Công thức tính thể tích nguyên tử hay nhất – Hóa học lớp 10

Rate this post

Công thức tính thể tích nguyên tử hay nhất

Với loạt bài Công thức tính thể tích nguyên tử hay nhất Hóa học lớp 10 sẽ giúp học sinh nắm vững công thức, từ đó có kế hoạch ôn tập hiệu quả để đạt kết quả cao trong các bài thi môn Hóa học 10.

Bài viết Công thức tính thể tích nguyên tử hay nhất gồm 4 phần: Định nghĩa, Công thức, Kiến thức mở rộng và Bài tập minh họa áp dụng công thức trong bài có lời giải chi tiết giúp học sinh dễ học, dễ nhớ Công thức tính thể tích nguyên tử hay nhất Hóa học 10.

Khi biết bán kính nguyên tử, ta có thể tính được thể tích nguyên tử hay không? Bài viết dưới đây sẽ giúp các em trả lời câu hỏi này.

1. Công thức tính thể tích nguyên tử

Coi nguyên tử có dạng hình cầu, ta có thể tích nguyên tử:

Trong đó:

+ r: bán kính nguyên tử

+ V: thể tích nguyên tử

2. Bạn nên biết

– Người ta coi, nguyên tử và hạt nhân có dạng hình cầu trong đó các electron chuyển động rất nhanh xung quanh hạt nhân.

3. Mở rộng

Công thức tính khối lượng riêng khi biết thể tích và khối lượng:

4. Bài tập minh họa

Xem thêm:  Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 4 5 trang 108 sgk Hóa học 9

Câu 1: Nguyên tử Al có bán kính 1,43 Å và có nguyên tử khối là 27u. Khối lượng riêng của Al bằng bao nhiêu gam/cm3, biết rằng trong tinh thể nhôm các nguyên tử chỉ chiếm 74% thể tích, còn lại là các khe trống?

A. 1,96 gam/cm3

B. 2,7 gam/cm3

C. 3,64 gam/cm3

D. 1,99 gam/cm3

Hướng dẫn

Tính trong 1 mol Al

V1 nguyên tử Al =

Thể tích các nguyên tử nhôm trong 1 mol nhôm là:

V= 6,022.1023. 1,225.10-23 ≈ 7,376 cm3

Thể tích 1 mol tinh thể nhôm là:

Vtt= ≈ 9,97 cm3

Khối lượng riêng của nhôm là:

Đáp án B

Câu 2:Cho biết nguyên tử crom có khối lượng 52u, bán kính nguyên tử này bằng 1, 28 Å .Khối lượng riêng của nguyên tử crom là?

A. 9,83 g/ cm3

B. 2,47 g/ cm3

C. 5,20 g/ cm3

D. 5,92 g/ cm3

Hướng dẫn

Đổi 1, 28 Å = 1,28.10-8cm

Tính trong 1 mol Crom

Coi nguyên tử crom là hình cầu. Thể tích 1 nguyên tử crom là:

V1 nguyên tử Crom =

Khối lượng của 1 nguyên tử Crom là:

Khối lượng riêng của Crom là:

Đáp án A

Câu 3: Magie có khối lượng mol là 24,31g/mol và khối lượng riêng là 1,738g/cm3 .Thể tích trung bình của một nguyên tử magie theo cm3 là:

A. 2,32.10-23 cm3

B. 2,43. 10-23 cm3

C. 2,52. 10-23 cm3

D. 2,63. 10-23 cm3

Hướng dẫn

1 mol chất có 6,022.1023 hạt, nên:

Thể tích 1 mol nguyên tử: 24,31:1,738=13,99 (cm3)

Thể tích trung bình của một nguyên tử:

Xem thêm:  Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 22 Sách giáo khoa Hóa học 11

Đáp án A

Xem thêm các Công thức Hóa học lớp 10 quan trọng hay khác:

  • Công thức oxit cao nhất, công thức hợp chất khí với hiđro các nguyên tố nhóm A

  • Công thức hiđroxit cao nhất

  • Công thức xác định hai nguyên tố thuộc hai chu kì liên tiếp trong cùng một nhóm A

  • Công thức xác định hai nguyên tố thuộc hai nhóm A liên tiếp trong cùng một chu kì

  • Công thức tính hiệu độ âm điện

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

  • Hơn 75.000 câu trắc nghiệm Toán có đáp án
  • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Hóa có đáp án chi tiết
  • Gần 40.000 câu trắc nghiệm Vật lý có đáp án
  • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Tiếng Anh có đáp án
  • Kho trắc nghiệm các môn khác