Giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh lớp 9 có dịch (9 Mẫu)

Rate this post

Giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh lớp 9 mang đến 9 đoạn văn mẫu có dịch hay nhất kèm theo gợi ý cách viết chi tiết. Qua 9 bài giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh lớp 9 giúp các bạn học sinh có thêm nhiều gợi ý học tập, trau dồi vốn từ củng cố kỹ năng để biết cách giới thiệu bản thân.

Viết đoạn văn giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh cho học sinh lớp 9 sẽ là tài liệu hữu ích nhằm giúp cho các em học sinh tự học một cách thuận lợi, đặc biệt là trong việc chuẩn bị bài ở nhà trước khi đến lớp. Từ đó đạt được kết quả cao trong các bài kiểm tra, bài thi sắp tới. Bên cạnh đó các bạn xem thêm: đoạn văn tiếng Anh viết về bộ sưu tập, đoạn văn tiếng Anh viết về thảm họa thiên nhiên.

Viết đoạn văn giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh cho học sinh lớp 9

 • Cách giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh
 • Viết đoạn văn giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh cho học sinh lớp 9
 • Giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh lớp 9
 • Giới thiệu về bản thân bằng tiếng Anh lớp 9
Xem thêm:  Cách đọc kí tự tiếng Anh trong lời nhắn điện thoại và email - Aroma

Cách giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh

1. Cấu trúc cơ bản của một đoạn giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh

 1. Lời chào
 2. Giới thiệu họ tên
 3. Giới thiệu tuổi
 4. Giới thiệu nơi ở, quê quán
 5. Học vấn, nghề nghiệp
 6. Sở thích

2. Mẫu câu để giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh đơn giản

*Câu chào hỏi

Sử dụng các mẫu thông dụng:

 • Hi,
 • Hello,
 • Good morning/ good afternoon/ good evening,
 • Nice/great/ good/ pleased/ happy to meet you: đều rất thân thiện, có nghĩa là rất vui được làm quen.

Đối với ngữ cảnh trang trọng thì nên dùng hello hay good morning/ good afternoon/ good evening.

*Giới thiệu họ tên

Có thể dùng 3 cấu trúc cơ bản

 • I am
 • My name is
 • You can call me …

Cấu trúc đầu có thể nêu đầy đủ họ tên. Riêng đối với cấu trúc cuối thì chỉ đưa ra tên ngắn gọn mà bạn muốn người ta nhớ nhất.

*Giới thiệu tuổi

 • I’m in my early twenties (khoảng 20 – 30 tuổi).
 • I’m in my late thirties (khoảng 30 – 40 tuổi).

*Giới thiệu nơi ở quê quán

– I’m from/ I come from/ I was born in/ My hometown is …

*Giới thiệu nghề nghiệp, học vấn

Sử dụng các cấu trúc đơn giản sau đây

 • I am (a/an) / I work as (a/an) + nghề nghiệp
 • I work for + tên công ty
 • I work in/ at + nơi chốn

*Giới thiệu sở thích

 • I love/ enjoy/ like …
 • My hobbies are/ my hobby is …
 • I’m interested in …
Xem thêm:  Môn Thể dục tiếng anh là gì? ⭐ - VivuReviews.com

Sở thích phổ biến như về âm nhạc, thể thao, hoạt động ngoài trời, học hành

Viết đoạn văn giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh cho học sinh lớp 9

Giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh lớp 9

Đoạn văn mẫu 1

Đoạn văn mẫu 2

Đoạn văn mẫu 3

Đoạn văn mẫu 4

Đoạn văn mẫu 5

Giới thiệu về bản thân bằng tiếng Anh lớp 9

Đoạn văn mẫu 1

Đoạn văn mẫu 2

Đoạn văn mẫu 3