Cấu tạo của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học – Download.vn

Rate this post

Giải Hóa 10 Bài 6: Cấu tạo của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học là tài liệu vô cùng hữu ích, giúp các em học sinh lớp 10 có thêm nhiều gợi ý tham khảo, nhanh chóng trả lời toàn bộ câu hỏi trong sách Cánh diều chủ đề 2 trang 31→37.

Hóa 10 bài 6: Cấu tạo của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học được biên soạn khoa học, chi tiết giúp các em rèn kỹ năng giải Hóa, so sánh đáp án vô cùng thuận tiện từ đó sẽ học tốt môn Hóa học 10. Đồng thời đây cũng là tài liệu giúp quý thầy cô tham khảo để soạn giáo án. Vậy sau đây là giải Hóa 10 bài 6 trang 31 sách Cánh diều, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Trả lời câu hỏi và thảo luận Hóa 10 bài 6 Cánh diều

Câu 1

Mendeleev sắp xếp 9 nguyên tố như bảng 6.1 theo những nguyên tắc nào?

Gợi ý đáp án

Mendeleev sắp xếp 9 nguyên tố như bảng 6.1 theo nguyên tắc:

Tăng dần khối lượng nguyên tử từ trái sang phải, từ trên xuống dưới.

Các nguyên tố trong cùng 1 dãy có tính chất tương tự nhau:

+ Dãy halogen: Cl, Br, I

+ Dãy kim loại kiềm: K, Rb, Cs

Xem thêm:  Natri có hóa trị mấy - Hóa học 8

+ Dãy kim loại kiềm thổ: Ca, Sr, Ba

Câu 2

Hãy chỉ ra nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố vào bảng tuần hoàn năm 1869 của Mendeleev (nguyên tắc theo hàng ngang, theo hàng dọc)

Gợi ý đáp án

Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố vào bảng tuần hoàn năm 1869 của Mendeleev:

Nguyên tắc hàng ngang: theo chiều tăng dần khối lượng nguyên tử từ trái sang phải;

Nguyên tắc hàng dọc: theo chiều tăng dần khối lượng nguyên tử từ trên xuống dưới.

Có sự tuần hoàn về tính chất của các chất được sắp xếp.

Câu 3

Quan sát bảng tuần hoàn ở phụ lục 1 và cho biết trong bảng có bao nhiêu hàng, bao nhiêu cột và bao nhiêu nguyên tố hóa học.

Gợi ý đáp án

Tổng số hàng: 8

Tổng số cột: 18

Tổng số nguyên tố hóa học: 118

Câu 4

Hãy cho biết những thông tin thu được từ ô nguyên tố Vanadium

Gợi ý đáp án

Ô nguyên tố Vanadium cho biết các thông tin sau:

Kí hiệu hóa học: V

Tên nguyên tố: Vanadium

Số hiệu nguyên tử: 23

Nguyên tử khối trung bình: 50,942

Câu 5

Sử dụng bảng tuần hoàn (Phụ lục 1) và cho biết các nguyên tố nhóm IA có đặc điểm về cấu hình electron tương tự nhau như thế nào?

Gợi ý đáp án

Nhóm IA gồm các nguyên tố là: H, Li, Na, K, Rb, Cs, Fr.

Cấu hình electron của các nguyên tố nhóm IA:

Nhận xét: Các nguyên tố nhóm IA là các nguyên tố nhóm s, có 1 electron ở lớp ngoài cùng (ns1).

Xem thêm:  CH3CHO + AgNO3 + NH3 + H2O → CH3COONH4 + NH4NO3 + Ag

Giải SGK Hóa 10 bài 6 trang 31 sách Cánh diều

Bài 1

Mendeleev sắp xếp các nguyên tố hóa học vào bảng tuần hoàn dựa theo quy luật về

A. khối lượng nguyên tử

B. cấu hình electron

C. số hiệu nguyên tử

D. số khối

Gợi ý đáp án

Đáp án A

Mendeleev sắp xếp các nguyên tố hóa học vào bảng tuần hoàn dựa theo quy luật về khối lượng nguyên tử.

Bài 2

Nguyên tố X và Y có số liệu nguyên tử lần lượt là 21 và 35. Viết cấu hình electron, từ dó xác định vị trí của X, Y (số thứ tự của ô nguyên tố, chu kì và nhóm) trong bảng tuần hoàn.

Gợi ý đáp án

Viết cấu hình electron nguyên tử

Nguyên tố X (Z = 21)

Cấu hình electron: 1s22s22p63s23p63d14s2

Nguyên tố X: ô số 21, chu kì 4, nhóm IIIB

Nguyên tố Y (Z = 35)

Cấu hình electron: 1s22s22p63s23p63d104s24p5

Nguyên tố Y: ô số 35, chu kì 4, nhóm VIIA

Bài 3

Bằng cách viết cấu hình electron, hãy xác định những nguyên tố nào thuộc khối s, những nguyên tố nào thuộc khối p ở chu kì 2 trong bảng tuần hoàn.

Gợi ý đáp án

Nguyên tố ở chu kì 2 có 2 lớp electron.

Các nguyên tố thuộc khối s có cấu hình electron như sau: 1s1, 1s2, 1s22s1, 1s22s2

Các nguyên tố thuộc khối p có cấu hình electron như sau: 1s22s22p1, 1s22s22p2, 1s22s22p3, 1s22s22p4, 1s22s22p5, 1s22s22p6