Công thức cấu tạo của N2 theo chương trình mới, đầy đủ nhất

Rate this post

Chào mừng bạn đến với xaydung4.edu.vn trong bài viết về Công thức cấu tạo của phân tử n2 chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Tailieumoi.vn xin giới thiệu bài viết Công thức cấu tạo của N2 (Nitrogen) theo chương trình mới, và một số bài tập kèm theo giúp bạn nắm vững kiến thức, học tốt môn Hóa hơn.

Công thức cấu tạo của N2 theo chương trình mới, đầy đủ nhất

1. Công thức cấu tạo của N2

Từ công thức Lewis, ta loại bỏ đi các electron tự do (electron không tham gia liên kết) thu được công thức cấu tạo.

– Công thức cấu tạo của N2 là:

– Nhận xét:

+ Liên kết giữa hai nguyên tử N trong phân tử N2 là liên kết ba (gồm 1 liên kết σ và 2 liên kết π).

+ Phân tử N2 có cấu tạo thẳng.

2. Công thức Lewis của N2

Từ công thức electron, thay mỗi cặp electron dùng chung bằng 1 gạch nối giữa hai nguyên tử ta được công thức Lewis

– Công thức Lewis của N2 là:

Công thức Lewis của N2 theo chương trình mới, đầy đủ nhất (ảnh 5)

– Nhận xét:

+ Liên kết N ≡ N là liên kết cộng hóa trị không phân cực.

+ Liên kết trong phân tử N2 được hình thành bởi sự xen phủ orbital p – p.

3. Công thức electron của N2

– Sự tạo thành phân tử nitrogen (N2):

Nguyên tử nitrogen (N) có Z = 7. Cấu hình electron của N là: 1s22s22p3

Xem thêm:  Giải Bài Tập Hóa Học 12 - Bài 22: Luyện tập: Tính chất của kim loại

Nguyên tử N có 5 electron lớp ngoài cùng. Để đạt được cấu hình electron bền vững của khí hiếm gần nhất, mỗi nguyên tử N cần thêm 3 electron. Vì vậy, hai nguyên tử N liên kết với nhau bằng cách mỗi nguyên tử N cùng góp 3 electron để tạo nên 3 cặp electron dùng chung cho cả hai nguyên tử.

– Công thức electron của N2 là:

– Nhận xét:

+ Phân tử N2 có 3 cặp electron dùng chung. 3 cặp electron chung này không bị lệch về phía nguyên tử nào.

+ Trong phân tử N2, mỗi nguyên tử N còn 1 cặp electron tự do.

4. Bài tập mở rộng về N2

Câu 1: Số liên kết σ và π có trong phân tử N2 lần lượt là

A. 3 và 0

B. 0 và 3

C. 1 và 2

D. 2 và 1

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Liên kết giữa hai nguyên tử N trong phân tử N2 là liên kết ba (gồm 1 liên kết σ và 2 liên kết π).

Câu 2. Cho biết nguyên tử nitrogen (N) có 5 electron hóa trị. Số cặp electron dùng chung cho hai nguyên tử N trong phân tử N2 là

A. 3

B. 2

C. 1

D. 4

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Nguyên tử N có 5 electron hóa trị. Để đạt được cấu hình electron bền vững của khí hiếm gần nhất, mỗi nguyên tử N cần thêm 3 electron. Vì vậy, hai nguyên tử N liên kết với nhau bằng cách mỗi nguyên tử N cùng góp 3 electron để tạo nên 3 cặp electron dùng chung cho cả hai nguyên tử. Công thức electron của N2 là:

Xem thêm:  Amoni Clorua Và Những Điều Thú Vị Về Hoá Chất Này

Xem thêm công thức cấu tạo của một số chất thường gặp hay, chi tiết khác:

Công thức cấu tạo của HCl (chương trình mới)

Công thức cấu tạo của H2O (chương trình mới)

Công thức cấu tạo của H2S (chương trình mới)

Công thức cấu tạo của NH3 (chương trình mới)

Công thức cấu tạo của CH4 (chương trình mới)