Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 74 SGK Toán lớp 4 – Luyện tập – Sachbaitap.com

Rate this post

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 74 sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 4 bài Luyện tập. Bài 4 Nhà trường dự định lắp bóng điện cho 32 phòng học, mỗi phòng 8 bóng. Nếu mỗi bóng điện giá 3500 đồng thì nhà trường phải trả bao nhiêu tiền để mua đủ số bóng điện lắp cho các phòng học ?

Bài 1 trang 74 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Tính:

a) (345 times 200); b) (237 times 24); c) (403 times 346).

Phương pháp:

Đặt tính sao cho các chữ số ở cùng một hàng thì thẳng cột với nhau.

Lời giải:

Đáp số:

a) 69 000

b) 5688

c) 139 438

Bài 2 trang 74 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Tính:

(a) ;95 + 11 times 206) ; (b);95 times 11 + 206) ; (c) ;95 times 11 times 206).

Phương pháp:

– Biểu thức chỉ có phép nhân thì tính lần lượt từ trái sang phải.

– Biểu thức có phép nhân và phép cộng thì thực hiện phép nhân trước, thực hiện phép cộng sau.

Lời giải:

a) 95 + 11 x 206

= 95 + 2266 = 2361

b) 95 x 11 + 206

= 1045 + 206 = 1251

c) 95 x 11 x 206

= 1045 x 206 = 215270

Bài 3 trang 74 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) (142 times 12 + 142 times 18) ;

b) (49 times 365 – 39 times 365) ;

c) (4 times 18 times 25).

Phương pháp:

a) Áp dụng công thức: (a times b + a times c = a times (b+c)).

b) Áp dụng công thức: (a times c – b times c = (a-b)times c).

Xem thêm:  Bài 36, 37, 38, 39 trang 34 SBT Toán lớp 8 tập 1 - Dethikiemtra.com

c) Áp dụng tính chất giao hoán và kết hợp của phép nhân để nhóm 4 và 25 lại thành 1 tích rồi nhân với 18.

Lời giải:

a) 142 x 12 + 42 x 18

= 142 x (12 +18)

= 142 x 30 = 4260

b) 49 x 365 – 39 x 365

= (49-39) x 365

= 10 x 365 = 3650

c) 4 x 18 x 25

= 18 x (4 x 25)

= 10 x 100 = 1800

Bài 4 trang 74 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Nhà trường dự định lắp bóng điện cho 32 phòng học, mỗi phòng 8 bóng. Nếu mỗi bóng điện giá 3500 đồng thì nhà trường phải trả bao nhiêu tiền để mua đủ số bóng điện lắp cho các phòng học ?

Phương pháp:

Cách 1 :

– Tính số bóng điện lắp cho (32) phòng học.

– Tính số tiền phải trả.

Cách 2 :

– Tính số tiền để mua bóng điện cho (1) phòng học.

– Tính số tiền phải trả.

Lời giải:

Cách 1:

Số bóng điện lắp cho 32 phòng học là:

8 x 32 = 256 (bóng)

Số tiền mua bóng điện để lắp đủ cho 32 phòng học là:

3500 x 256 =896000 (đồng)

Đáp số: 896000 đồng

Cách 2:

Số tiền mua bóng điện cho mỗi phòng là:

3500 x 8 = 28 000 (đồng)

Số tiền mua bóng điện cho cả trường là:

28 000 x 32 =896000 (đồng)

Đáp số: 896000 đồng

Bài 5 trang 74 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Diện tích (S) của hình chữ nhật có chiều dài là (a) và chiều rộng là (b) được tính theo công thức:

(S = a times b) ((a,;b) cùng một đơn vị đo)

Xem thêm:  Giải bài tập trang 62 SGK Toán 5, Bài 1, 2, 3, 4 - Luyện tập chung

a) Tính (S), biết: (a = 12 cm, b = 5cm) ;

(a = 15m, b = 10m).

b) Nếu gấp chiều dài lên (2) lần và giữ nguyên chiều rộng thì diện tích hình chữ nhật gấp lên bao nhiêu lần?

Phương pháp:

– Thay chữ bằng số rồi tính diện tích (S).

– Tính chiều dài mới rồi tính diện tích hình chữ nhật mới, sau đó so sánh với diện tích hình chữ nhật ban đầu.

Lời giải:

a) Với a = 12cm, b = 5cm thì S = 12 x 5 = 60 (cm2)

Với a = 15m, b = 10m thì S = 15 x 10 = 150 (m2)

b) Nếu chiều dài a tăng lên 2 lần thì chiều dài mới là a x 2

Diện tích hình chữ nhật mới là a x 2 x b = (a x b ) x 2 = S x 2

Vậy khi tăng chiều dài lên 2 lần và giữ nguyên chiều rộng thì diện tích hình chữ nhật tăng lên 2 lần

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo