Giải Toán lớp 5 trang 95, Luyện tập chung – Thủ thuật – TaimienPhi.vn

Rate this post

=> Xem thêm tài liệu giải toán lớp 5 tại đây: Giải toán lớp 5

Hướng dẫn giải Toán lớp 5 trang 95, Luyện tập chung – Gồm phương pháp giải

1. Giải bài 1 – Giải Toán 5 trang 95

Đề bài:Tính diện tích hình tam giác vuông có độ dài hai cạnh góc vuông là:a) 3 cm và 4 cm;b) 2,5 m và 1,6 m;c) 2/5 dm và 1/6 dm;

Phương pháp giải:Vận dụng công thức tính diện tích hình tam giác vuông bằng cách: Lấy độ dài hai cạnh góc vuông nhân với nhau, rồi đem kết quả chia cho 2.

Đáp án:giai bai 1 trang 95 sgk toan 5 Đáp số: a) 6 (cm2), b) 2 ( cm2), c) 1/30 (dm2)

2. Giải bài 2 – Giải Toán lớp 5 bài luyện tập trang 95

Đề bài:Diện tích của hình thang ABED lớn hơn diện tích của hình tam giác BEC bao nhiêu đề-xi-mét vuông ?

giai bai 2 trang 95 sgk toan 5

Phương pháp giải:– Tính diện tích hình thang ABED bằng cách áp dụng công thức tính diện tích hình thang: S = [(a + b) x h] : 2.- Sau đó, biện luận chiều cao của hình tam giác BEC chính bằng độ dài đoạn AH = 1,2dm. Do đó, diện tích tam giác BEC sẽ bằng độ dài cạnh đáy EC đem nhân với độ dài cạnh AH rồi chia cho 2.- Muốn biết diện tích của hình thang ABED lớn hơn diện tích của tam giác BEC bao nhiêu đề-xi-mét, ta lấy diện tích hình thang ABED đem trừ đi diện tích tam giác BEC.

Xem thêm:  Giải bài 31, 32, 33, 34, 35 trang 94 SGK Toán 7

Đáp án:Diện tích của hình thang ABED là:giai bai 2 trang 95 sgk toan 5 2Diện tích của tam giác BEC là:giai bai 2 trang 95 sgk toan 5 3Diện tích hình thang ABED lớn hơn diện tích của hình tam giác BEC là: 2,46 – 0,78 = 1,68 (dm2) Đáp số: 1,68dm2

3. Giải bài 3 – Giải Toán lớp 5 luyện tập trang 95

Đề bài:Trên một mảnh vườn hình thang (như hình vẽ), người ta sử dụng 30% diện tích đất trồng đu đủ và 25% diện tích để trồng chuối.

a) Hỏi có thể trồng được bao nhiêu cây đu đủ, biết rằng trồng mỗi cây đu đủ cần 1,5 m2 đất ?b) Hỏi số chuối trồng được nhiều hơn số cây đu đủ bao nhiêu cây, biết rằng trồng mỗi cây chuối cần 1m2 đất?

Phương pháp giải: – Bước 1: Tính diện tích mảnh vườn, bằng cách vận dụng công thức tính hình thang.- Bước 2: Tính diện tích đất để trồng đu đủ, bằng cách đem diện tích mảnh vườn nhân với 30% (hay chia cho 100, rồi đem nhân với 30).- Bước 3: Tính diện tích đất để trồng chuối, bằng cách đem diện tích mảnh vườn nhân với 25% (hay chia cho 100, rồi đem nhân với 25).- Bước 4: Tính số cây đu đủ bằng cách đem diện tích đất trồng đu đủ chia cho diện tích trồng 1 cây đu đủ.- Bước 5: Tương tự như vậy, tính số cây chuối bằng cách đem diện tích đất trồng chuối chia cho diện tích đất trồng 1 cây đu đủ.- Bước 6: Muốn biết số cây chuối nhiều hơn số cây đu đủ là bao nhiêu, ta đem số cây chuối trừ đi số cây đu đủ (các kết quả vừa tìm được bên trên).

Xem thêm:  Bài 74, 75, 76, 77, 78 trang 118 SBT Toán 9 Tập 1

Đáp án:a) Diện tích của mảnh vườn hình thang là: (70 + 50) x 40 : 2 = 2400 (cm2) Diện tích trồng cây đu đủ là: 2400 : 100 x 30 = 720 (m2) Số cây đu đủ trồng được là: 720 : 1,5 = 480 (cây)b) Diện tích trồng chuối là: 2400 : 100 x 25 = 600 (m2) Số cây chuối trồng được là: 600 : 1 = 600 (cây) Số cây chuối trồng được nhiều hơn số cây đu đủ là: 600 – 480 = 120 (cây)

Đáp số: a) 480 cây b) 120 cây.

Hướng dẫn giải Toán lớp 5 trang 95, Luyện tập chung – Ngắn gọn

Bài 1 Giải Toán 5 trang 95 SGK

Tính diện tích hình tam giác vuông có độ dài hai cạnh góc vuông là:a) 3cm và 4cm;b) 2,5m và 1,6m;c) 2/5 dm và 1/6 dm;Diện tích hình tam giác vuông bằng diện tích độ dài của hai cạnh góc vuông chia cho 2:

Đáp số: a) 6 (cm2), b) 2 ( cm2), c) 1/30 (dm2)

Bài 2 – Giải Toán 5 trang 95

Diện tích của hình thang ABED lớn hơn diện tích của hình tam giác BEC bao nhiêu đề-xi-mét vuông ?

Diện tích của hình thang ABED bằng:

Chiều cao của hình tam giác BEC bằng độ dài đoạn AH = 1,2dm nên diện tích của tam giác BEC bằng :(1,3 x 1,2)/2 = 0,78 (dm2)Diện tích hình thang ABED lớn hơn diện tích của hình tam giác BEC là:2,46 – 0,78 = 1,68 (dm2)Đáp số: 1,68 (dm2)

Chương II chúng ta làm quen với số thập phân, trong đó Khái niệm số thập phân được sử dụng nhiều. Cùng xem gợi ý Giải Toán 5 trang 34, 35 để học tốt môn Toán lớp 5 nhé.

Xem thêm:  Giải bài 28, 29, 30 trang 53, 54 SGK Toán 9 tập 2

Bài 3 Giải Toán 5 trang 95 SGK

Trên một mảnh vườn hình thang (như hình vẽ), người ta sử dụng 30% diện tích đất trồng đu đủ và 25% diện tích để trồng chuối.

a) Hỏi có thể trồng được bao nhiêu cây đu đủ, biết rằng trồng mỗi cây đu đủ cần 1,5 m2 đất ?b) Hỏi số chuối trồng được nhiều hơn số cây đu đủ bao nhiêu cây, biết rằng trồng mỗi cây chuối cần 1m2 đất ?Diện tích của mảnh vườn hình thang là : (70 + 50) x 40 / 2 = 2400 (cm2)Diện tích trồng cây đu đủ là: 2400 : 100 x 30 = 720 (m2)Diện tích trồng chuối là: 100 x 25 = 600 (m2)Số cây đu đủ trồng được là: 720 : 1,5 = 480 (cây)b) Số cây chuối trồng được là: 600 : 1 =600 (cây)Số cây chuối trồng được nhiều hơn số cây đu đủ là:600 – 480 = 120 (cây)Đáp số: a) 480 cây; b) 120 cây.

– HẾT –

Hơn nữa, Trừ hai số thập phân là một bài học quan trọng trong chương trình Toán lớp 5 mà các em cần phải đặc biệt lưu tâm.

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-95-sgk-toan-5-luyen-tap-chung-38603n.aspx Trên đây là gợi ý Giải Toán lớp 5 trang 95, Luyện tập chung đầy đủ chi tiết. Các em chuẩn bị trước nội dung bài Hình tròn, đường tròn qua phần Giải Toán lớp 5 trang 96, 97 và bài Chu vi hình tròn qua phần Giải Toán lớp 5 trang 98 để học tốt Toán 5 hơn.