Giải vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 trang 30 bài 1, 2, 3, 4 đầy đủ

Rate this post

Giải Toán lớp 5 vở bài tập tập 1 trang 30: Ôn tập – Bảng đơn vị đo khối lượng (tiếp theo) bao gồm đáp án hướng dẫn giải chi tiết tương ứng với từng bài tập. Lời giải bài tập Toán 5 này sẽ giúp các em học sinh ôn tập lại các kiến thức có trong sách giáo khoa. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải chi tiết.

Giải bài 1 trang 30 vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

Viết số hoặc phân số thích hợp vào chỗ chấm

a) 1 tấn = ……………tạ

1 tạ = …………….yến

1 yến = …………..kg

1 tấn = …………kg

b) 1kg = …………….yến

1kg =…………….tạ

1kg = ……………tấn

1g = ……………kg

Đáp án và hướng dẫn giải

a) 1 tấn = 10 tạ

1 tạ = 10 yến

1 yến = 10 kg

1 tấn = 1000 kg

b) 1kg = 1/10 yến

1kg = 1/100 tạ

1kg = 1/1000 tấn

1g = 1/1000 kg

Giải bài 2 vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 trang 30

Viết số thích hợp vào chỗ chấm

a) 27 yến = …………kg

380 kg = ……………yến

380 tạ = …………kg

3000kg = …………..tạ

49 tấn = …………kg

24 000kg = ……….tấn

b) 1kg 25g = ……..g

6080g = ………kg……..g

2kg 50g = …………g

47350 kg = ……tấn….kg

Đáp án và hướng dẫn giải

a) 27 yến = 270 kg

380 kg = 38 yến

Xem thêm:  Giải bài 6, 7, 8, 9, 10 trang 62, 63 Sách giáo khoa toán 8 tập 2

380 tạ = 38 000 kg

3000kg = 30 tạ

49 tấn = 49 000 kg

24 000kg = 24 tấn

b) 1kg 25g = 1025 g

6080g = 6 kg 80 g

2kg 50g = 2050 g

47 350 kg = 47 tấn 350 kg

Giải bài 3 Toán lớp 5 vở bài tập trang 30 tập 1

Điền dấu: >; < ; =

6 tấn 3 tạ………….63 tạ

3050kg…………3 tấn 6 yến

13kg 807g ………..138hg 5g

1/2 tạ…………70kg

Phương pháp giải

Đối các số đo khối lượng về cùng đơn vị đo rồi so sánh kết quả với nhau.

Đáp án và hướng dẫn giải

6 tấn 3 tạ = 63 tạ

3050kg < 3 tấn 6 yến

13kg 807 g > 138hg 5g

1/2 tạ < 70kg

Giải bài 4 tập 1 vở bài tập Toán lớp 5 trang 30

Người ta thu hoạch ở ba thửa ruộng được 2 tấn dưa chuột. Thửa ruộng thứ nhất thu hoạch được 1000kg dưa chuột, thửa ruộng thứ hai thu hoạch được bằng 1/2 số dưa chuột của thửa ruộng thứ nhất. Hỏi thửa ruộng thứ ba thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam dưa chuột?

Phương pháp giải

– Đổi 2 tấn = 2000kg.

– Tính số dưa thu hoạch của thửa ruộng thứ hai = số dưa thu hoạch của thửa ruộng thứ nhất : 2.

– Số dưa thu hoạch trong hai thửa ruộng đầu = số dưa thu hoạch thửa ruộng thứ nhất + số dưa thu hoạch thửa ruộng thứ hai.

– Số dưa thu hoạch thửa ruộng thứ ba = tổng số dưa thu hoạch trong ba thửa ruộng – số dưa thu hoạch trong hai thửa ruộng đầu.

Đáp án và hướng dẫn giải

Xem thêm:  Giải Toán lớp 4 trang 131: Luyện tập - Bài 1,2, 3, 4, 5 | Hay nhất

Bài giải

2 tấn = 2000 kg

Số ki-lô-gam dưa chuột thửa ruộng thứ hai thu hoạch được:

1000 : 2 = 500 (kg)

Tổng sản lượng dưa chuột thu hoạch được của thửa ruộng thứ nhất và thứ hai:

1000 + 500 = 1500 (kg)

Số ki-lô-gam dưa chuột thửa ruộng thứ hai thu hoạch được:

2000 – 1500 = 500 (kg)

Đáp số: 500 kg

CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải bài giải Toán lớp 5 vở bài tập tập 1 trang 30: Ôn tập – Bảng đơn vị đo khối lượng file word và pdf hoàn toàn miễn phí từ chúng tôi.