Giải bài tập trang 76 SGK toán 4 Bài 1, 2, 3 – Chia một tổng cho một s

Rate this post

=> Tham khảo thêm Giải toán lớp 4 chi tiết tại đây: giải toán lớp 4

Hướng dẫn giải bài tập trang 76 Toán 4 gồm phương pháp giải

1. Giải bài 1 trang 76 SGK toán 4

Đề bài:a) Tính bằng hai cách:(15 + 35) : 5;(80 + 4) : 4b) Tính bằng hai cách (theo mẫu)Mẫu: 12 : 4 + 20 : 4 = ?Cách 1: 12 : 4 + 20 : 4 = 3 + 5 = 8.Cách 2: 12 : 4 + 20 : 4 = (12 + 20) : 4 = 32 : 4 = 8.18 : 6 + 24 : 6;60 : 3 + 9 : 3.

Phương pháp giải:– Câu a): + Cách 1: Các em thực hiện phép tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau+ Cách 2: Vận dụng công thức: (a + b) : c = a : c + b : c => Thực hiện phép chia trước, phép cộng sau- Câu b): Tham khảo mẫu phía trên, làm theo các bước tương tự bài mẫu.

Đề bài:Tính bằng hai cách (theo mẫu):a) (27 – 18) : 3; b) (64 – 32) : 8Mẫu: (35 – 21): 7 = ?Cách 1: (35 – 21) : 7 = 14 : 7 = 2Cách 2: (35 – 21) : 7 = 35 : 7 – 21 : 7 = 5 – 3 = 2

Phương pháp giải:– Cách 1: Thực hiện phép tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau – Cách 2: Vận dụng cách tính: (a – b) : c = a : c – b : c

Đáp án:a) (27 – 18) : 3 =?Cách 1: (27 – 18) : 3 = 9 : 3 = 3Cách 2: (27 – 18) : 3 = 27 : 3 – 18 : 3 = 9 – 6 = 3b) (64 – 32) : 8 = ?Cách 1: (64 – 32) : 8 = 32 : 8 = 4Cách 2: (64 – 32) : 8 = 64 : 8 – 32 : 8 = 8 – 4 = 4

Đề bài:Lớp 4A có 32 học sinh chia thành các nhóm, mỗi nhóm có 4 học sinh. Lớp 4B có 28 học sinh cũng chia thành các nhóm, mỗi nhóm có 4 học sinh. Hỏi tất cả có bao nhiêu nhóm?

Xem thêm:  Giải vở bài tập Toán 4 bài 143: Luyện tập - VnDoc.com

Phương pháp giải:Các bạn có thể giải bài toán này theo 2 cách:– Cách 1:+ Bước 1: Tính số nhóm học sinh của lớp 4A, bằng cách lấy tổng số học sinh của lớp 4A đem chia cho số học sinh mỗi nhóm+ Bước 2: Tương tự như vậy, tính số nhóm học sinh của lớp 4B, bằng cách lấy tổng số học sinh của lớp 4B đem chia cho số học sinh mỗi nhóm+ Bước 3: Tính tổng số nhóm học sinh của cả hai lớp 4A và 4B, bằng cách lấy kết quả vừa tìm được ở bước 1 đem cộng với kết quả ở bước 2.– Cách 2:+ Tính tổng số học sinh của cả hai lớp, bằng cách lấy số học sinh lớp 4A đem cộng với số học sinh lớp 4B + Tính số nhóm học sinh của cả hai lớp, bằng cách lấy tổng số học sinh hai lớp đem chia cho số học sinh có trong mỗi nhóm.

Đáp án:Cách 1:Số nhóm học sinh của lớp 4A là: 32 : 4 = 8 (nhóm)Số nhóm học sinh của lớp 4B là: 28 : 4 = 7 (nhóm)Số nhóm học sinh của cả hai lớp 4A và 4B là: 8 + 7 = 15 (nhóm)Cách 2:Hai lớp có tất cả số học sinh là: 32 + 28 = 60 (học sinh)Số nhóm học sinh của cả hai lớp 4A và 4B là: 60 : 4 = 15 (nhóm)Đáp số: 15 nhóm.

Hướng dẫn giải bài tập trang 76 Toán 4 ngắn gọn

giai bai chia mot tong cho mot so

giai toan lop 4 chia mot tong cho mot so

giai toan lop 4 chia mot tong cho mot so

Trên đây là phần Giải bài tập trang 76 SGK toán 4 trong mục giải bài tập toán lớp 4. Học sinh có thể xem lại phần Giải bài tập trang 75 SGK toán 4 đã được giải trước đó hoặc xem trước phần Giải bài tập trang 78 SGK toán 4 để học tốt môn Toán lớp 4 hơn

Xem thêm:  Toán lớp 5 trang 47, 48, 49 Luyện tập chung - VnDoc.com

Để học tốt Luyện tập chung tiếp theo hơn, các em sẽ cần luyện tập các dạng bài khác nhau như Giải Toán 4 trang 36, 37, Luyện tập chung tiếp theo cũng như Giải Toán 4 trang 33, 34, Luyện tập Biểu đồ theo SGK Luyện tập chung tiếp theo.

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-toan-lop-4-chia-mot-tong-cho-mot-so-31586n.aspx