Điều khoản dịch vụ

Công ty xaydung4.edu.vn đã nêu ra các điều khoản bên dưới đây cho người truy cập sẽ có thể hiểu rõ và làm cho đúng nhằm phù hợp cho hai bên. Chúng tôi lúc nào cũng mong muốn thực hiện đúng để giúp khách hàng nhận được sự hài lòng nhất.

Điều khoản dịch vụ

Để đảm bảo chính xác những dịch vụ chúng tôi đã cung cấp. Chúng tôi đưa ra Chính sách về dịch vụ để thông tin đến với khách hàng cũng như người dùng của chúng tôi liên quan đến sử dụng dịch vụ.

Chấp nhận Điều khoản dịch vụ

Bằng cách truy cập và sử dụng website này (“https://xaydung4.edu.vn/“) bạn được được coi như là chấp thuận những Điều khoản sử dụng và Chính sách bảo mật để phục vụ cho việc dùng website này. Để có thể truy cập vào trang web này của chúng tôi để tham khảo tài liệu.

Sử dụng

Vào xaydung4.edu.vn các bạn sẽ được phép tải và xem các loại tài liệu được dùng cho phi thuong mại và cho cá nhân sử dụng, miễn là tất cả quyền tác giả và quyền sở hữu khác có trong các tài liệu gốc hoặc bất kỳ bản sao được giữ lại. Trong trang web này sẽ không có gì là được hiểu như trao bằng estoppels, bất kỳ giấy phép hay quyền về bản quyền, bằng sáng chế, nhãn hiệu, sở hữu trí tuệ hoặc quyền lợi sở hữu khác của xaydung4.edu.vn hoặc bất kỳ bên thứ ba . Website này và nội dung của nó bao gồm những nội dung không giới hạn, các trang web văn bản, biểu tượng, hình ảnh đồ họa, hình ảnh, âm thanh, video, html, có thể không được sao chép, tái bản, hoặc cung cấp bằng bất kỳ hoặc theo cách thức nào, mà không được sự đồng ý trước bằng văn bản của xaydung4.edu.vn.

Không cung cấp

Nội dung của trang web này sẽ không được phép coi như là một giao dịch bán hay mời chào bất cứ sản phẩm hoặc dịch vụ của Công ty. Những thông tin được tìm thấy trên website này được cung cấp miễn phí và cho mục đích thông tin sẽ không tạo ra một dịch vụ hay một doanh nghiệp liên quan giữa xaydung4.edu.vn và bạn cả. Các Links trên website này có thể dẫn đến các dịch vụ hoặc các trang website không hoạt động hoặc đại lý của chúng tôi. Và chúng tôi không bảo đảm hoặc đại diện cho các trang khác hoặc các links khác nếu bạn tìm thấy nó ở trên website này. Nếu một links đến một trang website nào đó khác hay dịch vụ thì đó không phải là xác nhận từ trang web chúng tôi. Các việc bạn thực hiện những thông tin được đưa trên website này, hay bất cứ trang web hoặc dịch vụ liên quan đến bởi trang web này, có nguy cơ của riêng bạn.

Links đến các trang web bên thứ ba

Website bên thú 3 có những tiện lợi cho các bạn. Nếu như các bạn dùng link đó, bạn sẽ rời khỏi trang web này vì vậy điều khoản sử dụng sẽ được áp dụng khác nhau. Một số links đến các trang web khác, ngay cả khi điều hành bởi Công ty của chúng tôi, có thể cung cấp nội dung không thích hợp cho tất cả mọi người, theo sau links trên trang web này bạn phải đọc và chấp nhận các Điều khoản sử dụng trang web của bạn được truy cập. Công ty chúng tôi đã không xem xét lại các trang web bên thứ ba liên quan ở đây và không kiểm soát và không chịu trách nhiệm cho bất kỳ các trang web, hoặc nội dung của họ. Công ty chúng tôi không chấp nhận báo cáo được thực hiện trong bất kỳ trang web bên thứ ba.

Nội dung từ chối

Công ty của chúng tôi sử dụng những nỗ lực hợp lý để bao gồm các thông tin chính xác, hiện tại và hoàn chỉnh (kể từ ngày đăng) trên trang web này, tuy nhiên, công ty chúng tôi không đảm bảo rằng nội dung các tài liệu này là chính xác, đầy đủ, hiện tại hoặc miễn phí các lỗi kỹ thuật hoặc đánh máy. Không những thế, các thông tin cung cấp như ngày và hiệu lực có thể không chính xác. Do công ty chúng tôi không thường xuyên cập nhật nội dung thường xuyên, vì vậy mà lúc bạn nhìn thấy thông tin trên website chưa chắc đã phải là nôi dung mới nhất và có tính cập nhật nhất. Đó là trách nhiệm của bạn để xác minh thông tin trước khi dựa vào nội dung đó bằng cách liên hệ với chúng tôi. Công ty có quyền sửa đổi, hoặc các thông tin cập nhật của chúng tôi trong trang web này mà không cần báo trước. Một số sản phẩm hoặc dịch vụ cũng có thể bị qui định hạn chế mà không có trong pháp lý.

Địa điểm

Công ty xaydung4.edu.vn được duy trì và điều hành bởi công ty xaydung4.edu.vn và bạn đồng ý rằng với các điều khoản và quy định hợp pháp hay các thủ tục có liên quan cùng việc sử dụng chúng trên website nàycũng sẽ được điều chỉnh phù hợp theo pháp luật Việt Nam không cần xem xét đển sự lựa chọn từ các quy định của pháp luật. Mọi thủ tục phù hợp, pháp lý và hành động vấn đề phát sinh khi các bạn sử dụng website này sẽ được đưa vào các tòa án có thẩm quyền thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam và sẽ không phân biệt lãnh thổ mà bạn sống, hay những nơi trên thế giới các bạn vào xem website này.

Trách nhiệm người sử dụng

Vấn đề tham gia và sử dụng trang web này và xem nội dung các tài liệu này là quyền của người dùng. Các bạn có nhiệm vụ phải tuân theo pháp luật của cơ quan thẩm quyền lúc bạn đang tham gia vào website này và các bạn đã hiểu rằng bạn sẽ không thể truy cập hoặc sử dụng thông tin trang web này có trách nhiệm đối với vi phạm của các luật này.

Mọi tin các bạn liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ sau:

Công ty xaydung4

Email: xaydung4.edu.vn@gmail.com
Website:https://xaydung4.edu.vn