Tiếng Anh 7 Unit 2 Communication (trang 22) – VietJack.com

Rate this post

Lời giải bài tập Unit 2 lớp 7 Communication trang 22 trong Unit 2: Healthy living Tiếng Anh 7 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 7 Unit 2.

Tiếng Anh 7 Unit 2 Communication (trang 22) – Tiếng Anh 7 Global Success

1 (trang 22 sgk Tiếng Anh 7 Global Success): Listen and read the conversation. Pay attention to the highlighted parts ( Nghe và đọc đoạn hội thoại. Chú ý đến phần được in đậm)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Hướng dẫn dịch:

Mắt tớ mệt quá

Bạn có thể sử dụng thuốc nhỏ mắt

Và bạn không nên đọc khi ánh sáng kém

Cảm ơn bạn

2 (trang 22 sgk Tiếng Anh 7 Global Success): Make similar conversations for the health problems below ( Tạo đoạn hội thoại tương tự cho các vấn đề sức khỏe dưới đây)

1. I’m tired

2. I have acne

3. My hand are chapped

Hướng dẫn làm bài:

I’m tired

A: I’m tired

B: You should take a break

A: Thank you

Hướng dẫn dịch:

A: Tớ mệt quá

B: Cậu nên nghỉ ngồi đi

A: Cảm ơn

Tips for a healthy life

3 (trang 22 sgk Tiếng Anh 7 Global Success): Read the passage and choose the correct title for it ( Đọc đoạn văn và chọn tiêu đề đúng cho nó)

A. How to live long

B. What food to eat

Xem thêm:  Tiếng Anh lớp 6 unit 10 Getting started - VnDoc.com

The Japanese live long lives. The main reason is their diet. They eat a lot of fish and vegetables. They cook fish with little cooking oil. They also eat a lot of tofu, a product from soybeans. Tofu has vegetable protein and vitamin B. It doesn’t have any fat. The Japanese work hard and do a lot of outdoor activities too. This helps them keep fit.

Đáp án: A

Hướng dẫn dịch:

Người Nhật sống lâu. Nguyên nhân chính là do thực đơn của họ. Họ ăn rất nhiều cá và rau. Họ nấu cá với rất ít dầu ăn. Họ còn ăn rất nhiều đậu phụ, một loại đồ ăn làm từ hạt đậu nành. Đậu phụ có protein thực vật và vitamin B. Nó không có chất béo. Người Nhật làm việc chăm chỉ và tham gia rất nhiều hoạt động ngoài trời. Điều này khiến họ cân đối

4 (trang 22 sgk Tiếng Anh 7 Global Success): Work in pairs. Discuss and make a list of the tips which help the Japanese live long lives. Present it to class ( Làm việc nhóm. Thảo luận lý do tại sao người Nhật lại sống thọ. Trình bày với cả lớp)

Hướng dẫn làm bài:

There are two reasons why Japanese live long lives. They are eating healthily and doing outdoor activities

Hướng dẫn dịch:

Có hai lý do tại sao người Nhật sống lâu. Họ ăn đầy đủ sức khỏe và tham gia nhiều hoạt động ngoài trời

5 (trang 22 sgk Tiếng Anh 7 Global Success): Work in groups. Discuss and make a list of tips that the Vietnamese can do to live longer.Present it to the class. Does the class agree with you ( Làm việc theo nhóm. Thảo luận để đưa ra một danh sách người Việt có thể làm để sống lâu hơn. Trình bày với các bạn cùng lớp. Các bạn cùng lớp của bạn có đồng ý với bạn hay không?)

Xem thêm:  Trạng từ trong tiếng Anh và những kiến thức nhất định phải biết

Hướng dẫn làm bài:

Vietnamese can do activities below to live longer:

– Eat more fish

– Drink more water

– Do more exercise

Hướng dẫn dịch:

Người Việt cần thực hiện các hoạt động sau để sống lâu hơn

– Ăn nhiều cá hơn

– Uống nhiều nước hơn

– Tập thể dục nhiều hơn

Bài giảng: Unit 2 Communication – Kết nối tri thức – Cô Trương Thị Thùy (Giáo viên VietJack)

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 7 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay khác:

 • Từ vựng Unit 2 lớp 7

 • Getting Started (trang 19 Tiếng Anh lớp 7): 1. Listen and read … 2. What are Mark and Mi are talking about?…

 • A Closer Look 1 (trang 20 Tiếng Anh lớp 7): 1. Match the phrases on the left … 2. Complete the sentences with correct words and phrases below

 • A Closer Look 2 (trang 21, 22 Tiếng Anh lớp 7): 1. Tick the simple sentences … 2. Underline and write S for the subject and V for the verb in each simple sentence below

 • Skills 1 (trang 23 Tiếng Anh lớp 7): 1. Work in pair … 2. Read the passage and match the beginning in A with the endings in B

 • Skills 2 (trang 24, 25 Tiếng Anh lớp 7): 1. Work in pairs … 2. Listen and tick the habits mentioned

 • Looking Back (trang 26 Tiếng Anh lớp 7): 1. Complete the sentences with the verbs below … 2. Write the words below next to their definitions

 • Project (trang 27 Tiếng Anh lớp 7): Your class is starting a campaign to make your school a healthier place

Xem thêm:  Ngành trong Tiếng Anh là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Chân trời sáng tạo
 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Cánh diều

Săn SALE shopee tháng 6:

 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3
 • La Roche-Posay mua là có quà: