Avatar:: Dieu khoan hoi nhom

Rate this post

Hướng dẫn thành lập hội nhóm Avatar.

1- Điều kiện để trở thành nhóm trưởng:

+ Level 20 trở lên

+ Có 500 lượng trong tài khoản

2- Cách thành lập nhóm:

– Đăng nhập vào game. Vào Khu Giải Trí. Chọn Menu – Hội Nhóm – Đăng Ký Thành Lập Nhóm

– Sau khi đăng kí nhóm thành công , bạn sẽ nhận được một dãy số. Đây là MẬT KHẨU HỘI NHÓM. Hội trưởng phải có nhiệm vụ lưu giữ và bảo mật mật khẩu này. Nếu không có mật khẩu này thì sẽ KHÔNG đăng nhập vào trang quản lý hội nhóm được.

– Sau khi đăng kí lấy mật khẩu hội nhóm trong game. Hội trưởng đăng nhập vào trang quản lý hội nhóm với đường dẫn :

o http://av1.teamobi.com/clan/ (Đối với cụm Diệu Kỳ)

o http://av2.teamobi.com/clan/ (Đối với cụm Thần Tiên)

– Sau khi đăng nhập vào trang quản lý hội nhóm lần đầu tiên. Hội trưởng sẽ tiến hành đăng kí thông tin hội nhóm của mình

o Tên hội nhóm từ 6 đền 20 kí tự. Chỉ gồm các kí tự từ a-z, từ 0-9. Tên hội nhóm phải đảm bảo thuần phong mỹ tục, không chứa từ ngữ thô tục, khiêu dâm, chính trị.

o Thông tin nhóm (sẽ hiện thị trong game): dài tối đa 200 kí tự. Thông tin nhóm phải đảm bảo thuần phong mỹ tục, không chứa từ ngữ thô tục, khiêu dâm, chính trị.

o Email : Đây là email của hội trưởng, dùng để lấy lại mật khẩu trong trường hợp quên mật khẩu hội nhóm. EMAIL này KHÔNG thể thay đổi được.

Xem thêm:  Cách thay hình đại diện hay avatar cho máy tính windows

o Số điện thoại của hội trưởng để liên lạc lúc cần thiết. Số điện thoại này cũng KHÔNG thể thay đổi được.

o Biểu tượng nhóm: Mỗi nhóm có một biểu tượng đại diện và biểu tượng này cũng KHÔNG thể thay đổi được.

o Tin nhắn nhóm : Tin nhắn này sẽ gửi cho thành viên nhóm mỗi khi đăng nhập vào game. Tin nhắn nhóm phải đảm bảo thuần phong mỹ tục, không chứa từ ngữ thô tục, khiêu dâm, chính trị.

o Lưu ý: tên hội nhóm, thông tin nhóm, tin nhắn nhóm nên được viết theo ký tự thường.

– Sau khi xác nhận thông tin nhóm. Hội trưởng sẽ phải chờ để Admin avatar XÁC NHẬN thông tin nhóm. Sau khi Admin Avatar xác nhận thông tin nhóm hợp lệ thì sẽ có mail thông báo cho nhóm trưởng về việc xác nhận việc thành lập nhóm và khi đó tên nhóm sẽ được hiển thị trong danh sách hội nhóm trong game.

3- Cách thành viên xin gia nhập nhóm

– Đăng nhập vào game, vào Danh Sách Hội Nhóm , chọn Tên Hội nhóm mà mình muốn gia nhập. Chọn Menu , xin gia nhập nhóm.

– Thành viên sẽ được chính thức vào nhóm khi nhóm trưởng xác nhận thành viên trong trang quản lý hội nhóm.

– Một thành viên chỉ có thể thuộc một nhóm duy nhất tại một thời điểm. Nếu muốn vào nhóm khác, thành viên phải tự rời nhóm trước khi xin gia nhập vào nhóm khác.

Xem thêm:  30+ Hình Ảnh Avatar Đen Đẹp Sâu Lắng, Càng Nhìn Càng Cuốn

– Tài khoản đã đăng kí lấy mã thành lập nhóm để trờ thành nhóm trưởng thì không thể đăng kí làm thành viên của bất cứ nhóm nào khác. Muốn gia nhập nhóm thì chủ tài khoản phải hủy quyền thành lập nhóm.

– Nhóm trưởng không thể tự rời nhóm. Nhóm trưởng phải nhường chức cho một thành viên khác để trở thành thành viên nhóm trước khi rời nhóm.

– Nhóm trưởng có quyền mời thành viên ra khỏi nhóm bất cứ lúc nào bằng cách dùng chức năng mời ra khỏi nhóm trong trang quản lý hội nhóm.

4- Thành viên muốn rời nhóm thì đăng nhập vào game , vào khu giải trí, chọn Menu – Hội Nhóm – Thông tin – Rời nhóm

5- Thành viên muốn đóng góp cho nhóm thì chọn Menu – Hội nhóm – Thông Tin – Đóng góp cho nhóm