Giải Toán lớp 5 trang 112 SGK, Luyện tập, bài tập 1, 2, 3 – Thủ thuật

Rate this post

Hướng dẫn giải Toán lớp 5 trang 112 (gồm phương pháp giải)

1. Giải bài 1 – Giải Toán 5 trang 112

Đề bài:Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh 2m 5cm.

Phương pháp giải:– Đổi đơn vị đo ra mét- Công thức tính diện tích xung quanh của hình lập phương: S = a x a x 4 (Diện tích xung quanh của hình lập phương bằng bình phương độ dài cạnh nhân với 4).- Công thức tính diện tích toàn phần của hình lập phương: S = a x a x 6 (Diện tích toàn phần của hình lập phương bằng bình phương độ dài cạnh nhân với 6).

Đáp án:Đổi: 2m5cm = 2,05mDiện tích xung quanh của hình lập phương đã cho là:2,05 x 2,05 x 4 = 16,81 (m2)Diện tích toàn phần của hình lập phương đã cho là:2,05 x 2,05 x 6 = 25,215 (m2)Đáp số: 16,81m2; 25,215m2

2. Giải bài 2 – Giải Toán lớp 5 bài luyện tập trang 112

Đề bài:Mảnh bìa nào dưới đây có thể gấp được một hình lập phương ?

giai bai 2 trang 112 sgk toan 5

Phương pháp giải:Cách 1: Vẽ hình lên giấy, gấp thử rồi trả lời câu hỏi.Cách 2: Suy luận:- Hình 1: Bằng cách nhìn bằng mắt thường, ta có thể suy đoán không thể gấp mảnh bìa đó thành hình lập phương.- Hình 2: Khi gấp dãy 4 hình vuông ở dưới thành 4 mặt xung quanh => 2 hình vuông ở trên sẽ đè lên nhau, không tạo thành một mặt đáy trên và một mặt đáy dưới.=> Hình 2 không thể gấp thành một hình lập phương.- Hình 3 và hình 4: Có thể gấp thành hình lập phương vì khi ta gấp dãy 4 hình vuông ở giữa thành 4 mặt xung quanh => 2 hình vuông trên và dưới sẽ tạo thành hai mặt đáy trên và đáy dưới.

Xem thêm:  Bài 1, 2, 3, 4 trang 152 SGK Toán 4 - Môn Toán - Tìm đáp án, giải bài

Đáp án:Chỉ có hình 3 và hình 4 có thể gấp thành một hình lập phương.

Tin hot: Tất tần tật các thông về thi thăng hạng giáo viên mới nhất

3. Giải bài 3 – Giải Toán lớp 5 luyện tập trang 112

Đề bài:Đúng ghi Đ, sai khi S

giai bai 3 trang 112 sgk toan 5

a) Diện tích xung quanh của hình lập phương A gấp 2 lần diện tích xung quanh của hình lập phương Bb) Diện tích xung quanh của hình lập phương A gấp 4 lần diện tích xung quanh của hình lập phương B.c) Diện tích toàn phần của hình lập phương A gấp 2 lần diện tích xung quanh của hình lập phương B.d) Diện tích toàn phần của hình lập phương A gấp 4 lần diện tích xung quanh của hình lập phương B.

Phương pháp giải:– Ta cần tính diện tích một mặt của hình lập phương A gấp bao nhiêu lần diện tích một mặt của hình lập phương B. – Khi đó, diện tích xung quanh (toàn phần) của hình lập phương A gấp bấy nhiêu lần diện tích xung quanh (toàn phần) của hình lập phương B.

Đáp ánDiện tích một mặt của hình lập phương A là:10 x 10 = 100 (cm2)Diện tích một mặt của hình lập phương B là:5 x 5 = 25 (cm2)Diện tích một mặt của hình lập phương A gấp diện tích một mặt của hình lập phương B số lần là:100 : 25 = 4 (lần)Vậy diện tích xung quanh (toàn phần) của hình A gấp 4 lần diện tích xung quanh (toàn phần) của hình B.Ta có kết quả:a) S;b) Đ;c) S;d) Đ.

Xem thêm:  Luyện tập: Giải bài 20 21 22 23 24 25 trang 84 sgk Toán 9 tập 1

Hướng dẫn giải Toán lớp 5 trang 112 (ngắn gọn)

Bài 1 – Giải Toán 5 luyện tập trang 112Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh 2m 5cm.Bài giải:Đổi: 2m5cm = 2,05mDiện tích xung quanh của hình lập phương đã cho là:2,05 x 2,05 x 4 = 16,81 (m2)Diện tích toàn phần của hình lập phương đã cho là:2,05 x 2,05 x 6 = 25,215 (m2)Đáp số: 16,81m2; 25,215m2Bài 2 trang 112 SGK Toán 5Mảnh bìa nào dưới đây có thể gấp được một hình lập phương ?

giai bai tap trang 112 sgk toan 5 luyen tapLời giải:Cách 1: học sinh vẽ hình lên giấy rồi gấp thử và trả lời.Cách 2: suy luận:- Dễ thấy không thể gấp hình 1 thành một hình lập phương.- Với hình 2, khi ta gấp dãy 4 hình vuông ở dưới thành 4 mặt xung quanh thì 2 hình vuông ở trên sẽ đè lên nhau, không tạo thành một mặt đáy trên và một mặt đáy dưới được. Do đó hình 2 không thể gấp hình 1 thành một hình lập phương.- Hình 3 và hình 4 đều có thể gấp thành hình lập phương vì khi ta gấp dãy 4 hình vuông ở giữa thành 4 mặt xung quanh thì 2 hình vuông trên và dưới sẽ tạo thành hai mặt đáy trên và đáy dưới.=> Chỉ có hình 3 và hình 4 có thể gấp thành một hình lập phương.

Chương II chúng ta làm quen với số thập phân, trong đó Khái niệm số thập phân được sử dụng nhiều. Cùng xem gợi ý Giải Toán lớp 5 trang 34, 35 để học tốt môn Toán lớp 5 nhé.

Xem thêm:  Giải bài 31, 32, 33 trang 161 SBT Toán 9 tập 2

Bài 3 trang 112 SGK Toán 5Đúng ghi Đ, sai khi Sgiai bai tap trang 112 sgk toan 5 luyen tapa) Diện tích xung quanh của hình lập phương A gấp 2 lần diện tích xung quanh của hình lập phương Bb) Diện tích xung quanh của hình lập phương A gấp 4 lần diện tích xung quanh của hình lập phương B.c) Diện tích toàn phần của hình lập phương A gấp 2 lần diện tích xung quanh của hình lập phương B.d) Diện tích toàn phần của hình lập phương A gấp 4 lần diện tích xung quanh của hình lập phương B.Lời giải:Diện tích một mặt của hình lập phương A là:10 x 10 = 100 (cm2)Diện tích một mặt của hình lập phương B là:5 x 5 = 25 (cm2)Diện tích một mặt của hình lập phương A gấp diện tích một mặt của hình lập phương B số lần là:100 : 25 = 4 (lần)Vậy diện tích xung quanh (toàn phần) của hình A gấp 4 lần diện tích xung quanh (toàn phần ) của hình B.Ta có kết quả:a) S b) Đ c) S d) Đ

– HẾT –

Trên đây là gợi ý Giải Toán lớp 5 trang 112, Luyện tập đầy đủ chi tiết. Các em chuẩn bị trước nội dung bài Luyện tập chung trang 113 SGK Toán 5 qua phần Giải Toán lớp 5 trang 113, Luyện tập chung và bài Thể tích của một hình qua phần Giải Toán lớp 5 trang 115 để học tốt Toán 5 hơn.

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-112-sgk-toan-5-luyen-tap-38611n.aspx