Giải vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 trang 24 bài 1, 2, 3 đầy đủ

Rate this post

Giải Toán lớp 5 vở bài tập tập 1 trang 24 bao gồm đáp án hướng dẫn giải chi tiết tương ứng với từng bài tập. Lời giải bài tập Toán 5 này sẽ giúp các em học sinh ôn tập lại các kiến thức có trong sách giáo khoa. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải chi tiết

Giải bài 1 trang 24 vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

Biết rằng, 14 người xây xong bức tường rào quanh trường phải mất 10 ngày. Nay trường muốn xây xong tường rào đó trong một tuần lễ thì cần bao nhiêu người làm? (Mức làm của mỗi người như nhau).

Phương pháp giải

Có thể giải bài toán bằng phương pháp rút về đơn vị hoặc phương pháp tìm tỉ số.

Tóm tắt

14 người: 10 ngày

? người: 7 ngày

Đáp án và hướng dẫn giải chi tiết

Cách 1

10 ngày so với 1 tuần là: 10/7 (lần)

Vậy để xây xong tường rào trong 1 tuần thì cần:

Đáp số: 20 người

Cách 2 (Phương pháp rút về đơn vị)

Đổi: 1 tuần lễ = 7 ngày.

Muốn xây xong tường rào trong 1 ngày thì cần số người là:

14 × 10 = 140 (người)

Vậy để xây xong tường rào trong 1 tuần thì cần số người là:

140 : 7 = 20 (người)

Xem thêm:  Vở bài tập Toán lớp 4 Tập 2 trang 101 Bài 165: Ôn tập về đại lượng

Đáp số: 20 người.

Giải bài 2 vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 trang 24

Đầu tháng, bếp ăn của nhà trường dự trữ gạo đủ cho 100 học sinh “bán trú” ăn trong 26 ngày, thực tế nhà trường có thêm 30 học sinh “bán trú” nữa. Hỏi số gạo dự trữ đó đủ cho học sinh ăn trong bao nhiêu ngày.

Phương pháp giải

Có thể giải bài toán bằng phương pháp rút về đơn vị hoặc phương pháp tìm tỉ số.

Tóm tắt

100 học sinh: 26 ngày

130 học sinh: … ngày?

Cách 1: (Phương pháp tìm tỉ số)

Bài giải

Thực tế số học sinh bán trú tại trường là :

100 + 30 = 130 (học sinh)

130 học sinh so với 100 học sinh thì tăng số lần:

130 học sinh ăn hết số gạo dự trữ trong thời gian:

Đáp số: 20 ngày

Cách 2: (Phương pháp rút về đơn vị)

Bài giải

Thực tế số học sinh bán trú tại trường là:

100 + 30 = 130 (học sinh)

Một học sinh ăn hết số gạo trong thời gian:

26 x 100 = 2600 (ngày)

130 học sinh ăn hết số gạo trong thời gian:

2600 : 130 = 20 (ngày)

Đáp số: 20 ngày

Giải bài 3 Toán lớp 5 vở bài tập trang 24 tập 1

Để hút hết nước ở một hồ lớn phải dùng 5 máy bơm làm liên tục trong 18 giờ. Hỏi muốn hút hết nước ở hồ đó trong 10 giờ thì phải bổ sung thêm mấy máy bơm như thế?

Xem thêm:  Giải bài tập trang 77 SGK Toán 4, Chia cho số có một chữ số

Phương pháp giải

Có thể giải bài toán bằng phương pháp rút về đơn vị hoặc phương pháp tìm tỉ số.

Tóm tắt:

5 máy bơm: 18 giờ

? máy bơm: 10 giờ

Bài giải

Cách 1: Phương pháp tìm tỉ số

18 giờ so với 10 giờ thì giảm số lần là:

Số máy bơm hút hết nước trong 10 giờ là:

Số máy bơm được bổ sung vào:

9 – 5 = 4 (máy bơm)

Đáp số: 4 máy bơm

Cách 2 (Phương pháp rút về đơn vị)

Muốn hút hết nước ở hồ đó trong 1 giờ thì cần số máy bơm là:

18 × 5 = 90 (máy)

Muốn hút hết nước ở hồ đó trong 10 giờ thì cần số máy bơm là :

90 : 10 = 9 (máy bơm)

Cần bổ sung thêm số máy bơm là:

9 − 5 =4 (máy bơm)

Đáp số: 4 máy bơm.

CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải bài giải Toán lớp 5 vở bài tập tập 1 trang 24: Ôn tập và bổ sung về giải Toán (tiếp theo) file word và pdf hoàn toàn miễn phí từ chúng tôi.