Giải Toán 7 trang 86 Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều

Rate this post

Trọn bộ lời giải bài tập Toán 7 trang 86 Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 7 trang 86. Bạn vào trang hoặc Xem lời giải để theo dõi chi tiết.

Giải Toán 7 trang 86 Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều

– Toán lớp 7 trang 86 Tập 1 (sách mới):

 • Giải Toán lớp 7 trang 86 Tập 1 (Kết nối tri thức)

  Xem lời giải

 • Giải Toán lớp 7 trang 86 Tập 1 (Chân trời sáng tạo)

  Xem lời giải

 • Giải Toán lớp 7 trang 86 Tập 1 (Cánh diều)

  Xem lời giải

– Toán lớp 7 trang 86 Tập 2 (sách mới):

 • Giải Toán lớp 7 trang 86 Tập 2 (Kết nối tri thức)

  Xem lời giải

 • Giải Toán lớp 7 trang 86 Tập 2 (Chân trời sáng tạo)

  Xem lời giải

 • Giải Toán lớp 7 trang 86 Tập 2 (Cánh diều)

  Xem lời giải

Lưu trữ: Giải Toán 7 trang 86 (sách cũ)

Video Bài 11 trang 86 SGK Toán 7 Tập 1 – Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên VietJack)

Bài 11 (trang 86 SGK Toán 7 Tập 1): Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau

a) Hai đường thằng vuông góc với nhau là hai đường thẳng …

b) Hai đường thẳng a và a’ vuông góc với nhau được kí hiệu là …

c) Cho trước một điểm A và một đường thằng d … đường thẳng d’ đi qua A và vuông góc với d.

Xem thêm:  Luyện tập: Giải bài 5 6 7 8 9 trang 69 70 sgk Toán 9 tập 1

Lời giải:

a) Hai đường thẳng vuông góc với nhau là hai đường thẳng cắt nhau tạo thành một góc vuông.

b) Hai đường thẳng a và a’ vuông góc với nhau được kí hiệu là a ⊥ a’.

c) Cho trước một điểm A và một đường thằng d. Có một và chỉ một đường thẳng d’ đi qua A và vuông góc với d.

Kiến thức áp dụng

Tham khảo lời giải các bài tập Toán 7 Tập 1 khác:

 • Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 2 trang 83 : Lấy một tờ giấy gấp hai lần như hình ….

 • Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 2 trang 84 : Tập suy luận….

 • Bài 11 (trang 86 SGK Toán 7 Tập 1): Điền vào chỗ trống …

 • Bài 12 (trang 86 SGK Toán 7 Tập 1): Trong hai câu sau …

 • Bài 13 (trang 86 SGK Toán 7 Tập 1): Vẽ một đoạn thẳng AB …

 • Bài 14 (trang 86 SGK Toán 7 Tập 1): Cho đoạn thẳng CD …

 • Bài 15 (trang 86 SGK Toán 7 Tập 1): Vẽ đường thẳng xy và điểm O …

 • Bài 16 (trang 87 SGK Toán 7 Tập 1): Vẽ đường thẳng d’ …

 • Bài 17 (trang 87 SGK Toán 7 Tập 1): Dùng eke kiểm tra xem …

 • Bài 18 (trang 87 SGK Toán 7 Tập 1): Vẽ hình theo cách diễn đạt …

 • Bài 19 (trang 87 SGK Toán 7 Tập 1): Vẽ lại hình 11 và nói rõ …

 • Bài 20 (trang 87 SGK Toán 7 Tập 1): Vẽ đoạn thẳng AB …

Mục lục giải toán 7 tập 1 theo chương:

 • Mục lục chương 1: SỐ HỮU TỈ. SỐ THỰC

 • Mục lục chương 2: HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ

 • Mục lục chương 1: ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC. ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

 • Mục lục chương 2: TAM GIÁC

Xem thêm:  Giải sách bài tập Toán 9 Tập 1 trang 67, 68, 69 (Chính xác nhất)

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Chân trời sáng tạo
 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Cánh diều

Săn SALE shopee tháng 6:

 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3
 • La Roche-Posay mua là có quà: