Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 2 trang 84, 85 Bài 146: Ôn tập về đo diện

Rate this post

Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 2 trang 84, 85 Bài 146: Ôn tập về đo diện tích

Lời giải Vở bài tập Toán lớp 5 trang 84, 85 Bài 146: Ôn tập về đo diện tích hay, chi tiết giúp học sinh biết cách làm bài tập trong VBT Toán lớp 5 Tập 2.

Giải Vở bài tập Toán lớp 5 trang 84, 85 Bài 146: Ôn tập về đo diện tích – Cô Nguyễn Lan (Giáo viên VietJack)

Vở bài tập Toán lớp 5 trang 84 Bài 1: a. Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

a. Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

km2 hm2 dam2 m2

1km2

= ….hm2

1hm2

= …

= dam2

= …km2

1dam2

= …m2

= ..hm2

1m2

= 100m2

= 0,01dam2

dm2 cm2 mm2

1dm2

= …2

= …m2

1cm2

= …mm2

= …dm2

1mm2

= ..cm2

Chú ý : Khi đo diện tích ruộng đất người ta còn dùng đơn vị héc-ta (ha)

1ha = …m2

b. Trong bảng đơn vị đo diện tích :

– Đơn vị lớn gấp … lần đơn vị bé hơn tiếp liền.

– Đơn vị bé bằng … đơn vị lớn hơn tiếp liền.

Lời giải:

a. Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

km2 hm2 dam2 m 2

1km2

=100hm2

1hm2

=100dam2

=0,01km2

1dam2

=100m2

=0,01hm2

1m2

=100m2

=0,01dam

dm2 cm2 mm2

1dm2

=100cm2

=0,01m2

1cm2

=1090mm2

=0,01dm2

Xem thêm:  Giải bài 1 2 3 4 5 6 trang 62 63 sgk Toán 7 tập 1 Cánh Diều

1mm2

=0,01cm2

Chú ý : Khi đo diện tích ruộng đất người ta còn dùng đơn vị héc-ta (ha)

1ha = 10 000m2

b. Trong bảng đơn vị đo diện tích :

– Đơn vị lớn gấp 100 lần đơn vị bé hơn tiếp liền.

– Đơn vị bé bằng đơn vị lớn hơn tiếp liền.

Vở bài tập Toán lớp 5 trang 84 Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

a. 1m2 = … dm2

1m2 = …cm2

1m2 = … mm2

1km2 = … ha

1km2 =…m2

1ha = …m2

b) 1m2 = … dam2 1m2 = …ha

1m2 =… hm2 1ha = …km2

1m2 = …km2 9ha = …km2

Lời giải:

a. 1m2 = 100 dm2

1m2 = 10000 cm2

1m2= 1000000 mm2

1km2 = 100 ha

1km2= 1000000 m2

1ha = 10000m2

b,

1m2 = 0,000001km2 9ha = 0,09km2

Vở bài tập Toán lớp 5 trang 84 Bài 3: Viết thành các số đo diện tích có đơn vị là héc-ta :

a. 81000m2 = …….;

254000m2 = …….;

3000m2 = …….;

b. 2km2 = …….;

4,5km2 = …….;

0,1km2 = …….;

Lời giải:

a. 81000m2= 8,1ha

254000m2= 25,4ha

3000m2 = 0,3ha

b. 2km2 = 200ha

4,5km2 = 450ha

0,1km2 = 10ha

Vở bài tập Toán lớp 5 trang 85 Bài 4: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm :

a. 2m264dm2 = ………… m2

b. 7m2 7dm2 = …………m2

c. 505dm2 = …………m2

d. 85dm2 = …………m2

Lời giải:

a. 2m2 64dm2 = 2,64 m2

b. 7m2 7dm2 = 7,07 m2

c. 505dm2 = 5,05 m2

d. 85dm2 = 0,85 m2

Bài tập Ôn tập về đo diện tích

 • Giải sgk Toán lớp 5 Ôn tập về đo diện tích
 • Giải Toán lớp 5 VNEN Bài 101: Ôn tập về đo diện tích
 • Bài tập Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích
Xem thêm:  Giải bài 37, 38, 39, 40 trang 124 Sách giáo khoa Toán 7

Xem thêm các bài giải vở bài tập Toán lớp 5 hay, chi tiết khác:

 • Giải vở bài tập Toán lớp 5 Bài 147: Ôn tập về đo thể tích
 • Giải vở bài tập Toán lớp 5 Bài 148: Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích (tiếp theo)
 • Giải vở bài tập Toán lớp 5 Bài 149: Ôn tập về đo thời gian
 • Giải vở bài tập Toán lớp 5 Bài 150: Phép cộng
 • Giải vở bài tập Toán lớp 5 Bài 151: Phép trừ

Xem thêm các bài Để học tốt Toán lớp 5 hay khác:

 • Giải bài tập Toán lớp 5
 • Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 5
 • Top 80 Đề thi Toán lớp 5 có đáp án

Săn SALE shopee tháng 6-6:

 • Unilever mua 1 tặng 1
 • L’Oreal mua 1 tặng 3
 • La Roche-Posay mua là có quà: