Nhóm NO3 hóa trị mấy – VnDoc.com

Rate this post

Gốc NO3 hóa trị mấy

NO3 hóa trị mấy được VnDoc đưa ra lời giải chi tiết, đáp án cho câu hỏi Nhóm NO3 hóa trị mấy, cũng như đưa ra các dạng câu hỏi bài tập có liên quan. Giúp bạn đọc dễ dàng ghi nhớ hóa trị gốc NO3, từ đó vận dụng hoàn thành các dạng câu hỏi bài tập liên quan. Mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung câu hỏi bài tập dưới đây.

>> Mời các bạn tham khảo một số tài liệu liên quan:

  • Tên các nguyên tố hóa học theo danh pháp IUPAC
  • Đọc tên nguyên tố Danh pháp một số hợp chất vô cơ theo IUPAC

1. NO3 có hóa trị mấy

Gốc NO3 hóa trị mấy có hóa trị I

2. Hóa trị của một số nhóm nguyên tử

Tên nhóm

Hoá trị

Gốc axit

Axit tương ứng

Tính axit

Hiđroxit(*) (OH); Nitrat (NO3); Clorua (Cl)

I

NO3

HNO3

Mạnh

Sunfat (SO4); Cacbonat (CO3)

II

SO4

H2SO4

Mạnh

Photphat (PO4)

III

Cl

HCl

Mạnh

(*): Tên này dùng trong các hợp chất với kim loại.

PO4

H3PO4

Trung bình

CO3

H2CO3

Rất yếu (không tồn tại)

3. Câu hỏi vận dụng liên quan

Câu 1. Lập công thức hóa học và tính phần tử khối của các hợp chất tạo bởi một nguyên tố và nhóm nguyên tử sau:

Xem thêm:  Oh Hóa Trị Mấy - Bảng Hóa Trị Các Nguyên Tố Hóa Học

a) Ba (II) và nhóm (NO3)

b) Ag (I) và nhóm (NO3)

c) Fe (III) và nhóm (NO3)

d) Ca (II) và nhóm (NO3)

Hướng dẫn giải bài tập

a) Ba (II) và nhóm (NO3)

Công thức hóa học: Ba(NO3)2

Phân tử khối: 137 + 14.2 + 16.3.2 = 261 amu

b) Ag (I) và nhóm (NO3)

Công thức hóa học: AgNO3

Phân tử khối: 108 + 14 + 16.3 = 170 amu

c) Fe (III) và nhóm (NO3)

Công thức hóa học: Fe(NO3)3

Phân tử khối: 56 + 14.3 + 16.3.3 = 242 amu

d) Ca (II) và nhóm (NO3)

Công thức hóa học: Ca(NO3)2

Phân tử khối: 40 + 14.2 + 16.3.2 = 164 amu

Câu 2. Tính hóa trị của các nguyên tố

a) Aluminium trong hợp chất Al(NO3)3

b) Iron trong hợp chất Fe(NO3)2

c) Chromium trong hợp chất Cr(NO3)3

Hướng dẫn giải bài tập

a) Aluminium trong hợp chất Al2O3

Gọi hóa trị của Aluminium trong hợp chất là x:

Ta có hóa trị của gốc NO3 (I)

Theo quy tắc hóa trị.

1. x = 3.I => x = 3 (III) .

Vậy Aluminium có hóa trị bằng III trong hợp chất Al(NO3)3

Tương tự làm với câu b); c)

Iron trong hợp chất Fe(NO3)2 có hóa trị là II

Chromium trong hợp chất Cr(NO3)3 có hóa trị là III

Để có thể giúp các bạn học thuộc hóa trị của các nguyên tố một cách nhanh nhất VnDoc gửi tới các bạn:

  • Bảng hóa trị các nguyên tố hóa học
  • Hóa học lớp 8: Cách thuộc hóa trị dễ dàng nhất
  • Chuỗi phản ứng hóa học lớp 8 Có đáp án
Xem thêm:  Bài 24: Thực Hành Tính Chất, Điều Chế Kim Loại, Sự Ăn Mòn Kim

Trên đây VnDoc đã đưa tới các bạn HNhóm NO3 hóa trị mấy. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán 8, Chuyên đề Vật Lý 8, Chuyên đề Hóa 8, Tài liệu học tập lớp 8 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.