Giải vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 trang 56, 57: Luyện tập chung

Rate this post

Giải Toán lớp 5 vở bài tập tập 1 trang 56, 57: Luyện tập chung bao gồm đáp ánhướng dẫn giải chi tiết tương ứng với từng bài tập. Lời giải bài tập Toán 5 này sẽ giúp các em học sinh ôn tập lại các kiến thức có trong sách giáo khoa. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải chi tiết.

Giải bài 1 trang 56 vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

Viết số thích hợp vào chỗ chấm

a) 2,105km = ………m

2,12dam = ……….m

35dm = …………..m

145cm = ………….m

b) 2,105km2 = ……..m2

2,12 ha = ………..m2

35dm2 = …………m2

145cm2 = ……….m2

Phương pháp giải

Áp dụng bảng đơn vị đo độ dài và bảng đơn vị đo khối lượng để chuyển đổi các số đo đã cho.

Đáp án và hướng dẫn giải

a) 2,105km = 2105 m

2,12dam = 21,2 m

35dm = 3,5 m

145cm = 1,45 m

b) 2,105km2 = 2105000m2

2,12 ha = 21200 m2

35dm2 = 0,35 m2

145cm2 = 0,0145m2

Giải bài 2 vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 trang 56

Điền dấu >; <; =

124 tạ ………12,5 tấn

0,5 tấn ……….302kg

452g …………3,9kg

0,34 tấn ………340kg

Phương pháp giải

Đổi các số đo về cùng một đơn vị đo rồi so sánh kết quả với nhau.

Đáp án và hướng dẫn giải

Xem thêm:  Giải vở bài tập Toán 4 bài 143: Luyện tập - VnDoc.com

124 tạ < 12,5 tấn (vì 12,5 tấn = 125 tạ và 124 tạ < 125 tạ);

0,5 tấn > 302kg (vì 302kg = 0,302 tấn và 0,5 tấn > 0,302 tấn);

452g < 3,9kg (vì 452g = 0,452kg và 0,452kg < 3,9kg) ;

0,34 tấn = 340kg (vì 340kg = 340/1000 tấn = 0,340 tấn = 0,34 tấn).

Giải bài 3 Toán lớp 5 vở bài tập trang 57 tập 1

Một đoàn tàu mỗi giờ đi được 33km

a) Hỏi trung bình mỗi phút đoàn tàu đó đi được bao nhiêu mét?

b) Hỏi sau 1 giờ 12 phút đoàn tàu đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

Phương pháp giải

a) – Đổi: 1 giờ = 60 phút; 33km = 33000m

– Số mét đi được trong 1 phút = số mét đi được trong 1 giờ (hay 60 phút) : 60.

b) – Đổi 1 giờ 12 phút = 72 phút

– Số mét đi được trong 72 phút = số mét đi được trong 1 phút × 72.

– Đổi số đo vừa tìm được sang đơn vị đo là ki-lô-mét, lưu ý rằng : 1km = 1000m.

Đáp án và hướng dẫn giải

Bài giải

a) 1 giờ = 60 phút; 33km = 33000 (m)

Trung bình mỗi phút đoàn tàu đi được số mét mà

33000 : 60 = 550 (m)

b) 1 giờ 12 phút = 72 phút

Số ki-lô-mét đoàn tàu đó đo được trong 1 giờ 12 phút là:

0,55 x 72 = 39,6 (km)

Đáp số: a) 550 m

b) 39,6km

Giải bài 4 tập 1 vở bài tập Toán lớp 5 trang 57

Một ô tô chở 55 bao gạo, mỗi bao gạo nặng 55kg. Hỏi ô tô đó chở bao nhiêu tấn gạo?

Xem thêm:  Giải bài 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 trang 99 SGK Toán 7 tập 1 – KNTT

Phương pháp giải

– Tính cân nặng của 55 bao gạo = cân nặng của 1 bao gạo × 55.

– Đổi số đo vừa tìm được sang đơn vị đo là tấn, lưu ý ta có : 1 tấn = 1000kg.

Đáp án và hướng dẫn giải

Bài giải

Số ki-lô-gam gạo ô tô đó chở là:

50 x 55 = 2750 (kg) = 2,75 (tấn)

Đáp số: 2,75 tấn

CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải bài giải Toán lớp 5 vở bài tập tập 1 trang 56, 57: Luyện tập chung file word và pdf hoàn toàn miễn phí từ chúng tôi.