Giải SBT Toán 7 trang 7 Tập 1 Kết nối tri thức – vietjack.me

Rate this post

Giải SBT Toán 7 trang 7 Tập 1 Kết nối tri thức

Bài 1.1 trang 7 SBT Toán 7 Tập 1: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng? Khẳng định nào sai?

a) Số hữu tỉ âm nhỏ hơn số hữu tỉ dương;

b) Số hữu tỉ âm nhỏ hơn số tự nhiên;

c) Số 0 là số hữu tỉ dương;

d) Số nguyên âm không phải số hữu tỉ âm;

e) Tập hợp Q gồm các số hữu tỉ dương và các số hữu tỉ âm.

Lời giải:

a) Số hữu tỉ âm nhỏ hơn số hữu tỉ dương.

Đây là một khẳng định đúng vì số hữu tỉ âm luôn nhỏ hơn số hữu tỉ dương.

b) Số hữu tỉ âm nhỏ hơn số tự nhiên.

Đây là khẳng định đúng vì số tự nhiên cũng là số hữu tỉ dương mà số hữu tỉ dương luôn lớn hơn số hữu tỉ âm.

c) Số 0 là số hữu tỉ dương.

Đây là khẳng định sai vì số 0 không là số hữu tỉ dương cũng không là số hữu tỉ âm.

d) Số nguyên âm không phải số hữu tỉ âm.

Đây là khẳng định sai vì số nguyên âm cũng là số hữu tỉ âm.

e) Tập hợp Q gồm các số hữu tỉ dương và các số hữu tỉ âm.

Đây là khẳng định sai vì tập hợp Q gồm các số hữu tỉ âm, các số hữu tỉ dương và số 0.

Bài 1.2 trang 7 SBT Toán 7 Tập 1: Điền kí hiệu (∈, ∉) thích hợp vào ô vuông:

Xem thêm:  Hướng dẫn Giải bài 34 35 36 trang 25 26 sgk Toán 8 tập 2

.

Lời giải:

Bài 1.3 trang 7 SBT Toán 7 Tập 1: Nối mỗi dòng ở cột bên trái với một dòng ở cột bên phải để được khẳng định đúng:

Lời giải:

Bài 1.4 trang 7 SBT Toán 7 Tập 1: So sánh các số hữu tỉ sau:

a) -572021 và 16345

b) -1935 và -1321;

c) 673 và 982.

Lời giải:

a) -572021 và 16345

Vì -572021 là số hữu tỉ âm và 16345 là số hữu tỉ dương nên -572021 < 16345.

b) -1935 và -1321

Ta có:

Sách bài tập Toán 7 Bài 1: Tập hợp các số hữu tỉ - Kết nối tri thức (ảnh 1)

Vì -57 > -65 nên -57105>-65105. Do đó -1935 > -1321.

Bài 1.5 trang 7 SBT Toán 7 Tập 1: Máy ảnh thường có nhiều tốc độ màn trập (tức khoảng thời gian mà màn trập mở cửa). Tốc độ màn trập tính bằng giây, thường là 1125, 115, 0,125,160, 0,004 và 14. Hãy sắp xếp các tốc độ này từ nhanh nhất đến chậm nhất.

(Theo imaging.nikon.com)

Lời giải:

Tốc độ trập nhanh nhất nghĩa là thời gian mà màn hình mở cửa là nhỏ nhất.

Ta đi so sánh các số với nhau:

Sách bài tập Toán 7 Bài 1: Tập hợp các số hữu tỉ - Kết nối tri thức (ảnh 1)

Sách bài tập Toán 7 Bài 1: Tập hợp các số hữu tỉ - Kết nối tri thức (ảnh 1)

Sách bài tập Toán 7 Bài 1: Tập hợp các số hữu tỉ - Kết nối tri thức (ảnh 1)

Vậy tốc độ được sắp sếp từ nhanh nhất đến châm nhất là:

Xem thêm lời giải sách bài tập Toán lớp 7 Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Giải SBT Toán 7 trang 8 Tập 1

Xem thêm lời giải sách bài tập Toán lớp 7 Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Bài 2: Cộng, trừ, nhân, chia các số hữu tỉ

Bài 3: Lũy thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ

Xem thêm:  Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 trang 31, 32 SGK Toán 7 tập 2

Bài 4: Thứ tự thực hiện các phép tính. Quy tắc chuyển vế

Ôn tập chương 1

Bài 5: Làm quen với số thập phân vô hạn tuần hoàn