Giải Hoá 9 Bài 45: Axit axetic trang 143 (ngắn gọn) – Tailieu.com

Rate this post

Sau bài học các em sẽ được nghiên cứu về tính chất vật lý, tính chất hóa học và các kiến thức liên quan đến Axit axetic. Từ đó vận dụng kiến thức đã học để giải các bài tập ứng dụng và chứng minh các hiện tượng thực tiễn trong cuộc sống có liên quan.

Giải bài tập SGK Hóa 9 Bài 45

Giải Bài 1 trang 143 SGK Hoá 9

Hãy điền những từ thích hợp vào các chỗ trống:

a) Axit axetic là chất … không màu, vị … tan … trong nước.

b) Axit axetic là nguyên liệu để điều chế …

c) Giấm ăn là dung dịch … từ 2 đến 5%

d) Bằng cách … butan với chất xúc tác thích hợp người ta thu được …

Lời giải:

a) Axit axetic là chất lỏng không màu, vị chua tan vô hạn trong nước.

b) Axit axetic là nguyên liệu để điều chế dược phẩm, phẩm nhuộm, chất dẻo, tơ nhân tạo.

c) Giấm ăn là dung dịch axit axetic có nồng độ từ 2 đến 5%

Xem thêm:  Tính chất hoá học, cấu tạo phân tử của Amoniac NH3, Muối Amoni

d) Bằng cách oxi hóa butan với chất xúc tác thích hợp người ta thu được axit axteic.

Giải bài 2 Hoá 9 SGK trang 143

Trong các chất sau đây:

a) C2H5OH.

b) CH3COOH.

c) CH3CH2CH2OH.

d) CH3CH2COOH.

Chất nào tác dụng được với Na, NaOH, Mg, CaO? Viết các phương trình hóa học.

Lời giải:

Chất tác dụng với Na là: a, b, c, d (do có gốc OH).

Chất tác dụng với NaOH là: b, d (do có gốc COOH).

Chất tác dụng với Mg là: b, d (do có gốc COOH).

Chất tác dụng với CaO là: b, d (do có gốc COOH).

Phương trình phản ứng:

Giải bài tập Hóa học lớp 9 | Giải hóa lớp 9

Giải bài 3 SGK Hoá 9 trang 143

Axit axetic có tính axit vì trong phân từ:

Giải bài tập Hóa học lớp 9 | Giải hóa lớp 9

Lời giải:

Câu đúng là câu d vì trong phân tử axit axetic có nhóm – COOH.

Giải Bài 4 trang 143 SGK Hoá 9

Trong các chất sau đây, chất nào có tính axit? Giải thích

Lời giải:

Chất có tính axit là a, vì trong phân tử có nhóm – COOH.

Giải Bài 5 Hoá 9 SGK trang 143

Axit axetic có thể tác dụng được với những chất nào trong các chất sau đây: ZnO, Na2SO4, KOH, Na2CO3, Cu, Fe? Viết các phương trình hóa học xảy ra (nếu có).

Lời giải:

Chất tác dụng được với axit axetic là ZnO, KOH, Na2CO3, Fe.

2CH3COOH + ZnO → (CH3COO)2Zn + H2O.

CH3COOH + KOH → CH3COOK + H2O.

2CH3COOH + Na2CO3 → 2CH3COONa + CO2 + H2O.

2CH3COOH + Fe → (CH3COO)2Fe + H2.

Giải Bài 6 trang 143 SGK Hoá 9

Hãy viết phương trình hóa học điều chế axit axetic từ:

Xem thêm:  Giải bài 4, 5, 6 trang 134 SGK Hóa học 12

a) Natri axetic và axit sunfuric.

b) Rượu etylic.

Lời giải:

Phương trình phản ứng điều chế axit axetic:

a) Từ natri axetic và axit sunfuric:

2CH3COONa + H2SO4 → 2CH3COOH + Na2SO4

b) Từ rượu etylic:

C2H5OH + O2 → CH3COOH + H2O.

Giải bài 7 Hoá 9 SGK trang 143

Cho 60 gam CH3COOH tác dụng với 100g CH3CH2OH thu được 55gam CH3COOCH2CH3

a) Viết phương trình hóa học xảy ra và gọi tên của phản ứng.

b) Tính hiệu suất của phản ứng trên

Lời giải:

a) Phương trình phản ứng:

CH3COOH + C2H5OH → CH3COOC2H5 + H2O

Phản ứng này gọi là phản ứng este hóa.

b) Hiệu suất của phản ứng:

Theo phương trình phản ứng trên và số liệu của đề bài cho, số mol rượu dự, do đó tính hiệu suất phản ứng theo CH3COOH.

Theo lí thuyết 1 mol CH3COOH (60g) tạo ra 1 mol CH3COOC2H5 (88g) nhưng thực tế chỉ thu được 55g.

Vậy hiệu suất của phản ứng là:

Giải bài 8 SGK Hoá 9 trang 143

Cho dung dịch axit axetic nồng độ a% tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH nồng độ 10% thu được dung dịch muối có nồng độ 10,25%. Hãy tính a.

Lời giải:

Gọi khối lượng dung dịch CH3COOH và NaOH cần dùng là m và m’:

Giải bài tập Hóa học lớp 9 | Giải hóa lớp 9

Phương trình phản ứng:

CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O.

Theo phương trình phản ứng trên.

nCH3COOH = nNaOH = nCH3COONa.

Do đó ta có:

Giải bài tập Hóa học lớp 9 | Giải hóa lớp 9

mdd sau pư = m + m’ (gam)

Theo đề bài ta có:

Giải ra ta có m = m’. Thay vào

Xem thêm:  Cl2 + NaBr → NaCl + Br2 - Cl2 ra Br2 - VnDoc.com

Nồng độ dung dịch axit là 15%.

Lý thuyết trọng tâm Hóa 9 Bài 45: Axit axetic trang 143

I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ

Axit axetic là chất lỏng, không màu, vị chua, tan vô hạn trong nước.

Dung dịch axit axetic nồng độ từ 2 – 5 % dùng làm giấm ăn.

II. CẤU TẠO PHÂN TỬ

Axit axetic có công thức cấu tạo: , viết gọn CH3COOH.

Trong phân tử axit axetic có nhóm -COOH làm cho phân tử có tính axit.

III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC

1. Axit axetic có tính chất của một axit

+ Làm đổi màu quỳ tím sang màu đỏ.

+ Tác dụng với kim loại (trước H) giải phóng H2

Ví dụ: 2CH3COOH + 2Na → 2CH3COONa + H2

+ Tác dụng với bazơ → muối và nước

Ví dụ: CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O

+ Tác dụng với oxit bazơ → muối và nước

Ví dụ: 2CH3COOH + CaO → (CH3COO)2Ca + H2O

+ Tác dụng với muối của axit yếu hơn

Ví dụ: 2CH3COOH + CaCO3 → (CH3COO)2Ca + CO2 + H2O.

Chú ý : Axit axetic là axit yếu.

2. Tác dụng với rượu etylic tạo ra este và nước

Hóa học 9 Bài 45: Axit axetic hay, chi tiết - Lý thuyết Hóa học 9

Hình 1: Minh họa thí nghiệm axit axetic tác dụng với rượu etylic.

Phương trình hóa học:

  

Este thu được là etylaxetat là chất lỏng, mùi thơm, ít tan trong nước, dùng làm dung môi trong công nghiệp.

IV. ỨNG DỤNG

Axit axetic được dùng để điều chế dược phẩm, thuốc diệt cỏ, diệt côn trùng, phẩm nhuộm, tơ sợi nhân tạo, pha giấm ăn…

V. ĐIỀU CHẾ

Axit axetic được điều chế theo các phản ứng sau:

– Trong công nghiệp, đi từ butan C4H10:

  

– Sản xuất giấm ăn, thường dùng phương pháp lên men dung dịch rượu etylic loãng.

  

►►► CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về Giải bài tập Hóa 9 Bài 45: Axit axetic trang 143 file PDF hoàn toàn miễn phí!