Giải Toán lớp 5 SGK tập 1 trang 55 bài 1, 2, 3, 4, 5 đầy đủ nhất

Rate this post

Giải Toán lớp 5 SGK tập 1 trang 55 Luyện tập chung bao gồm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết tương ứng với từng bài tập SGK. Lời giải bài tập Toán 5 này sẽ giúp các em học sinh ôn tập các dạng bài tập có trong sách giáo khoa. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải chi tiết

Giải bài 1 trang 55 SGK Toán lớp 5 tập 1

Tính

a) 605,26 + 217,3

b) 800,06 + 384,48

c) 16,39 + 5,25 – 10,3

Phương pháp giải

a, b: Đặt tính rồi tính theo quy tắc cộng hoặc trừ hai số thập phân đã học.

c: Biểu thức có phép cộng và phép trừ thì tính lần lượt từ trái sang phải.

Đáp án và hướng dẫn giải

c) 16,39 + 5,25 – 10,3 = 21,64 – 10,3 = 11,34

Hoặc:

16,39 + 5,25 – 10,3 = 16,39 – 10,3 + 5,25 = 6,09 + 5,25 = 11,34

Giải bài 2 SGK Toán lớp 5 tập 1 trang 55

Tìm x:

a) x – 5,2 = 1,9 + 3,8

b) x + 2,7 = 8,7 + 4,9

Phương pháp giải

– Tính giá trị ở vế phải.

– Xác định vai trò của x trong phép tính rồi tìm x theo các quy tắc sau:

+ Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.

Xem thêm:  Vở bài tập Toán lớp 5 bài 103 Luyện tập chung - VnDoc.com

+ Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.

Đáp án và hướng dẫn giải

Tìm x:

a) x – 5,2 = 1,9 + 3,8

x – 5,2 = 5,7

x = 5,7 + 5,2

x = 10,9

b) x + 2,7 = 8,7 + 4,9

x + 2,7 = 13,6

x = 13,6 – 2,7

x = 10,9

Giải bài 3 SGK trang 55 Toán lớp 5 tập 1

Tính bằng cách thuận tiện nhất

a) 12,45 + 6,98 + 7,55

b) 42,37 – 28,73 – 11,27

Phương pháp giải

Áp dụng các công thức:

a + b + c = (a + c) + b ;

a − b − c = a − (b + c).

Đáp án và hướng dẫn giải

Tính bằng cách thuận tiện nhất

a) 12,45 + 6,98 + 7,55 = (12,45 + 7,55) + 6,98

= 20 + 6,98

= 26,98

b) 42,37 – 28,73 – 11,27 = 42,37 – (28,73 + 11,27)

= 42,37 – 40

= 2,37

Giải bài 4 Toán lớp 5 trang 55 SGK tập 1

Một người đi xe đạp trong ba giờ đi được 36 km. Giờ thứ nhất người đó đi được 13,25 km, giờ thứ hai người đó đi được ít hơn giờ thứ nhất 1.5 km. Hỏi giờ thứ ba người đó đi được bao nhiêu km?

Phương pháp giải

– Số ki-lô-mét đi trong giờ thứ hai = số ki-lô-mét đi trong giờ thứ nhất − 1,5km.

– Tính tổng số ki-lô-mét đi được trong hai giờ đầu.

– Số ki-lô-mét đi trong giờ thứ ba = số ki-lô-mét đi được trong ba giờ − số ki-lô-mét đi được trong hai giờ đầu.

Đáp án và hướng dẫn giải

Tóm tắt:

Giờ thứ hai người đó đi được: 13,25 – 1,5 = 11,75 km

Hai giờ đầu người đó đi được: 13,25 + 11,75 = 25 km

Xem thêm:  Giải bài 1 2 3 trang 106 107 sgk Toán 7 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo

Giờ thứ ba người đó đi được: 36 – 25 = 11 km

Đáp số: 11 km

Giải bài 5 Toán lớp 5 tập 1 SGK trang 55

Tổng của ba số bằng 8. Tổng của số thứ nhất và số thứ hai bằng 4,7. Tổng của số thứ hai và số thứ ba bằng 5,5. Hãy tìm số đó.

Phương pháp giải

– Số thứ nhất = tổng ba số − tổng của số thứ hai và số thứ ba.

– Số thứ hai = tổng của số thứ nhất và số thứ hai − số thứ nhất.

– Số thứ ba = tổng của số thứ hai và số thứ ba − số thứ hai.

Lưu ý: có nhiều cách để tìm mỗi số, học sinh có thể tùy chọn cách phù hợp.

Đáp án và hướng dẫn giải

Tóm tắt:

Số thứ nhất là: 8 – 5,5 = 2,5

Số thứ hai là: 4,7 – 2,5 = 2,2

Số thứ ba là: 8 – 4,7 = 3,3

Đáp số: 2,5; 2,2 và 3,3

CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải bài giải Toán lớp 5 SGK tập 1 trang 55: Luyện tập chung phép cộng trừ số thập phân file word và pdf hoàn toàn miễn phí từ chúng tôi