Giải Toán 7 trang 46, 47 Chân trời sáng tạo tập 2 – Sachbaitap.com

Rate this post

Chào mừng bạn đến với xaydung4.edu.vn trong bài viết về Gia bai 1 2 3 4 5 6 trang 46 47 sgk toan 7 tap 2 ctst chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 46, 47 SGK Toán lớp 7 chân trời sáng tạo tập 2. Bài 5. Cho tam giác ABC có BC = 1cm, AB = 4cm. Tìm độ dài cạnh AC, biết rằng độ dài này là một số nguyên xăngtimét.

Bài 1 trang 46 SGK Toán 7 tập 2 – Chân trời sáng tạo

Tìm số đo các góc chưa biết của các tam giác trong Hình 5.

Phương pháp:

Sử dụng định lí về tổng các góc trong tam giác

Lời giải:

Bài 2 trang 47 SGK Toán 7 tập 2 – Chân trời sáng tạo

Tính số đo x của góc trong Hình 6.

Phương pháp:

Sử dụng định lí tổng 3 góc trong tam giác

Lời giải:

Bài 3 trang 47 SGK Toán 7 tập 2 – Chân trời sáng tạo

Hãy chia tứ giác ABCD trong Hình 7 thành hai tam giác để tính tổng số đo của bốn góc (widehat A),(widehat B),(widehat C),(widehat D).

Phương pháp:

Ta chia tứ giác thành 2 tam giác

Áp dụng định lí tổng ba góc trong một tam giác

Lời giải:

Bài 4 trang 47 SGK Toán 7 tập 2 – Chân trời sáng tạo

Trong các bộ ba độ dài đoạn thẳng dưới đây, bộ ba nào có thể là độ dài ba cạnh của tam giác?

Xem thêm:  Giải bài 63, 64, 65 trang 15 Sách bài tập Toán 9 tập 1

a) 4cm; 5cm; 7cm

b) 2cm; 4cm; 6cm

c) 3cm; 4cm; 8cm

Phương pháp:

Khi kiểm tra 3 đoạn thẳng có thỏa mãn bất đẳng thức tam giác không, để nhanh gọn, ta chỉ cần kiểm tra tổng độ dài của 2 cạnh nhỏ hơn có lớn hơn độ dài cạnh lớn nhất hay không

Lời giải:

a) 5 – 4 < 7 < 4 + 5.

b) 2+ 4 = 6.

c) 3 + 4 < 8.

Trong các bộ ba độ dài đoạn thẳng dưới đây, bộ ba câu a) 4cm, 5cm, 7cm có thể là độ dài ba cạnh của một tam giác.

Bài 5 trang 47 SGK Toán 7 tập 2 – Chân trời sáng tạo

Cho tam giác ABC có BC = 1cm, AB = 4cm. Tìm độ dài cạnh AC, biết rằng độ dài này là một số nguyên xăngtimét.

Phương pháp:

Sử dụng bất đẳng thức tam giác: Trong một tam giác, độ dài của một cạnh luôn nhỏ hơn tổng độ dài hai cạnh còn lại và lớn hơn hiệu độ dài 2 cạnh còn lại: b – c < a < b + c ( với a, b, c là độ dài 3 cạnh của tam giác)

Kết hợp điều kiện độ dài cạnh CA là số nguyên

Lời giải:

Áp dụng đính lí về độ dài 3 cạnh của một tam giác ta có: 4 – 1 < AC < 4 + 1, hay 3 < AC < 5.

Vì độ đài AC là một số nguyên, nên độ dài AC có thể là: 4.

Thử lại giá trị vừa tìm được 5 < 3 + 4 thỏa mãn định lí.

Vậy độ dài AC = 4cm.

Bài 6 trang 47 SGK Toán 7 tập 2 – Chân trời sáng tạo

Xem thêm:  Bài 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 trang 93, 94, 95, 96 SGK

Trong một trường học, người ta bắt đầu đánh dấu ba khu vực A, B, C là ba đỉnh của một tam giác, biết các khoảng cách AC = 15m, AB = 45m

a) Nếu đặt ở khu vực C một thiết bị phát wifi có bán kính hoạt động 30m thì tại khu vực B có nhận được tín hiệu không? Vì sao?

b) Cũng câu hỏi như trên với thiết bị phát wifi có bán kính hoạt động 60m.

Phương pháp:

Ta áp dụng bất đẳng thức tam giác:

AB – AC < BC < AB + AC

Lời giải:

Áp dụng định lí về độ dài 3 cạnh của một tam giác có: 45 – 15 < BC < 45 + 15, hay 30 < BC < 60.

a) Nếu đặt ở khu vực C một thiết bị phát wifi có bán kính hoạt động 30 m thì khu vực B không nhận được tín hiệu vì BC > 30 m.

b) Nếu đặt ở C một thiết bị phát wifi có bán kính hoạt động 60 m thì khu vực B nhận được tín hiệu vì BC < 60 m.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo