Giải bài 4.16, 4.17, 4.18, 4.19 trang 74 SGK Toán 7 tập 1 – KNTT

Rate this post

Chào mừng bạn đến với xaydung4.edu.vn trong bài viết về Giai bai 4 16 4 17 4 18 4 19 trang 74 sgk toan 7 tap 1 kntt chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Bài 4.16 trang 69 sách giáo khoa Toán 7 Kết nối tri thức tập 1

Cho hai tam giác ABC và DEF thoả mãn (AB = DE,AC = DF,widehat {BAC} = widehat {EDF} = {60^circ },BC = 6;{rm{cm}},widehat {ABC} = {45^circ }). Tính độ dài cạnh EF và số đo các góc ACB, DEF, EFD.

Lời giải:

Xét hai tam giác ABC và DEF có:

(begin{array}{l}AB = DE\AC = DF\widehat {BAC} = widehat {EDF} = {60^circ }end{array})

(Rightarrow Delta ABC = Delta DEF)(c.g.c)

Do đó:

(EF = BC = 6cm)

(widehat {DEF} = widehat {ABC} = {45^o})

(begin{array}{l}widehat {BAC} + widehat {ABC} + widehat {ACB} = {180^o}\ Rightarrow {60^o} + {45^o} + widehat {ACB} = {180^o}\ Rightarrow widehat {ACB} = {75^o}end{array})

( Rightarrow widehat {EFD} = widehat {ACB} = {75^o})

Bài 4.17 trang 69 sách giáo khoa Toán 7 Kết nối tri thức tập 1

Cho hai tam giác ABC và DEF thoả mãn (AB = DE), (widehat {ABC} = widehat {DEF} = {70^circ },widehat {BAC} = widehat {EDF} = {60^circ },AC = 6;{rm{cm}}.)

Tính độ dài cạnh DF.

Lời giải:

Xét hai tam giác ABC và DEF có:

(begin{array}{l}widehat {ABC} = widehat {DEF} (= {70^circ })\AB = DE\widehat {BAC} = widehat {EDF} (= {60^circ })end{array})

( Rightarrow Delta ABC{rm{ = }}Delta DEF)(g.c.g)

( Rightarrow DF = AC)( 2 cạnh tương ứng)

Mà AC = 6 cm

( Rightarrow DF = 6cm)

Bài 4.18 trang 69 sách giáo khoa Toán 7 Kết nối tri thức tập 1

Cho Hình 4.44, biết (EC = ED) và (widehat {AEC} = widehat {AED}). Chứng minh rằng:

Xem thêm:  Giải bài 44,45,46 ,47,48,49 ,50,51 trang 76,77 SGK Toán 7 tập 2

(begin{array}{*{20}{l}}{{rm{ a) }}Delta AEC = Delta AED;}&{{rm{ b) }}Delta ABC = Delta ABD.}end{array})

Lời giải:

Bài 4.19 trang 69 sách giáo khoa Toán 7 Kết nối tri thức tập 1

Cho tia Oz là tia phân giác của góc xOy. Lấy các điểm A,B,C lần lượt thuộc các tia Ox, Oy, Oz sao cho (widehat {CAO} = widehat {CBO}.)

a) Chứng minh rằng (Delta OAC = Delta OBC).

b) Lấy điểm (M) trên tia đối của tia CO. Chứng minh rằng (Delta MAC = Delta MBC).

Lời giải:

a)

Xét (Delta OAC) và (Delta OBC) có:

(widehat {AOC} = widehat {AOB})(Oz là phân giác góc xOy)

OC chung

(widehat {CAO} = widehat {CBO}.)

(Rightarrow Delta OAC = Delta OBC)(g.c.g)

b) Do (Delta OAC = Delta OBC) nên AC=BC ( 2 cạnh tương ứng)

Vì (widehat {ACO}) và (widehat {ACM}) kề bù

(widehat {BCO}) và (widehat {BCM}) kề bù

Mà (widehat {ACO} = widehat {BCO}) nên (widehat {ACM} = widehat {BCM})

Xét (Delta MAC) và (Delta MBC) có:

AC=BC

(widehat {ACM} = widehat {BCM})

CM chung

( Rightarrow Delta MAC = Delta MBC)(c.g.c)

Giaibaitap.me

Giải SGK Toán 7 trang 79 tập 1 Kết nối tri thức – Bài 15 Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông. Bài 4.20 Mỗi hình sau có các cặp tam giác vuông nào bằng nhau? Vì sao?

Giải SGK Toán 7 trang 84 tập 1 Kết nối tri thức – Bài 16: Tam giác cân. Đường trung trực của đoạn thẳng. Bài 4.27 Trong Hình 4.70, đường thẳng nào là đường trung trực của đoạn thẳng AB?

Giải SGK Toán 7 trang 86 tập 1 Kết nối tri thức – Bài luyện tập chung. Bài 4.29 Cho Hình 4.73. Hãy tính các độ dài a, b và số đo x, y của các góc trên hình vẽ.

Xem thêm:  Giải bài 80, 81, 82, 83 trang 119, 120 Sách bài tập Toán 9 tập 1

Giải SGK Toán 7 trang 87 tập 1 Kết nối tri thức – Bài tập cuối chương 4: Tam giác bằng nhau. Cho M, N là hai điểm phân biệt nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng AB sao cho AM = AN. Theo em, tứ giác AMBN là hình gì?