Giải vở bài tập Toán lớp 5 tập 2 trang 124, 125 đầy đủ – Tailieu.com

Rate this post

Giải Toán lớp 5 vở bài tập tập 2 trang 124, 125: Luyện tập chung bao gồm đáp ánhướng dẫn giải chi tiết tương ứng với từng bài tập. Lời giải bài tập Toán 5 này sẽ giúp các em học sinh ôn tập lại các kiến thức có trong sách giáo khoa. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải chi tiết.

Giải bài 1 trang 124 vở bài tập Toán lớp 5 tập 2

Tính:

Giải VBT Toán lớp 5 trang 124, 125 (1)

Hướng dẫn giải

– Đặt tính rồi tính theo các quy tắc đã học về phép nhân hoặc phép chia số thập phân.

– Muốn nhân hai phân số ta lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số.

– Muốn chia hai phân số ta lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược.

Đáp án

Giải VBT Toán lớp 5 trang 124, 125 (2)

Giải bài 2 vở bài tập Toán lớp 5 tập 2 trang 124

Tìm x:

a. 0,24 ⨯ x = 3

b. x : 3,5 = 2

c. 8,4 : x = 6

d. 0,1 ⨯ x = 1/2

Hướng dẫn giải

Áp dụng các quy tắc:

– Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.

– Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.

– Muốn tìm số chia ta lấy số bị chia chia cho thương.

Xem thêm:  Hướng dẫn Giải bài 54 55 56 trang 48 sgk Toán 7 tập 2

Đáp án

a. 0,24 × x = 3

x = 3 : 0,24

X = 12,5

b. X : 3,5 = 2

X = 2 × 3,5

X = 7

c. 8,4 : x = 6

X = 8,4 : 6

x = 1,4

d. 0,1 × x = 1/2

X = 0,5 : 0,1

X = 5

Giải bài 3 Toán lớp 5 vở bài tập trang 125 tập 2

Diện tích đất trồng trọt của một huyện là 7200ha, trong đó có 55% diện tích đất trồng lúa, 30% diện tích đất trồng chè và cây ăn quả, còn lại là đất trồng hoa. Tính diện tích đất trồng hoa của huyện đó.

Hướng dẫn giải:

– Tìm diện tích đất trồng lúa, trồng chè và cây ăn quả theo quy tắc:

Muốn tìm a% của B ta có thể lấy B chia cho 100 rồi nhân với a hoặc lấy B nhân với a rồi chia cho 100.

– Diện tích đất trồng hoa = Diện tích đất trồng trọt của huyện – diện tích đất trồng lúa – diện tích đất trồng chè và cây ăn quả.

Bài giải

Cách 1

Diện tích đất trồng lúa là:

7200 : 100 ⨯ 55 = 3960 (ha)

Diện tích đất trồng chè và cây ăn quả là:

7200 : 100 ⨯ 30 = 2160 (ha)

Diện tích đất trồng hoa là:

7200 – 3960 – 2160 = 1080 (ha)

Cách 2

Phần trăm đất trồng lúa, trồng chè và cây ăn quả:

55% + 30% = 85%

Tỉ số phần trăm đất trồng hoa là:

100% – 85% = 15%

Diện tích đất trồng hoa là:

7200 : 100 ⨯ 15 = 1080 (ha)

Đáp số: 1080ha

Giải bài 4 tập 2 vở bài tập Toán lớp 5 trang 125

Một quán bán hàng ăn trong buổi sáng thu được 600 000 đồng. Tính ra đã được lãi 25% so với số tiền vốn bỏ ra. Hỏi tiền vốn là bao nhiêu đồng?

Xem thêm:  Giải bài 58, 59, 60, 61, 62 trang 99 sgk toán 8 tập 1

Hướng dẫn giải

Áp dụng công thức: tiền bán = tiến vốn + tiền lãi.

Bài giải

So với số vốn thì 600 000 đồng bằng:

100% + 25% = 125%

Số tiền vốn bỏ ra là:

600000 x 100 : 125 = 480000 (đồng)

Đáp số: 480 000 đồng

CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải bài giải Toán lớp 5 vở bài tập tập 2 trang 124, 125: Luyện tập chung file word và pdf hoàn toàn miễn phí từ chúng tôi.