Giải bài 96, 97, 98, 99 trang 121, 122 Sách bài tập Toán 9 tập 1

Rate this post

Chào mừng bạn đến với xaydung4.edu.vn trong bài viết về Gia bai 96 97 98 99 trang 121 122 sbt toan 9 tap 1 chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Câu 96 trang 121 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1

Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH chia cạnh huyền BC thành hai đoạn BH, CH có độ dài lần lượt là 4cm, 9cm. Gọi D và E lần lượt là hình chiếu của H trên AB và AC.

a) Tính độ dài đoạn thẳng DE.

b) Các đường thẳng vuông góc với DE tại D và tại E lần lượt cắt BC tại M và N. Chứng minh M là trung điểm của BH và N là trung điểm của CH.

c) Tính diện tích tứ giác DENM.

Gợi ý làm bài

a) Ta có:

(HD bot AB Rightarrow widehat {ADH} = 90^circ )

(HE bot AC Rightarrow widehat {AEH} = 90^circ )

Tứ giác ADHE có 3 góc vuông nên nó là hình chữ nhật.

Suy ra: AH = DE (tính chất hình chữ nhật)

Tam giác ABC vuông tại A và có AH là đường cao.

Theo hệ thức liên hệ giữa đường cao và hình chiếu ta có:

(eqalign{& A{H^2} = HB.HC = 4.9 = 36 cr & Rightarrow AH = 6,(cm) cr} )

Vậy DE = 6 (cm)

b) * Gọi G là giao điểm của AH và DE

Ta có: GA = GD = GH = GE (tính chất hình chữ nhật)

Suy ra tam giác GHD cân tại G

Ta có:

(widehat {GDH} = widehat {GHD},(1))

(widehat {GDH} + widehat {MDH} = 90^circ ,(2))

(widehat {GHD} + widehat {MHD} = 90^circ ,(3))

Từ (1), (2) và (3) suy ra: (widehat {MDH} = widehat {MHD},(4))

Suy ra tam giác MDH cân tại M ( Rightarrow MD = MH,(5))

Xem thêm:  Giải vở bài tập Toán lớp 5 tập 2 trang 128, 129 đầy đủ - Tailieu.com

Lại có: (widehat {MDH} + widehat {MDB} = 90^circ ,(6))

(widehat {MBD} + widehat {MHD} = 90^circ ) (∆BDH vuong tại D) (7)

Từ (4), (6) và (7) suy ra: (widehat {MDB} = widehat {MBD})

Suy ra tam giác MBD cân tại M ( Rightarrow MB = MD,(8))

Từ (5) và (8) suy ra: MB = MH hay M là trung điểm của BH.

*Tam giác GHE cân tại G

Ta có: (widehat {GHE} = widehat {GEH},(9))

(widehat {GHE} + widehat {NHE} = 90^circ ) (10)

(widehat {GEH} + widehat {NEH} = 90^circ ) (11)

Từ (9), (10) và (11) suy ra: (widehat {NHE} = widehat {NEH}) (12)

Suy ra tam giác NEH cân tại n ( Rightarrow NE = NH) (13)

Lại có: (widehat {NEC} + widehat {NEH} = 90^circ ) (14)

(widehat {NHE} + widehat {NCE} = 90^circ ) (∆CEH vuông tại E) (15)

Từ (12), (14) và (15) suy ra: (widehat {NDC} = widehat {NCE})

Suy ra tam giác NCE cân tại N ( Rightarrow NC = NE,(16))

Từ (13) và (16) suy ra: NC = NH hay N là trung điểm của CH.

c) Tam giác BDH vuông tại D có DM là đường trung tuyến nên:

(DM = {1 over 2}BH = {1 over 2}.4 = 2,(cm))

Tam giác CEH vuông tại E có EN là đường trung tuyến nên

(EN = {1 over 2}CH = {1 over 2}.9 = 4,5,(cm))

Mà (MD bot DE) và NE bot DE) nên MD // NE

Suy ra tứ giác DENM là hình thang

Vậy

(eqalign{& {S_{DENM}} = {{DM + NE} over 2}.DE cr & = {{2 + 4,5} over 2}.6 = 19,5 cr} ) (cm2).

Câu 97 trang 121 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1

Cho tam giác ABC vuông ở A, $widehat C = 30^circ ,BC = 10cm.$

a) Tính AB, AC.

b) Từ A kẻ AM, AN lần lượt vuông góc với các đường phân giác trong và ngoài của góc B.

Xem thêm:  Giải bài 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 trang 93 94 95 96 sgk

Chứng minh:

MN // BC và MN = AB.

c) Chứng minh hai tam giác MAB và ABC đồng dạng. Tìm tỉ số đồng dạng.

Gợi ý làm bài

a) Trong tam giác vuông ABC, ta có:

(AB = BC.sin widehat C = 10.sin 30^circ = 10.{1 over 2} = 5,(cm))

(AC = BC.cos widehat C = 10.cos 30^circ = 10.{{sqrt 3 } over 2} = 5sqrt 3 ,(cm))

b) Ta có:

(BM bot BN$ (tính chất hai góc kề bù) $ Rightarrow widehat {MBN} = 90^circ ,(1))

(AM bot BM) (gt) ( Rightarrow widehat {AMB} = 90^circ ,(2))

(AN bot BN) (gt) ( Rightarrow widehat {ANB} = 90^circ ,(3))

Từ (1), (2) và (3) suy ra tứ giác AMBN là hình chữ nhật.

Suy ra: ∆AMB = ∆NBM (c.g.c)

(Rightarrow widehat {ABM} = widehat {NMB})

Mà (widehat {ABM} = widehat {MBC},(gt))

Suy ra: (widehat {NMB} = widehat {MBC})

Suy ra MN // BC (có cặp so le trong bằng nhau)

Vì AMBN là hình chữ nhật nên AB = MN.

c) Tam giác ABC vuông tại A nên (widehat B + widehat C = 90^circ )

Suy ra: (widehat B = 90^circ – widehat C = 90^circ – 30^circ = 60^circ )

Suy ra: (widehat {ABM} = {1 over 2}widehat B = {1 over 2}.60^circ = 30^circ )

Xét hai tam giác ABC và MAB, ta có:

(widehat {BAC} = widehat {AMB} = 90^circ )

(widehat {ACB} = widehat {ABM} = 30^circ )

Suy ra ∆ABC đồng dạng với ∆MAB (g.g)

Tỉ số đồng dạng: (k = {{AB} over {BC}} = {5 over {10}} = {1 over 2})

Câu 98 trang 122 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1

Cho tam giác AB = 6cm, AC = 4,5cm, BC = 7,5cm.

a) Chứng minh tam giác ABC vuông tại A. tính các góc (widehat B,widehat C). Chứng minh tam giác ABC vuông tại A. tính các góc và đường cao AH của tam giác.

b) Tìm tập hợp các điểm M sao cho ({S_{ABC}} = {S_{BMC}}.)

Xem thêm:  Bài 20,21,22, 23,24,25 trang 79,80 Toán lớp 8 tập 1: Đường trung

Gợi ý làm bài

a) Ta có:

(A{B^2} = {6^2} = 36)

(A{C^2} = 4,{5^2} = 20,25)

(B{C^2} = 7,{5^2} = 56,25)

Vì (A{B^2} + A{C^2} = 36 + 20,25 = 56,25 = B{C^2}) nên tam giác ABC vuông tại A ( theo định lí Pi-ta-go).

Kẻ (AH bot BC)

Ta có: (AH = {{AB.AC} over {BC}} = {{6.4,5} over {7,5}} = 3,6,(cm))

(sin widehat C = {{AC} over {BC}} = {{4,5} over {7,5}} = 0,6)

Suy ra: (widehat C = 58^circ 8′)

Ta có:

(widehat B + widehat C = 90^circ Rightarrow B = 90^circ – widehat C = 90^circ – 53^circ 8′ = 36^circ 52′)

b) Tam giác ABC và tam giác MBC có chung cạnh đáy BC, đồng thời ({S_{ABC}} = {S_{MBC}}) nên khoảng cách từ M đến BC bằng khoảng cách từ A đến BC. Vậy M thay đổi cách BC một khoảng bằng AH nên M nằm trên hai đường x và y song song với BC cách BC một khoảng bằng AH.

Câu 99 trang 122 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1

Gọi AM, BN, CL là ba đường cao của tam giác ABC. Chứng minh:

a) ∆ANL đồng dạng ∆ABC;

b) AN.BL.CM = AB.BC.CA.cosA.cosB.cosC.

Gợi ý làm bài

a) Xét hai tam giác BNA và CLA, ta có:

(widehat {BNA} = widehat {CLA} = 90^circ )

(widehat A) chung

Suy ra ∆BNA đồng dạng ∆CLA (g.g)

Suy ra: ({{AL} over {AN}} = {{AC} over {AB}} Rightarrow {{AL} over {AC}} = {{AN} over {AB}})

Xét hai tam giác ABC và ANL, ta có:

({{AL} over {AC}} = {{AN} over {AB}})

(widehat A) chung

Suy ra ∆ABC đồng dạng ∆ANL (c.g.c

b) ABN vuông tại N nên (AN = AB.cos widehat B,(1))

∆BCL vuông tại L nên (BL = BC.cos widehat B,(2))

∆ACM vuông tại M nên (CM = AC.cos widehat C,(3))

Từ (1), (2) và (3) suy ra:

(AN.BL.CM = AB.BC.CA.cos widehat Acos widehat Bcos widehat C.)

Giaibaitap.me