Bài 55 trang 38 SBT Toán 8 Tập 1 – VietJack.com

Rate this post

Bài 9: Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức

Bài 55 trang 38 SBT Toán 8 Tập 1: Tìm x, biết:

Lời giải:

a) Điều kiện x ≠ −1, x ≠ 1.

2x+​ 1 (x−1) 2 −   2x+​  3 (x+1 ) (x−1) =  (2x+​ 1) (x+​ 1)−(2x+ ​3) (x−1) (x−1) 2  (x+​ 1)

= 2 x 2 +​ 2x+x+​ 1−(2 x 2 −2x+​ 3x−  3) (x−1) 2  (x+​ 1)

= 2 x 2 +​ 3x+​ 1−(2 x 2 +​  x−  3) (x−1) 2  (x+​ 1)

= 2 x 2 +​ 3x+​ 1−2 x 2 −​  x+  3 (x−1) 2  (x+​ 1) = 2x+ 4 (x−1) 2  (x+1) .

Biểu thức bằng 0 khi tử bằng 0 và mẫu khác 0.

Ta có: 2x + 4 = 0 khi x = – 2 (thỏa mãn điều kiện).

Vì x = – 2 thỏa mãn điều kiện nên mẫu có giá trị khác 0.

Vậy với x = – 2 thì giá trị của biểu thức bằng 0.

b) Điều kiện x ≠ −3, x ≠ 3.

3 x− 3   +   6x x 2 − 9   ​+   x x+​ 3  

= 3 (x+3) (x− 3) (x+3)   +   6x (x+​ 3) (x−3)   ​+   x (x−3) (x+​ 3) (x−3)  

= 3 (x+​ 3)+  6x+x (x−3) (x+3) (x−3) = x 2 +  6x+  9 (x+ 3) (x−3)

= (x+ 3) 2 (x+ 3) (x−3) = x+3 x−3 .

Biểu thức bằng 0 khi tử bằng 0 và mẫu khác 0.

Ta có: x + 3 = 0 nên x = – 3 (không thỏa mãn điều kiện)

Vậy không có giá trị nào của x để biểu thức bằng 0.

Các bài giải bài tập sách bài tập Toán 8 (SBT Toán 8) khác:

 • Bài 44 (trang 36 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Biến đổi các biểu thức sau thành phân thức…

 • Bài 45 (trang 36 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Thực hiện các phép tính sau…

 • Bài 46 (trang 36 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Tìm điều kiện của biến để giá trị của phân thức xác định…

 • Bài 47 (trang 36 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Phân tích mẫu thức của các phân thức sau thành nhân tử rồi tìm…

 • Bài 48 (trang 37 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Có bạn nói rằng các phân thức …

 • Bài 49 (trang 37 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): a. Tìm một phân thức (một biến) mà giá trị của nó xác định…

 • Bài 50 (trang 37 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Đố em tìm được một cặp phân thức của biến x mà khi giá trị của phân…

 • Bài 51 (trang 37 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Tìm giá trị của các biểu thức…

 • Bài 52 (trang 37 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Tìm điều kiện của các biến trong mỗi phân thức sau đây…

 • Bài 53 (trang 37 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Đố em tìm được giá trị của x để giá trị của phân thức…

 • Bài 54 (trang 37 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Cho biểu thức …

 • Bài 55 (trang 38 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Tìm x, biết…

 • Bài 56 (trang 38 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Với giá trị nào của x thì giá trị của mỗi biểu thức sau bằng 0…

 • Bài 57 (trang 38 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Tìm giá trị nguyên của biến x để tại đó giá trị của mỗi biểu thức…

 • Bài 9.1 (trang 39 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Biết rằng Q = …

 • Bài 9.2 (trang 39 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Với mỗi biểu thức sau, hãy tìm giá trị của x để…

Xem thêm:  Giải bài 64, 65, 66 trang 64 SGK Toán 9 tập 2

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 8 hay khác:

 • Giải bài tập sgk Toán 8
 • Các dạng bài tập Toán 8 (có đáp án)
 • Top 75 Đề thi Toán 8 có đáp án

Săn SALE shopee tháng 6:

 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3
 • La Roche-Posay mua là có quà: