Chính sách bảo mật

Cam kết của chúng tôi về lưu giữ tất cả dữ liệu của những người truy cập vào web đúng theo các qui định của Bộ Luật Dân Sự Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam cùng các qui định của pháp luật có liên quan. Nội dung trang chính sách bảo mật thông tin cá nhân (Privacy Page) nêu ra các hình thức thông tin nào mà Quán chúng tôi thu thập được thông qua trang web của chúng tôi, cách mà chúng tôi sẽ điều hành và sử dụng dữ liệu. Trong nội dung trang này sẽ còn kể đến các quyền lợi các bạn được hưởng có liên quan tới việc vấn đề thông tin dữ liệu cùng các dịch vụ mà bạn cần để thực hiện liên hệ với chúng tôi.

Thông tin cá nhân và cách thức sử dụng

Một số thông tin cá nhân được thu thập lại khi bạn đăng ký, gồm có các thông tin như địa chỉ, số điện thoại, tên người truy cập, mã bưu điện, email, giới tính, tình trạng hôn nhân và các sở thích mối quan tâm khác, v.V

Chúng tôi luôn đảm bảo rằng các dữ liệu về các nhân của các bạn chỉ được thu thập lúc bạn tự nguyện đưa các thông tin hợp lệ cho việc đăng ký vào trang web của chúng tôi. Điều này được hiểu là các bạn đã nắm được thông tin tin rõ ràng về doanh nghiệp các thông tin và dữ liệu cá nhân của bạn với mục đích là gi và chúng tôi có hỏi bạn có đồng ý với quyền sử dụng thông tin. Khi các bạn đưa dữ liệu cá nhân trên website của chúng tôi đồng nghĩa với việc các bạn đã chia sẻ thông tin của bạn với chúng tôi, ngoại trừ có vấn đề khác. Bên cạnh đó, 1 số hoạt động do đặc thù của chúng tôi, mà sẽ dẫn đến việc thông tin cá nhân của bạn được bật mí cho các người dùng khác của website.

Chúng tôi sử dụng thông tin với mục đích:

Trả lời câu hỏi của bạn, khi bạn có bất cứ nghi vấn nào (Ví dụ, về phương pháp tham gia, về thể lệ chương trình, về tổ chức, hoặc nhà sản xuất bất kỳ của công ty) bạn có thể liên lạc với chúng tôi thông qua những thông tin của chúng tôi đã được chúng tôi cung cấp cho các bạn trên website. Khi đó chúng tôi sẽ sử dụng thông tin các bạn đã cung cấp nhằm mục đích trả lời các thắc mắc của bạn. Trong một số trường hợp, Nếu cần thiết thì chúng tôi sẽ chia sẻ các quyền sử dụng những dữ liệu thông tin cá nhân của các bạn cho thành viên, các tổ chức khác thuộc về doanh nghiệp FrieslandCampina, hay là các nhà khai thác dữ liệu như được khái niệm tại mục 3 dưới đây.

Khi các bạn tham gia vào trang web xaydung4.edu.vn.com chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân được bạn cung cấp khi đăng ký tham gia với mục tiêu quản lý điều hành và cải tiến website, nâng cao lợi ích cho người truy cập và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Trang web xaydung4.edu.vn cũng có thể do bên thứ 3 đứng ra đại diện và tổ chức thực hiện khai thác điều hành dữ liệu và khi họ đã được phép khai thác xử lý những dữ liệu bạn cung cấp cho chúng tôi (xem mục Nhà khai thác dữ liệu).

Và chúng tôi có thể sử dụng thông tin thu thập để thông báo cho bạn về những sản phẩm và dịch vụ do đơn vị chúng tôi hoặc từ các công ty bên đối tác sản xuất, hay là để đưa ra ý kiến về dịch vụ hay sản phẩm cùng nhà tiềm năng mới với khoảng thời gian rất dài. Nếu các bạn đã đồng ý, chúng tôi có thể dùng chung dữ liệu của bạn hoặc chuyển đi những đơn vị khác thuộc tập đoàn doanh nghiệp FrieslandCampina và những đơn vị đối tác, là những công ty có thể gởi tới bạn thông tin và/hoặc nội dung chào mời tham dự 1 sản phẩm và/hoặc 1 số dịch vụ bất kỳ của công ty họ, theo nội dung thể hiện cụ thể tại thời điểm chúng tôi thu nhập dữ liệu cá nhân của bạn.

Đơn vị xử lý dữ liệu (Nhà khai thác dữ liệu)

Có trường hợp chúng tôi sẽ hợp tác với bên thứ 3 để khai thác và phân tích dữ liệu đã thu thập được từ trên trang web của chúng tôi, có cả thông tin cá nhân bạn. Các dịch vụ và các bên thứ ba này đã có giao kèo ràng buộc trách nhiệm không được phép dùng thông tin cá nhân bạn cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích mà chúng tôi chỉ định.

An ninh mạng và bảo mật thông báo

Khi chúng tôi thực hiện các biện pháp phòng ngừa và ngăn chặn hợp lý với mục đích bảo vệ an toàn cho các thông tin cá nhân của bạn, sau đó yêu cầu nhà khai thác dữ liệu thực hiện tương tự. Biện pháp phòng ngừa: Người quản lý trang web xaydung4.edu.vn hoặc cá nhân được ủy quyền khác ra thì bạn là người độc nhất được truy cập đến thông tin cá nhân của mình . Việc đăng ký của bạn sẽ được bảo mật bằng mật khẩu để bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép. Chúng tôi khuyến nghị bạn không để lộ mật khẩu của bạn cho bất kỳ ai và chúng tôi cũng sẽ không bao giờ hỏi bạn về mật khẩu thông qua email, điện thoại hay một hình thức nào khác.

Rất khó có thể đảm bảo an toàn 100% cho thông tin của bạn khi đã đưa lên mạng. Dù rằng chúng tôi sẽ cố gắng để bảo vệ sự bảo mật thông tin cá nhân của các bạn ở trên hệ thống nhưng chúng tôi cũng không thể đảm bảo được tính rủi ro và an toàn.

Không những thế, chúng tôi có thể bật mí thông tin cá nhân của bạn trong những trường hợp sau

Chúng tôi có thể để lộ dữ liệu cá nhân của các bạn cho các bên thứ ba nếu như bạn đồng ý. Ví dụ, Chúng tôi có thể dùng dữ liệu đã có về bạn (như những mối quan hệ hay sở thích mà bạn đã trình bày) nhằm xác định xem là các bạn có để ý đến dịch vụ hay sản phẩm nào của bên thứ 3 hay không.

Và chúng tôi cũng có thể đưa dữ liệu cá nhân của bạn nếu trong các trường hợp pháp luật yêu cầu, hay đề nghị từ một cơ quan chính phủ hoặc nếu chúng tôi tin rằng hành động đó là cần thiết. Nhằm tuân theo những yêu cầu của pháp luật hoặc theo trình tự của pháp luật; nhằm kiểm soát tài sản, an ninh của công ty đối tác, bào vệ an toàn cho bạn.

Chúng tôi có thể tiết lộ và đưa thông tin cho bên thứ 3, đối tượng mua lại toàn bộ tài sản của chúng tôi.

Quyền lợi của bạn

Cho khai thác dùng thông tin cá nhân của bạn khi bạn đã đồng ý.

Bạn cũng có thể xóa và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của bạn bất kỳ khi nào nhằm bảo đảm hoặc bảo mật các thông tin cá nhân của bạn cung cấp cho chúng tôi là chuẩn xác và phù hợp.

Ngay khi bạn đăng ký tham gia, bạn cùng với tên truy cập thì có thể sử dụng tất cả dịch vụ và sản phẩm.

Công ty xaydung4.edu.vn
Email:
lienhe.xaydung4@yahoo.com
Website:https://xaydung4.edu.vn

Nếu như bạn mong muốn nêu ra các ý kiến có liên quan tới tính bảo mật dữ liệu, hoặc thảo luận cách thức thực hiện quyền lợi hợp pháp của các bạn, thì vui lòng liên lạc với chúng tôi qua thông tin bên trên. Rất vui được phục vụ các bạn.