Giải Toán 7 trang 82 Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều

Rate this post

Trọn bộ lời giải bài tập Toán 7 trang 82 Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 7 trang 82. Bạn vào trang hoặc Xem lời giải để theo dõi chi tiết.

Giải Toán 7 trang 82 Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều

– Toán lớp 7 trang 82 Tập 1 (sách mới):

 • Giải Toán lớp 7 trang 82 Tập 1 (Kết nối tri thức)

  Xem lời giải

 • Giải Toán lớp 7 trang 82 Tập 1 (Chân trời sáng tạo)

  Xem lời giải

 • Giải Toán lớp 7 trang 82 Tập 1 (Cánh diều)

  Xem lời giải

– Toán lớp 7 trang 82 Tập 2 (sách mới):

 • Giải Toán lớp 7 trang 81 Tập 2 (Chân trời sáng tạo)

  Xem lời giải

 • Hoạt động 2 trang 82 Toán lớp 7 Tập 2 (Cánh diều)

  Xem lời giải

Lưu trữ: Giải Toán 7 trang 82 (sách cũ)

Video Bài 1 trang 82 SGK Toán 7 Tập 1 – Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên VietJack)

Bài 1 (trang 82 SGK Toán 7 Tập 1): Vẽ hai đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau tại O như hình 2. Hãy điền vào ô trống trong các phát biểu sau:

a) Góc xOy và góc … là hai góc đối đỉnh vì cạnh Ox là tia đối của cạnh Ox’ và cạnh Oy là … của cạnh Oy’.

b) Góc x’Oy là góc xOy’ là … vì cạnh Ox là tia đối của cạnh … và cạnh …

Xem thêm:  Bài 24,25,26, 27,28 trang 38 sách Toán 7 tập 2: Đa thức

Lời giải:

a) Góc xOy và góc x’Oy’ là hai góc đối đỉnh vì cạnh Ox là tia đối của cạnh Ox’ và cạnh Oy là tia đối của cạnh Oy’.

b) Góc x’Oy và góc xOy’ là hai góc đối đỉnh vì cạnh Ox’ là tia đối của cạnh Ox và cạnh Oy là tia đối của cạnh Oy’.

Kiến thức áp dụng

Tham khảo lời giải các bài tập Toán 7 Tập 1 khác:

 • Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 1 trang 81 : Em hãy nhận xét quan hệ về cạnh….

 • Bài 1 (trang 82 SGK Toán 7 Tập 1): Vẽ hai đường thẳng …

 • Bài 2 (trang 82 SGK Toán 7 Tập 1): Hãy điền vào chỗ trống …

 • Bài 3 (trang 82 SGK Toán 7 Tập 1): Vẽ hai đường thẳng zz’ …

 • Bài 4 (trang 82 SGK Toán 7 Tập 1): Vẽ góc xBy có số đo …

 • Bài 5 (trang 82 SGK Toán 7 Tập 1): Vẽ góc ABC có số đo …

 • Bài 6 (trang 83 SGK Toán 7 Tập 1): Vẽ hai đường thẳng cắt nhau …

 • Bài 7 (trang 83 SGK Toán 7 Tập 1): Ba đường thẳng xx’, yy’, …

 • Bài 8 (trang 83 SGK Toán 7 Tập 1): Vẽ hai góc có chung đỉnh …

 • Bài 9 (trang 83 SGK Toán 7 Tập 1): Vẽ góc vuông xAy …

 • Bài 10 (trang 83 SGK Toán 7 Tập 1): Đố: Hãy vẽ một đường thẳng …

Mục lục giải toán 7 tập 1 theo chương:

 • Mục lục chương 1: SỐ HỮU TỈ. SỐ THỰC

 • Mục lục chương 2: HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ

 • Mục lục chương 1: ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC. ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

 • Mục lục chương 2: TAM GIÁC

Xem thêm:  Hướng dẫn Giải bài 33 34 trang 119 sgk Toán 9 tập 1

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Chân trời sáng tạo
 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Cánh diều

Săn SALE shopee tháng 6:

 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3
 • La Roche-Posay mua là có quà: