Giải bài 35 36 37 38 trang 25 sgk Toán 7 tập 1 Kết Nối Tri Thức

Rate this post

Hướng dẫn giải Bài tập cuối chương I sgk Toán 7 tập 1 bộ Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Nội dung bài Giải bài 35 36 37 38 trang 25 sgk Toán 7 tập 1 Kết Nối Tri Thức bao gồm đầy đủ phần lí thuyết kèm bài giải các câu hỏi, hoạt động, luyện tập, vận dụng và bài tập, giúp các bạn học sinh học tốt môn toán 7.

GIẢI BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG I

Sau đây là phần Giải bài 35 36 37 38 trang 25 sgk Toán 7 tập 1 Kết Nối Tri Thức. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập các bạn xem dưới đây:

Giải bài 1.35 trang 25 Toán 7 tập 1 KNTT

Hình 1.14 mô phỏng vị trí của năm điểm A, B, C, D, E so với mực nước biển. Biết rằng độ cao (tính theo đơn vị kilômét) so với mực nước biển của mỗi điểm là một trong các số sau:

(frac{{33}}{{12}};frac{{79}}{{30}}; – frac{{25}}{{12}}; – frac{5}{6};0.)

Quan sát hình và cho biết độ cao của mỗi điểm.

Bài giải:

Ta có: (frac{{33}}{{12}} = frac{{165}}{{60}};frac{{79}}{{30}} = frac{{158}}{{60}})

Vì $158 < 165$ nên (frac{{158}}{{60}} < frac{{165}}{{60}}) hay 0 < (frac{{79}}{{30}} < frac{{33}}{{12}})

Vì ( – frac{{25}}{{12}} < – 1) và ( – 1 < – frac{5}{6}) nên ( – frac{{25}}{{12}} < – frac{5}{6} < 0)

Xem thêm:  Bài 12, 13, 14, 15, 16 trang 106 SGK Toán 9 tập 1 - Sachbaitap.com

Như vậy, độ cao của:

Điểm D: ( – frac{{25}}{{12}}) (km)

Điểm E: ( – frac{5}{6}) (km)

Điểm C: $0$ (km)

Điểm A: (frac{{79}}{{30}}) (km)

Điểm B: (frac{{33}}{{12}}) (km)

Giải bài 1.36 trang 25 Toán 7 tập 1 KNTT

Tính giá trị của các biểu thức sau:

a) $frac{{{3^{12}} + {3^{15}}}}{{1 + {3^3}}}$;

b) $2:{left( {frac{1}{2} – frac{2}{3}} right)^2} + 0,{125^3}{.8^3} – {( – 12)^4}:{6^4}$;

Bài giải:

a) Ta có:

$frac{{{3^{12}} + {3^{15}}}}{{1 + {3^3}}}\ = frac{{{3^{12}} + {3^{12}}{{.3}^3}}}{{1 + {3^3}}}\ = frac{{{3^{12}}.(1 + {3^3})}}{{1 + {3^3}}}\ = {3^{12}}$

b) Ta có:

$2:{left( {frac{1}{2} – frac{2}{3}} right)^2} + 0,{125^3}{.8^3} – {( – 12)^4}:{6^4}\ = 2:{left( {frac{3}{6} – frac{4}{6}} right)^2} + {(0,125.8)^3} – {12^4}:{6^4}\ = 2:{left( {frac{{ – 1}}{6}} right)^2} + {1^3} – {(frac{{12}}{6})^4}\ = 2:frac{1}{{36}} + 1 – {2^4}\ = 2.36 + 1 – 16\ = 72 + 1 – 16=57$

Giải bài 1.37 trang 25 Toán 7 tập 1 KNTT

Chị Trang đang có ba tháng thực tập tại Mĩ. Gần hết thời gian thực tập, chị Trang và bạn có kế hoạch tổ chức một bữa tiệc chia tay trước khi về nước. Chị ấy dự định mua 4 cái bánh pizza, mỗi cái giá 10,25 USD. Chị Trang có phiếu giảm giá 1,5 USD cho mỗi cái bánh pizza, hãy tính tổng số tiền chị ấy dùng để mua bánh.

Bài giải:

Giá của 4 chiếc bánh pizza khi chưa giảm giá là:

$4.10,25 = 41$ (USD).

Tổng số tiền chị Trang được giảm là:

$4.1,5 = 6$ (USD).

Tổng số tiền chị Trang dùng để mua bánh là:

$41 – 6 = 35$ (USD).

Vậy chị Trang dùng $35$ USD để mua bánh.

Giải bài 1.38 trang 25 Toán 7 tập 1 KNTT

Bố của Hà chuẩn bị đi công tác bằng máy bay. Theo kế hoạch, máy bay sẽ cất cánh lúc 2 giờ 40 phút chiều. Bố của Hà cần phải có mặt ở sân bay trước ít nhất 2 giờ để làm thủ tục, biết rằng đi từ nhà Hà đến sân bay mất khoảng 45 phút. Hỏi bố của Hà phải đi từ nhà muộn nhất là lúc mấy giờ để đến sân bay cho kịp giờ bay?

Xem thêm:  Bài 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 trang 8, 9 SGK Toán 8 tập 1

Bài giải:

Do bố của Hà cần phải có mặt ở sân bay trước ít nhất 2 giờ để làm thủ tục nên bố của Hà phải có mặt ở sân muộn nhất là lúc:

14 giờ 40 phút – 2 giờ = 12 giờ 40 phút.

Đổi 12 giờ 40 phút = 11 giờ 100 phút.

Đi từ nhà Hà đến sân bay mất khoảng 45 phút nên để có mặt ở sân bay lúc 12 giờ 40 phút thì bố của Hà phải đi từ nhà lúc:

11 giờ 100 phút – 45 phút = 11 giờ 55 phút.

Vậy bố của Nhà phải đi từ nhà muộn nhất là lúc 11 giờ 55 phút để đến sân bay cho kịp giờ bay.

Bài trước:

👉 Giải bài 31 32 33 34 trang 24 sgk Toán 7 tập 1 Kết Nối Tri Thức

Bài tiếp theo:

👉 Giải bài 1 2 3 4 5 trang 28 sgk Toán 7 tập 1 Kết Nối Tri Thức

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải bài 35 36 37 38 trang 25 sgk Toán 7 tập 1 Kết Nối Tri Thức đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn toán 7 tốt nhất!

“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com“