Nước Hàn Quốc tiếng anh là gì? Korea hay South Korea

Rate this post

Nhiều bạn thắc mắc tên tiếng anh của các nước trên thế giới gọi như thế nào. Liên quan đến chủ đề này, Vui cười lên sẽ giúp các bạn biết nước Hàn Quốc tiếng anh là gì, phiên âm và cách đọc như thế nào. Đồng thời, Vuicuoilen cũng sẽ đưa ra tên của một số quốc gia khác ngoài Hàn Quốc để các bạn tham khảo khi muốn gọi tên.

Nước Hàn Quốc tiếng anh là gì
Nước Hàn Quốc trong tiếng anh

Nước Hàn Quốc tiếng anh là gì

South Korea /ˌsaʊθ kəˈriː.ə/

https://vuicuoilen.com/wp-content/uploads/2022/06/south-korea.mp3

Để phát âm đúng từ South Korea các bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn vài lần sau đó kết hợp với đọc phiên âm là có thể dễ dàng phát âm được đúng từ. Nếu bạn chưa biết đọc phiên âm của từ South Korea thì có thể xem bài viết Cách đọc phiên âm tiếng anh để biết cách đọc nhé. Ngoài ra, có một lưu ý nhỏ đó là South Korea là tên quốc gia (tên riêng) nên khi viết các bạn hãy viết hoa chữ cái đầu tiên (S & K).

Ngoài ra, nhiều bạn sẽ hơi bất ngờ vì nước Hàn Quốc thường gọi là Korea chứ không phải South Korea. Nguyên nhân vì tên thường gọi khác so với tên chính thức bằng tiếng anh. Hơn nữa, nếu bạn tìm hiểu về địa lý sẽ thấy bán đảo Triều Tiên được gọi là Korea, bán đảo này chia làm 2 phần nam bắc, Nam Triều Tiên chính là Hàn Quốc, Bắc Triều Tiên chính là nước Triều Tiên.

Xem thêm:  Rau Mồng Tơi trong Tiếng Anh là gì - StudyTiengAnh.vn
Nước Hàn Quốc tiếng anh là gì
Nước Hàn Quốc tiếng anh là gì

Phân biệt South Korea và South Korean

Nhiều bạn hay bị nhầm lẫn giữa South Korea và South Korean, hai từ này không không giống nhau về nghĩa. South Korea là tên của nước Hàn Quốc trong tiếng anh, còn South Korean để chỉ những thứ thuộc về nước Hàn Quốc như là người Hàn Quốc, văn hóa Hàn Quốc, tiếng Hàn Quốc. Nếu bạn muốn nói về nước Hàn Quốc thì phải dùng từ South Korea chứ không phải South Korean.

Nước Hàn Quốc tiếng anh là gì
Nước Hàn Quốc tiếng anh là gì

Tên của một số quốc gia khác trên thế giới

 • China /ˈtʃaɪ.nə/: nước Trung Quốc
 • Brunei /bruːˈnaɪ/: nước Bờ-ru-nây
 • Slovakia /sləˈvæk.i.ə/: nước Sờ-lô-va-ki-a
 • Chile /ˈtʃɪl.i/: nước Chi Lê
 • Taiwan /taɪˈwɑːn/: nước Đài Loan
 • Ghana /ˈɡɑː.nə/: nước Ga-na
 • Angola /æŋˈɡəʊ.lə/: nước Ăng-gô-la
 • North Korea /ˌnɔːθ kəˈriː.ə/: nước Triều Tiên
 • Netherlands /ˈneð.ə.ləndz/: nước Hà Lan
 • Peru /pəˈruː/: nước Pê-ru
 • Fiji /ˈfiː.dʒiː/: nước Fi-di
 • Poland /ˈpəʊ.lənd/: nước Ba Lan
 • India /ˈɪn.di.ə/: nước Ấn Độ
 • East Timor (Timor Leste) /ˌiːst ˈtiː.mɔː/: nước Đông Ti-mo
 • Afghanistan /æfˈɡæn.ɪ.stæn/: nước Áp-pa-kit-tan
 • Venezuela /ˌven.ɪˈzweɪ.lə/: nước Vê-nê-duê-la
 • Jamaica /dʒəˈmeɪ.kə/: nước Jam-mai-ca
 • Belgium /ˈbel.dʒəm/: nước Bỉ
 • Zambia /ˈzæm.bi.ə/: nước Dăm-bi-a
 • Mexico /ˈmek.sɪ.kəʊ/: nước Mê-xi-cô
 • Bangladesh /ˌbæŋ.ɡləˈdeʃ/: nước Băng-la-đét
 • Libya /ˈlɪb.i.ə/: nước Li-bi-a
 • Morocco /məˈrɒk.əʊ/: nước Ma-rốc
 • New Zealand /ˌnjuː ˈziː.lənd/: nước Niu-di-lân
 • Mongolia /mɒŋˈɡəʊ.li.ə/: nước Mông Cổ
 • Hungary /ˈhʌŋ.ɡər.i/: nước Hung-ga-ry
 • Georgia /ˈdʒɔː.dʒə/: nước Gờ-ru-di-a
 • Russia /ˈrʌʃ.ə/: nước Nga
 • Denmark /ˈden.mɑːk/: nước Đan Mạch
 • Romania /ruˈmeɪ.ni.ə/: nước Rô-ma-ni-a
 • Pakistan /ˌpɑː.kɪˈstɑːn/: nước Pa-kit-tan
 • Austria /ˈɒs.tri.ə/: nước Áo
 • Cambodia /kæmˈbəʊ.di.ə/: nước Campuchia
 • Iceland /ˈaɪs.lənd/: nước Ai-xơ-len
 • Turkey /ˈtɜː.ki/: nước Thổ Nhĩ Kỳ
 • Italy /ˈɪt.əl.i/: nước Ý
 • Belarus /ˌbel.əˈruːs/: nước Bê-la-rút
 • Ecuador /ˈek.wə.dɔːr/: nước Ê-cu-a-đo
 • Germany /ˈdʒɜː.mə.ni/: nước Đức
 • Sudan /suːˈdɑːn/: nước Xu-đăng
 • Paraguay /ˈpær.ə.ɡwaɪ/: nước Paraguay
 • Tunisia /ˈtʃuː.nɪz.i.ə/: nước Tuy-ni-di
 • Syria /ˈsɪr.i.ə/: nước Si-ri-a
Xem thêm:  Tiếng Anh 10 Unit 4 Listening - Loigiaihay.com

Như vậy, nếu bạn thắc mắc nước Hàn Quốc tiếng anh là gì thì câu trả lời là South Korea, phiên âm đọc là /ˌsaʊθ kəˈriː.ə/. Khi viết từ này bạn luôn phải viết hoa chữ cái dầu tiên (S & K) vì đây là tên riêng. Bên cạnh từ South Korea còn có từ South Korean các bạn hay bị nhầm lẫn, South Korean nghĩa là người Hàn Quốc hoặc tiếng Hàn Quốc chứ không phải nước Hàn Quốc.