Giải vở bài tập Toán lớp 5 tập 2 trang 75, 76 đầy đủ nhất – Tailieu.com

Rate this post

Giải Toán lớp 5 vở bài tập tập 2 trang 75, 76: Ôn tập về phân số bao gồm đáp ánhướng dẫn giải chi tiết tương ứng với từng bài tập. Lời giải bài tập Toán 5 này sẽ giúp các em học sinh ôn tập lại các kiến thức có trong sách giáo khoa. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải chi tiết

Giải bài 1 trang 75 vở bài tập Toán lớp 5 tập 2

Viết phân số chỉ phần đã tô đậm của mỗi hình vẽ dưới đây vào chỗ chấm:

Giải VBT Toán lớp 5 trang 75, 76 (1)

Hướng dẫn giải:

Giải VBT Toán lớp 5 trang 75, 76 (2)

Giải bài 2 vở bài tập Toán lớp 5 tập 2 trang 75

Viết hỗn số chỉ phần đã tô đậm của mỗi nhóm hình vẽ dưới đây vào chỗ chấm:

Giải VBT Toán lớp 5 trang 75, 76 (3)

Hướng dẫn giải:

Giải VBT Toán lớp 5 trang 75, 76 (4)

Giải bài 3 Toán lớp 5 vở bài tập trang 76 tập 2

Rút gọn phân số (theo mẫu):

Giải VBT Toán lớp 5 trang 75, 76 (5)

Hướng dẫn giải:

Khi rút gọn phân số có thể làm như sau:

– Xét xem tử số và mẫu số cùng chia hết cho số tự nhiên nào lớn hơn 1.

– Chia tử số và mẫu số cho số đó.

Xem thêm:  Giải vở bài tập Toán lớp 5 tập 2 trang 130, 131 đầy đủ - Tailieu.com

Cứ làm như thế cho đến khi nhận được phân số tối giản.

Đáp án

Giải bài 4 tập 2 vở bài tập Toán lớp 5 trang 76

Quy đồng mẫu số các phân số:

Giải VBT Toán lớp 5 trang 75, 76 (7)

Lưu ý : MSC là chữ viết tắt của “mẫu số chung”.

Hướng dẫn giải:

Khi quy đồng mẫu số hai phân số có thể làm như sau:

– Lấy tử số và mẫu số của phân số thứ nhất nhân với mẫu số của phân số thứ hai.

– Lấy tử số và mẫu số của phân số thứ hai nhân với mẫu số của phân số thứ nhất.

Lưu ý: MSC là chữ viết tắt của “mẫu số chung”

Đáp án

Giải VBT Toán lớp 5 trang 75, 76 (8)

Giải bài 5 vở bài tập Toán lớp 5 trang 76 tập 2

Điền dấu “ > ; < ; =” vào chỗ chấm cho thích hợp

Hướng dẫn giải:

Áp dụng các quy tắc so sánh phân số:

– Nếu hai phân số có cùng mẫu số, phân số nào có tử số lớn hơn thì phân số đó lớn hơn và ngược lại.

– Nếu hai phân số có cùng tử số, phân số nào có mẫu số lớn hơn thì phân số đó bé hơn và ngược lại.

– Nếu hai phân số không cùng mẫu số, ta có thể quy đồng mẫu số rồi so sánh hai phân số sau khi quy đồng.

Đáp án

Giải VBT Toán lớp 5 trang 75, 76 (10)

Giải bài 6 trang 76 tập 2 vở bài tập Toán lớp 5

Viết phân số thích hợp vào chỗ trống

Hướng dẫn giải:

Ta thấy: từ vạch 0 đến vạch 1 được chia thành 8 phần bằng nhau. Ta có thể quy đồng hai phân số 1/4 và 2/4 với mẫu số chung là 8 rồi tìm phân số ở giữa hai phân số đó.

Xem thêm:  Giải bài 54, 55, 56, 57 trang 63 SGK Toán 9 tập 2

Đáp án

Ta thấy: từ vạch 0 đến vạch 1 được chia thành 8 phần bằng nhau. Ta có thể quy đồng hai phân số 1/4 và 2/4 với mẫu số chung là 8.

Do đó vạch ở giữa 1/4 và 2/4 ứng với phân số 3/8

Hướng dẫn giải:

Giải VBT Toán lớp 5 trang 75, 76 (12)

CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải bài giải Toán lớp 5 vở bài tập tập 2 trang 75, 76: Ôn tập về phân số file word và pdf hoàn toàn miễn phí từ chúng tôi.