NaOH + CO2 → NaHCO3 | NaOH ra NaHCO3 – Tailieumoi.vn

Rate this post

Tailieumoi.vn xin giới thiệu phương trình NaOH + CO2 → NaHCO3 gồm điều kiện phản ứng, cách thực hiện, hiện tượng phản ứng và một số bài tập liên quan giúp các em củng cố toàn bộ kiến thức và rèn luyện kĩ năng làm bài tập về phương trình phản ứng hóa học của Natri. Mời các bạn đón xem:

Phương trình NaOH + CO2 → NaHCO3

1. Phương trình phản ứng hóa học:

NaOH + CO2 → NaHCO3

2. Hiện tượng nhận biết phản ứng

– Quan sát sự chuyển màu của chỉ thị phù hợp trước và sau phản ứng.

3. Điều kiện phản ứng

– Phản ứng xảy ra ngay điều kiện thường.

4. Tính chất hóa học

4.1 Tính chất hóa học của NaOH

NaOH Là một bazơ mạnh nó sẽ làm quỳ tím chuyển màu xanh, còn dung dịch phenolphtalein thành màu hồng. Một số phản ứng đặc trưng của Natri Hidroxit được liệt kê ngay dưới đây.

Phản ứng với axit tạo thành muối + nước:

NaOHdd + HCldd→ NaCldd + H2O

Phản ứng với oxit axit: SO2, CO2…

2 NaOH + SO2→ Na2SO3 + H2O

NaOH + SO2→ NaHSO3

Phản ứng với muối tạo bazo mới + muối mới (điều kiện: sau phản ứng phải tạo thành chất kết tủa hoặc bay hơi):

2 NaOH + CuCl2→ 2NaCl + Cu(OH)2↓

Tác dụng với kim loại lưỡng tính:

2 NaOH + 2Al + 2H2O→ 2NaAlO2 + 3H2↑

2NaOH + Zn → Na2ZnO2 + H2↑

Tác dụng với hợp chất lưỡng tính:

NaOH + Al(OH)3 → NaAl(OH)4

2NaOH + Al2O3 → 2NaAlO2 + H2O

Xem thêm:  Bài 1 Trang 43 Sgk Hóa Học 9, 1. Căn Cứ Vào Sơ đồ Biểu Thị

4.2. Tính chất hóa học của CO2

Cacbon dioxit (CO2) mang tính chất hóa học tiêu biểu của một oxit axit.

– CO2 tan trong nước tạo thành axit cacbonic (là một điaxit rất yếu)

  • CO2 + H2O ↔ H2CO3

– CO2 tác dụng với oxit bazơ → muối.

  • CaO + CO2 → CaCO3 (t0)

– CO2 tác dụng với dung dịch bazơ → muối + H2O

  • NaOH + CO2→NaHCO3
  • 2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O

CO2 bền, ở nhiệt độ cao thể hiện tính oxi hóa khi tác dụng với các chất khử mạnh

  • CO2+ 2Mg → 2MgO+ C
  • CO2 + C → 2CO

5. Cách thực hiện phản ứng

– Dẫn khí CO2 từ từ đến dư vào ống nghiệm chứa NaOH và vài giọt chất chỉ thị.

6. Bạn có biết

– NaOH phản ứng với CO2 tùy theo tỉ lệ về số mol mà sản phẩm thu được có thể là muối cabonat trung hòa hoặc muối axit hoặc hỗn hợp cả hai muối.

– NaOH phản ứng với CO2 chỉ thu được muối NaHCO3 khi T = .

7. Bài tập liên quan

Ví dụ 1: Cho 0,1 mol NaOH phản ứng với lượng dư CO2 ở đktc thu được dung dịch X. Khối lượng muối tan có trong X là

A. 13,8 gam.

B. 12,8 gam.

C. 11,8 gam.

D. 8,4 gam.

Hướng dẫn giải

Do CO2 dư nên có phản ứng

Đáp án D.

Ví dụ 2: Dẫn khí CO2 từ từ đến dư vào dung dịch NaOH thu được dung dịch X.Muối tan có trong dung dịch X là

Xem thêm:  Tính Chất Hóa Học Của Clo, Ứng Dụng, Điều Chế Clo, Bài Tập Về Clo

A. Na2CO3.

B. Na2CO3 và KHCO3.

C. NaHCO3.

D. Na2CO3 và NaOH.

Hướng dẫn giải

Do CO2 dư nên có phản ứng NaOH + CO2 → NaHCO3

Muối tan có trong dung dịch X là NaHCO3.

Đáp án C.

Ví dụ 3: Cho 2,24 lít khí CO2 ở đktc phản ứng với dung dịch chứa 0,05 mol NaOH. Khối lượng muối tan có trong dung dịch sau phản ứng là

A. 13,8 gam.

B. 12,8 gam.

C. 10 gam.

D. 4,2 gam.

Hướng dẫn giải

Có T = nên có phản ứng

Đáp án D.

8. Một số phương trình phản ứng hóa học khác của Natri và hợp chất:

2NaOH + SO2 → Na2SO3 + H2O

NaOH + SO2 → NaHSO3

NaOH + HCl → NaCl + H2O

NaOH + HNO3 → NaNO3 + H2O

2NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + 2H2O

2NaOH + CuSO4 → Na2SO4 + Cu(OH)2↓

2NaOH + FeSO4 → Na2SO4 + Fe(OH)2↓