Công thức hóa học của đơn chất là gì? Công thức hóa … – KhoiA.Vn

Rate this post

Nội dung bài viết này sẽ giúp các em biết công thức hóa học của đơn chất (phi kim, kim loại) là gì? công thức hóa học của hợp chất là gì? cách viết công thức hóa học của hợp chất? và ý nghĩa của công thức hóa học?

I. Công thức hoá học của đơn chất

• Công thức hóa học của đơn chất chỉ bao gồm ký hiệu hóa học của một nguyên tố.

1. Công thức hóa học của đơn chất kim loại

Với kim loại, hạt hợp thành là nguyên tử nên ký hiệu hoá học của nguyên tố được coi là công thức hoá học.

* Ví dụ: Công thức hóa học của các đơn chất đồng, kẽm và sắt, vàng, bạc là: Cu, Zn, Fe, Au, Ag.

2. Công thức hóa học của đơn chất phi kim

Với một số phi kim hạt hợp thành là nguyên tử, ký hiệu hoá học là công thức hoá học.

* Ví dụ: Công thức hóa học của đơn chất Cacbon, lưu huỳnh, phốt pho là: C, S, P.

Với nhiều phi kim hạt hợp thành là phân tử, thường là 2, thêm chỉ số ở chân ký hiệu (để chỉ số nguyên tử liên kết với nhau).

* Ví dụ: Công thức hóa học của khí Hidro, Ni tơ, và Oxi là: H2, N2, O2.

II. Công thức hóa học của hợp chất

Công thức hóa học Hợp chất tạo từ 2 nguyên tố có dạng: AxBy

Xem thêm:  Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 trang 69 sgk Hóa học 8

Công thức hóa học Hợp chất tạo từ 3 nguyên tố, có dạng: AxByCz

Trong đó:

A, B, C,… là kí hiệu hóa học của từng nguyên tố

x, y, z,… là các số nguyên chỉ số nguyên tử của nguyên tố có trong một phân tử hợp chất, nếu các chỉ số này bằng 1 thì không ghi.

* Ví dụ: Công thức hóa học của hợp chất: nước là H2O, natri clorua là NaCl, Canxi cacbonat là CaCO3 (lưu ý CO3 là nhóm nguyên tử).

III. Ý nghĩa của công thức hóa học

Công thức hóa học của 1 chất cho biết:

– Nguyên tố nào tạo ra chất;

– Số nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong 1 phân tử chất;

– Phân tử khối của chất.

* Ví dụ 1: Công thức hóa học của khí nitơ N2 cho biết:

– Khí Nitơ do nguyên tố nitơ tạo ra;

– Có 2 nguyên tử trong 1 phân tử Nitơ

– Phân tử khối bằng: 14.2 = 28 (đvC).

* Ví dụ 2: Công thức hoá học của axit sunfuric H2SO4 cho biết:

– Axit sunfuric do 3 nguyên tố: H, S, O tạo thành

– Một phân tử axit sunfuric gồm 2H, 1S, 4O

– Phân tử khối bằng: 1.2 + 32 + 16.4 = 2 + 32 + 64 = 98 (đvC).

> Lưu ý:

– Viết H2 để chỉ 1 phân tử hiđro, khác với khi viết 2H để chỉ 2 nguyên tử hidro;

– Công thức hóa học H2O cho biết 1 phân tử nước có 2 nguyên tử hiđro và 1 nguyên tử oxi. (Nói trong phân tử nước có phân tử hiđro là SAI);

Xem thêm:  Giải bài 1 2 3 4 5 6 trang 55 sgk Hóa Học 12

– Để chỉ 3 phân tử hiđro viết 3H2, hai phân tử nước viết 2H2O,… các số 3 và 2 đứng trước là hệ số, phải viết ngang (cao) bằng ký hiệu.