Bài 1, 2, 3, 4 trang 137 SGK Toán lớp 5 – Luyện tập – Sachbaitap.com

Rate this post

Bài 1, 2, 3, 4 trang 137 sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 5 bài Luyện tập. Bài 3 Trung bình một người thợ làm xong 1 sản phẩm hết 1 giờ 8 phút. Lần thứ nhất người đó làm được 7 sản phẩm. Lần thứ hai người đó làm được 8 sản phẩm. Hỏi cả hai lần người đó phải làm trong bao nhiêu thời gian ?

Bài 1 trang 137 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Tính:

a) 3 giờ 14 phút × 3; b) 36 phút 12 giây : 3;

c) 7 phút 26 giây × 2; d) 14 giờ 28 phút : 7 .

Phương pháp:

– Đặt tính thẳng hàng và thực hiện tính như đối với phép nhân, phép chia các số tự nhiên.

– Khi tính sau mỗi kết quả ta phải ghi đơn vị đo tương ứng.

Lời giải:

Bài 2 trang 137 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Tính:

a) (3 giờ 40 phút + 2 giờ 25 phút) × 3;

b) 3 giờ 40 phút + 2 giờ 25 phút × 3;

c) (5 phút 35 giây + 6 phút 21 giây) : 4 ;

d) 12 phút 3 giây × 2 + 4 phút 12 giây : 4.

Phương pháp:

– Ta thực hiện tính giá trị biểu thức như đối với các số tự nhiên và ghi đơn vị đo tương ứng sau kết quả tìm được.

– Nếu số phút lớn hơn hoặc bằng 60 thì ta thực hiện chuyển đổi sang đơn vị lớn hơn của phút là giờ; số giây lớn hơn hoặc bằng 60 thì ta thực hiện chuyển đổi sang đơn vị lớn hơn của giây là phút.

Xem thêm:  Giải bài 114, 115, 116, 117 trang 94 Sách bài tập Toán 8 tập 1

Lời giải:

a) (3 giờ 40 phút + 2 giờ 25 phút) × 3

= 5 giờ 65 phút × 3

(đổi: 65 phút = 1 giờ 5 phút)

= 6 giờ 5 phút × 3

= 18 giờ 15 phút.

b) 3 giờ 40 phút + 2 giờ 25 phút × 3

= 3 giờ 40 phút + 6 giờ 75 phút

(đổi: 75 phút = 1 giờ 15 phút)

= 3 giờ 40 phút + 7 giờ 15 phút

= 10 giờ 55 phút.

c) (5 phút 35 giây + 6 phút 21 giây) : 4

= 11 phút 56 giây : 4

= 2 phút 59 giây.

d) 12 phút 3 giây × 2 + 4 phút 12 giây : 4

= 24 phút 6 giây + 1 phút 3 giây

= 25 phút 9 giây.

Bài 3 trang 137 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Trung bình một người thợ làm xong 1 sản phẩm hết 1 giờ 8 phút. Lần thứ nhất người đó làm được 7 sản phẩm. Lần thứ hai người đó làm được 8 sản phẩm. Hỏi cả hai lần người đó phải làm trong bao nhiêu thời gian ?

Phương pháp:

Cách 1:

– Thời gian làm 7 sản phẩm = Thời gian làm 1 sản phẩm × 7.

– Thời gian làm 8 sản phẩm = Thời gian làm 1 sản phẩm × 8.

– Thời gian làm cả 2 lần = thời gian làm 7 sản phẩm + thời gian làm 8 sản phẩm .

Cách 2:

– Tìm tổng số sản phẩm làm trong 2 lần: 7 + 8 = 15 sản phẩm.

– Thời gian làm cả 2 lần = Thời gian làm 1 sản phẩm × 15.

Lời giải:

Tóm tắt:

1 sản phẩm: 1 giờ 8 phút

Lần thứ nhất: 7 sản phẩm

Lần thứ hai: 8 sản phẩm

Hai lần: …. giờ?

Giải

Cách 1:

Lần thứ nhất người đó làm 7 sản phẩm hết số thời gian là:

Xem thêm:  Giải bài 1,2,3,4, 5,6,7 trang 55,56 Toán 7 tập 2: quan hệ giữa góc và

1 giờ 8 phút × 7 = 7 giờ 56 phút

Lần thứ hai người đó làm 8 sản phẩm hết số thời gian là:

1 giờ 8 phút × 8 = 9 giờ 4 phút

Cả hai lần người đó làm hết số thời gian là:

7 giờ 56 phút + 9 giờ 4 phút = 16 giờ 60 phút

16 giờ 60 phút = 17 giờ

Đáp số: 17 giờ.

Cách 2:

Số sản phẩm làm trong cả hai lần là:

7 + 8 = 15 (sản phẩm)

Thời gian làm 15 sản phẩm là:

1 giờ 8 phút × 15 = 15 giờ 120 phút

15 giờ 120 phút = 17 giờ

Đáp số: 17 giờ.

Bài 4 trang 137 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Điền dấu thích hợp (>, <, =) vào chỗ chấm:

4,5 giờ …. 4 giờ 5 phút

8 giờ 16 phút – 1 giờ 25 phút … 2 giờ 17 phút × 3

26 giờ 25 phút (:) 5 … 2 giờ 40 phút + 2 giờ 45 phút.

Phương pháp:

Thực hiện phép tính ở hai vế rồi so sánh kết quả với nhau.

Lời giải:

– Ta có: 4, 5 giờ = 4 giờ 30 phút

mà 4 giờ 30 phút > 4 giờ 5 phút

Vậy 4, 5 giờ > 4 giờ 5 phút

– Ta có:

8 giờ 16 phút – 1 giờ 25 phút = 6 giờ 51 phút

2 giờ 17 phút x 3 = 6 giờ 51 phút

Vậy 8 giờ 16 phút – 1 giờ 25 phút = 2 giờ 17 phút x 3

– Ta có:

26 giờ 25 phút : 5 = 5 giờ 17 phút

2 giờ 40 phút + 2 giờ 45 phút = 5 giờ 25 phút.

Vậy 26 giờ 25 phút : 5 < 2 giờ 40 phút + 2 giờ 45 phút

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo