Giải bài tập Ôn tập về tìm số trung bình cộng lớp 4 trang 175

Rate this post

Toán lớp 4 trang 45, 46, 47 Bài 19: Tìm số trung bình cộng Chân trời sáng tạo bao gồm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết tương ứng với từng bài tập SGK Toán lớp 4 Chân trời sáng tạo. Lời giải bài tập Toán 4 này sẽ giúp các em học sinh ôn tập, nắm chắc kiến thức các dạng bài tập về tìm số trung bình cộng, luyện tập các dạng bài tập có liên quan.

>> Bài tiếp theo: Toán lớp 4 trang 43, 44 Bài 18: Số lần lặp lại của một sự kiện Chân trời sáng tạo

1. Cách tìm số trung bình cộng

Muốn tìm số trung bình cộng của nhiều số, ta tính tổng của các số đó, rồi lấy tổng đó chia cho số các số hạng.

>> Chi tiết: Lý thuyết Ôn tập về tìm số trung bình cộng

2. Giải Toán lớp 4 trang 45, 46, 47 Chân trời sáng tạo

2.1. Toán lớp 4 trang 46 Thực hành

Giải Toán lớp 4 trang 46 Bài 1: Tìm số trung bình cộng của các số

Mẫu: 9, 18, 14 và 23

(9 + 18 + 14 + 23) : 4 = 16

a) 9 và 11

b) 124; 152 và 144

c) 71; 28; 29 và 72

Lời giải:

a) 9 và 11

Xem thêm:  Vở bài tập Toán lớp 5 bài 120 Luyện tập chung chương 3

(9 + 11) : 2 = 10

b) 124; 152 và 144

(124 + 152 + 144) : 3 = 140

c) 71; 28; 29 và 72

(71 + 28 + 29 + 72) : 4 = 50

Giải Toán lớp 4 trang 46 Bài 2: Quan sát biểu đồ sau:

Toán lớp 4 trang 46 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 4

a) Mỗi con thỏ của các tổ cân nặng bao nhiêu gam?

b) Trung bình mỗi con thỏ cân nặng bao nhiêu gam?

c) So với khối lượng trung bình của bốn con, mỗi con thỏ của các tổ nặng hay nhẹ hơn bao nhiêu gam?

Lời giải:

a) Con thỏ Tổ 1 nuôi cân nặng: 1 300 g.

Con thỏ Tổ 2 nuôi cân nặng: 1 700 g.

Con thỏ Tổ 3 nuôi cân nặng 1 200 g.

Con thỏ Tổ 4 nuôi cân nặng 1 800 g.

b) Trung bình mỗi con thỏ cân nặng là:

(1 300 + 1 700 + 1 200 + 1 800) : 4 = 1 500 (g)

c) Vì 1 300 g < 1 500 g nên:

So với trung bình, con thỏ của Tổ 1 nhẹ hơn là: 1 500 – 1 300 = 200 g

Vì 1 700 g > 1 500 g nên:

So với trung bình, con thỏ của Tổ 2 nặng hơn là: 1 700 – 1 500 = 200 g

Vì 1 200 g < 1 500 g nên:

So với trung bình, con thỏ của Tổ 3 nặng hơn là: 1 500 – 1 200 = 300 g

Vì 1 800 g > 1 500 g nên:

So với trung bình, con thỏ của Tổ 4 nặng hơn là: 1 800 – 1 500 = 300 g

2.2. Toán lớp 4 trang 46, 47 Luyện tập

Giải Toán lớp 4 trang 46 Bài 1: Tìm số trung bình cộng của các số.

a) 815 và 729

b) 241; 135 và 215

c) 140; 210; 160 và 290

Xem thêm:  Giải bài tập trang 45 SGK toán 4 Bài 1, 2, 3 - Tính chất kết hợp của p

Toán lớp 4 trang 46 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 4

Lời giải:

a) 815 và 729

(815 + 729) : 2 = 1 544 : 2 = 772

b) 241; 135 và 215

(241 + 135 + 215) : 3 = 591 : 3 = 197

c) 140; 210; 160 và 290

(140 + 210 + 160 + 290) : 4 = 800 : 4 = 200

Giải Toán lớp 4 trang 47 Bài 2: Biểu đồ sau thể hiện chiều cao của bạn Hương được đo vào đầu mỗi năm học

Toán lớp 4 trang 47 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 4

a) Sau mỗi năm Hương có tăng chiều cao không?

b) Viết dãy số liệu về chiều cao của Hương theo thứ tự từng năm.

c) Sau mỗi năm chiều cao của Hương tăng lần lượt bao nhiêu xăng-ti-mét?

d) Trung bình mỗi năm Hương tăng chiều cao bao nhiêu xăng-ti-mét?

Lời giải:

a) Sau mỗi năm Hương có tăng chiều cao.

b) Viết dãy số liệu về chiều cao của Hương theo thứ tự từng năm:

122 cm; 127 cm; 132 cm; 140 cm.

c) Từ năm Lớp 1 đến năm Lớp 2 chiều cao của Hương tăng là: 127 – 122 = 5 cm.

Từ năm Lớp 2 đến năm Lớp 3 chiều cao của Hương tăng là: 132 – 127 = 5 cm.

Từ năm Lớp 3 đến năm Lớp 4 chiều cao của Hương tăng là: 140 – 132 = 8 cm.

Sau mỗi năm chiều cao của Hương tăng lần lượt là:

5 cm; 5 cm; 8 cm.

d) Trung bình mỗi năm Hương tăng chiều cao số xăng-ti-mét là:

(5 + 5 + 8) : 3 = 6 cm.

Giải Toán lớp 4 trang 47 Bài 3: Ngày Chủ nhật xanh, trường em tham gia vệ sinh môi trường. Khối lớp Bốn thu gom vỏ hộp để tái chế. Các lớp 4A, 4B, 4C và 4D lần lượt thu được 238, 252, 241 và 289 vỏ hộp. Hỏi trung bình mỗi lớp thu được bao nhiêu vỏ hộp?

Xem thêm:  Hướng dẫn Giải bài 15 16 trang 45 sgk Toán 9 tập 2

Toán lớp 4 trang 47 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 4

Lời giải:

Bài giải

Trung bình mỗi lớp thu được số vỏ hộp là:

(238 + 252 + 241 + 289) : 4 = 255 (vỏ hộp)

Đáp số: 255 vỏ hộp

>> Bài tiếp theo: Toán lớp 4 trang 48 Bài 20: Đề-xi-mét vuông Chân trời sáng tạo

Ngoài Toán lớp 4 trang 45, 46, 47 Bài 19: Tìm số trung bình cộng Chân trời sáng tạo. Các em học sinh có thể tham khảo thêm lời giải Toán lớp 4 CTST và Vở bài tập Toán lớp 4 cả năm học.