Clorua vôi là gì? Công thức hóa học của clorua vôi – VnDoc.com

Rate this post

Clorua vôi là gì? Công thức hóa học của clorua vôi được VnDoc biên soạn, tổng hợp kiến thức tài liệu về clorua vôi, giúp các bạn học sinh tìm hiểu về clorua vôi, công thức hóa học của clorua vôi, cũng như tính chất ứng dụng clorua vôi. Nội dung chi tiết sẽ được trình bày dưới đây, mời các bạn tham khảo.

1. Clorua vôi là gì?

Clorua vôi là chất bột màu trắng, xốp.

Clorua vôi có công thức là CaOCl2

Công thức hóa học của clorua vôi là Ca(OCl)2.

Công thức cấu tạo của clorua vôi

Công thức câu tạo của clorua vôi

Clorua vôi là muối của kim loại canxi với hai loại gốc axit là clorua Cl- và hipoclorit ClO-. Muối của một kim loại với nhiều loại gốc axit khác nhau được gọi là muối hỗn tạp.

2. Tính chất của clorua vôi

Trong không khí, clorua vôi tác dụng dần dần với khí CO2 và hơi nước giải phóng axit hipoclorơ HClO.

Phương trình hóa học như sau:

2CaOCl2 + CO2 + H2O → CaCO3 + CaCl2 + 2HClO

Canxi hypochlorit phản ứng với axit clohiđric để tạo thành clorua canxi, nước và clo:

Ca(OCl)2 + 4HCl → CaCl2 + 2H2O + 2Cl2

3. Điều chế clorua vôi

Khi cho khí clo tác dụng với vôi tôi hoặc sữa vôi ở 30°C ta thu được clorua vôi với phương trình phản ứng như sau:

Xem thêm:  Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 4 5 6 trang 76 sgk Hóa học 9

Cl2 + Ca(OH)2→ CaOCl2 + H2O

4. Ứng dụng của clorua vôi

Clorua vôi có tính oxi hoá mạnh tương tự nước Gia-ven. Vì vậy nó được dùng để tẩy trắng vải, sợi, giấy. Tuy nhiên so với nước Gia-ven, clorua vôi có giá thành rẻ hơn, hàm lượng hipoclorit cao hơn. Nên nó còn dùng để tẩy uế hố rác, cống rãnh, chuồng trại chăn nuôi…

Do có khả năng tác dụng với các chất hữu cơ, clorua vôi được dùng để xử lí các chất độc, bảo vệ môi trường.

5. Câu hỏi vận dụng liên quan

Câu 1. Clorua vôi có công thức là

A. CaCl2.

B. CaOCl.

C. CaOCl2.

D. Ca(OCl)2.

Câu 2. Chỉ ra đâu không phải là ứng dụng của clorua vôi?

A. Dùng trong tinh chế dầu mỏ.

B. Tẩy trắng vải, sợi, giấy.

C. Tẩy uế chuồng trại, các cống rãnh.

D. Dùng để diệt khuẩn, bảo vệ môi trường.

Câu 3. Clorua vôi được sử dụng nhiều hơn nước Gia – ven vì

A. Clorua vôi rẻ tiền hơn.

B. Clorua vôi có hàm lượng hipoclorit cao hơn.

C. Clorua vôi để bảo quản và dễ chuyên chở hơn.

D. Cả A, B, C.

Câu 4. Phát biểu không phải ứng dụng của clorua vôi là

A. Tẩy trắng vải, sợi, giấy, tẩy uế cống rãnh, …

B. Dùng làm chất khử chua cho đất nhiễm phèn.

C. Dùng trong tinh chế dầu mỏ.

D. Dùng để xử lí các chất độc, bảo vệ môi trường

Câu 5. Chọn câu đúng trong các câu sau:

A. Clorua vôi là muối tạo bởi một kim loại liên kết với một loại gốc axit

Xem thêm:  Natri có hóa trị mấy ( Na ) ? Natri ( Na ) nguyên tử khối là bao nhiêu

B. Clorua vôi là muối tạo bởi một kim loại liên kết với hai loại gốc axit

C. Clorua vôi là muối tạo bởi hai kim loại liên kết với một loại gốc axit

D. Clorua vôi không phải là muối

Câu 6. Clorua vôi được sử dụng nhiều hơn nước Gia – ven vì

A. Clorua vôi rẻ tiền hơn.

B. Clorua vôi có hàm lượng hipoclorit cao hơn.

C. Clorua vôi để bảo quản và dễ chuyên chở hơn.

D. Cả A, B, C.

Câu 7. Hãy cho biết dãy các kim loại nào sau đây tác dụng với Cl2 và dung dịch HCl đều cho cùng một muối.

A. Al, Fe và Ba

B. Fe, Zn và Mg

C. Al, Mg và Cu

D. Mg, Na và Al

Câu 8. Chọn câu đúng trong các câu sau:

A. Clorua vôi là muối tạo bởi một kim loại liên kết với một loại gốc axit

B. Clorua vôi là muối tạo bởi một kim loại liên kết với hai loại gốc axit

C. Clorua vôi là muối tạo bởi hai kim loại liên kết với một loại gốc axit

D. Clorua vôi không phải là muối

Câu 9. Cho các nhận định sau:

(1). KClO3 được ứng dụng trong sản xuất diêm.

(2). KClO3 được ứng dụng trong điều chế oxi trong phòng thí nghiệm.

(3). Clorua vôi dùng tinh chế dầu mỏ

(4). Clorua vôi dùng để tẩy trắng vải, sợi, giấy

(5). Hỗn hợp khí H2 và F2 có thể tồn tại ở nhiệt độ thường.

Xem thêm:  Hoá học 9 Bài 13: Luyện tập chương 1 Các loại hợp chất vô cơ Giải

Số phát biểu đúng là bao nhiêu?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 10. Cho các nhận định sau:

(1). Fe hòa tan trong dung dịch axit clohiđric tạo muối FeCl3.

(2). Có thể phân biệt 3 bình khí HCl, Cl2 , H2 bằng quỳ tím ẩm.

(3). Phản ứng của dung dịch HX với Fe2O3 đều là phản ứng trao đổi.

(4). Dung dịch HF là axit yếu và không được chứa trong lọ thuỷ tinh.

Số phát biểu đúng là bao nhiêu?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 11. Cho các phát biểu sau:

(1) Trong các phản ứng hóa học, flo chỉ thể hiện tính oxi hóa.

(2) Axit flohiđric là axit yếu.

(3) Dung dịch NaF loãng được dùng làm thuốc chống sâu răng.

(4) Trong hợp chất, các halogen (F, Cl, Br, I) đều có số oxi hóa: -1, +1, +3, +5 và +7.

(5) Tính khử của các ion halogenua tăng dần theo thứ tự: F−, Cl−, Br−, I−.

Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là bao nhiêu?

A. 3.

B. 5.

C. 2.

D. 4.

……………………………………..

>> Mời các bạn tham khảo thêm một số tài liệu liên quan:

  • Chuỗi phản ứng hóa học lớp 10 Chương Halogen
  • Tóm tắt lý thuyết Hóa học 10 – Chương 4: Phản ứng oxi hóa – khử
  • 195 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án Hóa học lớp 10: Nguyên tử

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Clorua vôi là gì? Công thức hóa học của clorua vôi. Để có kết quả học tập tốt và hiệu quả hơn, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 10, Chuyên đề Vật Lí 10, Chuyên đề Sinh học 10, Chuyên đề Hóa học 10. Tài liệu học tập lớp 10 mà VnDoc tổng hợp biên soạn và đăng tải.