Công thức tổng quát của este – VnDoc.com

Rate this post

Công thức tổng quát của este được VnDoc giới thiệu tới bạn đọc, hướng dẫn bạn đọc xác định công thức tổng quát của este đa chức, công thức tổng quát của các este đơn chức, từ đó biết phân loại các este, vận dụng vào giải các dạng bài tập đốt cháy, xác định công thức este.

>> Mời các bạn tham khảo thêm một số nội dung liên quan:

  • Etyl axetat có công thức là
  • Este metyl metacrylat được dùng để sản xuất
  • Este nào sau đây có phản ứng tráng bạc
  • Metyl acrylat có công thức cấu tạo thu gọn là
  • Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C4H8O2 là
  • Este X được tạo bởi Ancol metylic và axit fomic công thức của X là
  • Este HCOOCH3 phản ứng với dung dịch NaOH đun nóng sinh ra các sản phẩm hữu cơ là
  • Ở điều kiện thích hợp hai chất phản ứng với nhau tạo thành metyl fomat là

1. Công thức tổng quát của este no, đơn chức, mạch hở là

CTTQ: CnH2nO2, n ≥ 2

  • Phản ứng cháy:
Xem thêm:  Giải Bài Tập Hóa Học 12 - Bài 6: Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ

C_nH_{2n}O_2;+;(frac{3n-2}2)O_2rightarrow nCO_2+;nH_2O

⇒ nCO2 = nH2O

nO2 = 3/2nCO2 – neste

2. Công thức tổng quát của este không no, đơn chức, mạch hở có 1 liên kết C=C là

CTTQ: CnH2n-2O2, n ≥ 4

  • Phản ứng cháy:

+ nCO2 > nH2O

+ neste = nCO2 – nH2O

3. Công thức tổng quát của este no hai chức mạch hở là

Trong phân của của este no 2 chức mạch hở có tổng cộng 2 liên kết π (tương tự ankin) và 4 nguyên tử oxi.

+ nCO2 > nH2O

+ neste = nCO2 – nH2O

4. Este không no, đơn chức, có k liên kết C=C trong phân tử

CTTQ: CnH2n-2kO2:

5. Este không no, có từ 2 liên kết C=C trở lên trong phân tử

CnH2n+2-2kOm + O2 → nCO2 + (n+1-k) H2O

nCO2 > nH2O

neste = (nCO2- nH2O)/(k-1)

6. Este bất kì

CTTQ: CxHyOz. x, y, z nguyên dương, x ≥ 2, z ≥ 2

Phản ứng cháy:

CxHyOz + O2 xCO2 + y/2 H2O

7. Ngoài ra khi giải toán ta còn sử dụng một số công thức sau

RCOOR’ (este đơn chức tạo bởi axit đơn chức và ancol đơn chức)

R(COOR’)n (este đa chức tạo bởi axit n chức và ancol đơn chức)

(RCOO)nR’ (este đa chức tạo bởi axit đơn chức và ancol n chức)

Rn(COO)n.mR’m (este đa chức tạo bởi axit m chức và ancol n chức)

8. Câu hỏi vận dụng liên quan

Câu 1. Công thức tổng quát của este tạo bởi một axit cacboxylic và một ancol là

A. RCOOR’.

B. Rb(COO)abR’a.

C. CnH2n-2O2.

D. CnH2nOz

Câu 2. Trong thành phần nước dứa có este tạo bởi ancol isoamylic và axit isovaleric. Công thức cấu tạo của este là:

Xem thêm:  Giải Hoá 9 Bài 50: Glucozơ trang 152 (Chính xác nhất) - Tailieu.com

A. CH3CH2COOCH(CH3)2

B. (CH3)2CHCH2CH2OOCCH2CH(CH3)2

C. (CH3)2CHCH2CH2COOCH2CH(CH3)2

D. CH 3 CH 2 COOCH 3

Câu 3. Công thức tổng quát của este tạo bởi axit đơn chức no mạch hở và ancol đơn chức no mạch hở có dạng.

A. CnH2nO2 (n ≥ 2)

B. CnH2nO2 (n ≥ 3)

C. CnH2n+2O2 (n ≥ 2)

D. CnH2n-2O2 (n ≥ 4)

Câu 4. Công thức tổng quát của este no hai chức mạch hở là

A. CnH2n-2O4

B. CnH2nO2

C. CnH2n-2O2

D. CnH2n+2O2

Câu 5. Khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về tính chất vật lý của este?

A. Este thường nặng hơn nước, không hòa tan được chất béo.

B. Este thường nặng hơn nước, hòa tan được nhiều loại hợp chất hữu cơ.

C. Este thường nhẹ hơn nước, ít tan hoặc không tan trong nước.

D. Este thường nhẹ hơn nước, tan nhiều trong nước.

Câu 6. Phát biểu nào sau đây là sai về tính chất vật lí của este?

A. Thường có mùi thơm đặc trưng của hoa quả chín

B. Có nhiệt độ sôi thấp hơn nhiệt độ sôi của axit có cùng số nguyên tử cacbon

C. Rất ít tan trong nước

D. Đều là chất rắn ở điều kiện thường

Câu 7. Công thức tổng quát của este no, đơn chức, mạch hở là?

A. RCOOR’

B. CxHyOz

C. CnH2nO2

D. CnH2n-2O2

Câu 8. Este được tạo thành từ axit no, đơn chức với ancol no, đơn chức có công thức nào sau đây?

A. CnH2n + 1COOCmH2m +1

Xem thêm:  Giải bài 1,2,3, 4,5 trang 71 SGK Hóa 8: Tính theo công thức hóa học

B. CnH2n – 1COOCmH2m -1

C. CnH2n – 1COOCmH2m +1

D. CnH2n + 1COOCmH2m -1

Câu 9. So với các axit, ancol có cùng số nguyên tử cacbon thì este có nhiệt độ sôi

A. Thấp hơn do khối lượng phân tử của este nhỏ hơn nhiều.

B. Thấp hơn do giữa các phân tử este không tồn tại liên kết hidro.

C. Cao hơn do giữa các phân tử este có liên kết hidro bền vững.

D. Cao hơn do khối lượng phân tử của este lớn hơn nhiều.

Câu 10. Điểm nào sau đây không đúng khi nói về metyl fomat có công thức HCOOCH3?

A. Có công thức phân tử là C2H4O2

B. Là đồng đẳng của axit axetic

C. Là đồng phân của axit axetic

D. Là hợp chất este

………………..

Hy vọng thông qua nội dung tài liệu cung cấp lí thuyết, cũng như các nội dung bài tập liên quan. Sẽ giúp bạn đọc vận dụng tốt vào giải các câu hỏi bài tập tương tự. Mời các bạn tham khảo.

Trên đây VnDoc đã gửi tới bạn đọc Công thức tổng quát của este. Nội dung tài liệu bám sát lý thuyết hóa 12 hữu cơ, kèm theo các ví dụ minh họa giúp bạn đọc dễ dàng theo dõi.

Các bạn có thể các em cùng tham khảo thêm một số tài liệu liên quan hữu ích trong quá trình học tập như: Giải bài tập Hóa 12, Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12 ,….