Vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1 trang 94, 95 Bài 83: Tự … – VietJack.com

Rate this post

Vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1 trang 94, 95 Bài 83: Tự kiểm tra

Lời giải Vở bài tập Toán lớp 4 trang 94, 95 Bài 83: Tự kiểm tra hay, chi tiết giúp học sinh biết cách làm bài tập trong VBT Toán lớp 4 Tập 1.

Phần 1: Mỗi bài tập dưới đây có nêu kèm theo một số câu trả lời A, B, C, D. Hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Vở bài tập Toán lớp 4 trang 94 Bài 1: Phép cộng 572863 + 280192 có kết quả là:

A. 852955 B. 853955

C. 853055 D. 852055

Lời giải:

Đáp án đúng là :C. 853055

Vở bài tập Toán lớp 4 trang 94 Bài 2: Phép trừ 728035 – 49382 có kết quả là:

A. 678753 B. 234215

C. 235215 D. 678653

Lời giải:

Đáp án đúng là : D. 678653

Vở bài tập Toán lớp 4 trang 94 Bài 3: Phép nhân 237 × 42 có kết quả là:

A. 1312 B. 1422

C. 9954 D. 8944

Lời giải:

Đáp đúng là: C. 9954

Vở bài tập Toán lớp 4 trang 94 Bài 4: Kết quả của tính chia 9776 : 47 là

A. 28 B.208

C. 229 (dư 13) D. 1108

Lời giải:

Đáp án đúng là : B.208

Vở bài tập Toán lớp 4 trang 94 Bài 5: Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của 3m25dm2 = ……… dm2 là:

Xem thêm:  Hướng dẫn Giải bài 34 35 36 37 trang 22 sgk Toán 7 tập 1

A. 35 B. 350

C. 305 D. 3050

Lời giải:

Do đó: 3m2 5dm2 = 3m2 + 5dm2 = 300dm2 + 5dm2 = 305dm2

Đáp đúng là :C. 305

Phần 2:

Vở bài tập Toán lớp 4 trang 95 Bài 1: Ba hình chữ nhật (1), (2), (3) có cùng chiều dài và chiều rộng, xếp lại thành hình vuông có cạnh là 12 cm

Viết tiếp vào chỗ chấm:

a) Cạnh BM cùng song song với các cạnh:…………….

b) Cạnh AB cùng song song với các cạnh: …………….

c) Diện tích của mỗi hình chữ nhật (1), (2), (3) là: …………….

Lời giải:

a) Cạnh BM vuông góc với các cạnh: BA, CD, HK, MN.

b) Cạnh AB cùng song song với các cạnh: CD, HK, MN.

c) Diện tích hình vuông ABMN là :

12 × 12 = 144 (cm2)

d) Diện tích của mỗi hình chữ nhật (1), (2), (3) là:

S1 = S2 = S3 = 144 : 3 = 48 (cm2)

Vở bài tập Toán lớp 4 trang 95 Bài 2: Một đội công nhân trong hai ngày sửa được 3450 m đường. Ngày thứ nhất sửa được ít hơn ngày thứ hai 170m đường. Hỏi mỗi ngày đội sửa được bao nhiêu mét đường?

Lời giải:

Tóm tắt

Một đội công nhân

Hai ngày sửa được: 3450 m

Ngày thứ nhát sửa ít hơn ngày thứ hai 170m

Mỗi ngày sửa được:…..m?

Bài giải

Ngày thứ hai đội công nhân sửa được số mét đường là :

(3450 + 170) : 2 = 1810 (m)

Ngày thứ nhất đội công nhân sửa được số mét đường là :

Xem thêm:  Bài 65,66,67, 68,69 SGK trang 94,95 SGK Toán 9 tập 2

1810 – 170 = 1640 (m)

Đáp số: Ngày thứ nhất : 1640m;

Ngày thứ hai : 1810m.

Xem thêm các bài Giải vở bài tập Toán lớp 4 hay, chi tiết khác:

 • Giải vở bài tập Toán lớp 4 Bài 84: Dấu hiệu chia hết cho 2
 • Giải vở bài tập Toán lớp 4 Bài 85: Dấu hiệu chia hết cho 5
 • Giải vở bài tập Toán lớp 4 Bài 86: Luyện tập
 • Giải vở bài tập Toán lớp 4 Bài 87: Dấu hiệu chia hết cho 9
 • Giải vở bài tập Toán lớp 4 Bài 88: Dấu hiệu chia hết cho 3

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Toán lớp 4:

 • Giải bài tập Toán lớp 4
 • Top 80 Đề thi Toán lớp 4 có đáp án
 • Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 4

Săn SALE shopee tháng 6:

 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3
 • La Roche-Posay mua là có quà: