Bài 1, 2, 3, 4 trang 24, 25 SGK Toán lớp 5 – Luyện tập

4.7/5 - (44 bình chọn)

Chào mừng bạn đến với xaydung4.edu.vn trong bài viết về Giai bai 1 2 3 4 trang 24 sgk toan 5 chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Bài 1, 2, 3 trang 24; bài 4 trang 25 sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 5 bài Luyện tập. Bài 2 Một con chim sâu cân nặng 60g. Một con đà điểu cân nặng 120kg. Hỏi con đà điểu nặng gấp bao nhiêu lần con chim sâu ?

Bài 1 trang 24 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Liên đội trường Hòa Bình thu gom được 1 tấn 300kg giấy vụn. Liên đội trường Hoàng Diệu thu gom được 2 tấn 700kg giấy vụn. Biết rằng cứ 2 tấn giấy vụn thì sản xuất được 50 000 cuốn vở học sinh. Hỏi từ số giấy vụn mà cả hai trường đã thu gom được có thể sản xuất được bao nhiêu cuốn vở học sinh ?

Phương pháp:

– Đổi các số đo khối lượng sang đơn vị có đơn vị đo là ki-lô-gam.

– Tính số giấy vụn mà cả hai trường thu được, sau đó tìm số cuốn vở có thể sản xuất được theo phương pháp rút về đơn vị.

Lời giải:

Cả hai trường đã thu gom được số giấy vụn là :

1 tấn 300kg + 2 tấn 700kg = 3 tấn 1000kg = 4 tấn

Mỗi tấn giấy vụn sản xuất được :

50 000 : 2 = 25 000 (cuốn vở)

4 tấn giấy vụn sản xuất được :

25 000 x 4 = 100 000 (cuốn vở)

Đáp số: 100 000 cuốn vở.

Xem thêm:  Giải bài tập 56, 57, 58, 59 trang 165 sách bài tập Toán 9 tập 2 với

Bài 2 trang 24 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Một con chim sâu cân nặng 60g. Một con đà điểu cân nặng 120kg. Hỏi con đà điểu nặng gấp bao nhiêu lần con chim sâu ?

Phương pháp:

– Đổi cân nặng của con đà điểu sang đơn vị gam.

– Tìm con đà điểu nặng gấp bao nhiêu lần con chim sâu ta lấy khối lượng con đà điểu chia cho khối lượng con chim sâu (cùng đơn vị đo là gam).

Lời giải:

120kg = 120 000g

Con đà điểu cân nặng gấp con chim sâu :

120 000 : 60 = 2000 (lần)

Đáp số : 2000 lần.

Bài 3 trang 24 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Tính diện tích của mảnh đất có kích thước theo hình vẽ bên (được tạo bởi hình chữ nhật ABCD và hình vuông CEMN).

Phương pháp:

– Tính diện tích hình chữ nhật ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng.

– Tính diện tích hình vuông ta lấy cạnh nhân với cạnh.

– Diện tích mảnh đất = diện tích mảnh đất hình chữ nhật ABCD + diện tích mảnh đất hình vuông CEMN.

Lời giải:

Diện tích hình chữ nhật là :

14 x 6 = 84 (cm2)

Diện tích hình vuông là :

7 x 7 = 49 (cm2)

Diện tích hình đó là :

84 + 49 = 133 (cm2)

Đáp số: 133cm2.

Bài 4 trang 24 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Hãy vẽ một hình chữ nhật có cùng diện tích với hình chữ nhật ABCD nhưng có các kích thước khác với kích thước của hình chữ nhật ABCD

Xem thêm:  Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 74 SGK Toán lớp 4 - Luyện tập - Sachbaitap.com

Phương pháp:

– Tính diện tích hình chữ nhật ABCD = chiều dài x chiều rộng.

– Viết số đo diện tích hình chữ nhật ABCD thành tích của hai số (khác 4 và 3).

– Kết luận và vẽ hình chữ nhật MNPQ với chiều dài và chiều rộng là hai số vừa tìm được.

Lời giải:

Hình chữ nhật ABCD gồm :

4 x 3 = 12 (ô vuông)

Viết 12 thành tích của hai số (khác 4 và 3):

12 = 6 x 2

Vậy ta có thể vẽ hình chữ nhật MNPQ có cạnh dài bằng 6 cạnh ô vuông và cạnh ngắn bằng 2 cạnh ô vuông.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo