C2H4 + HCl → C2H5Cl – VnDoc.com

Rate this post

C2H4 + HCl → C2H5Cl được VnDoc biên soạn hướng dẫn các bạn học sinh viết và cân bằng đúng phương trình phản ứng khi cho C2H4 tác dụng với HCl thu được C2H5Cl. Hy vọng tài liệu giúp ích cho các bạn học sinh cân bằng một cách nhanh và chính xác nhất. Mời các bạn tham khảo.

>> Mời các bạn tham khảo thêm một số tài liệu liên quan

  • Trùng hợp etilen sản phẩm thu được có cấu tạo là
  • Chất nào sau đây thuộc cùng dãy đồng đẳng với Etilen
  • Oxi hóa etilen bằng dung dịch KMnO4 thu được sản phẩm là
  • Trong phòng thí nghiệm etilen được điều chế bằng cách
  • Để làm sạch Etilen có lẫn Axetilen ta cho hỗn hợp đi qua dung dịch nào sau đây

1. Phương trình phản ứng C2H4 ra C2H5Cl

2. Điều kiện đề C2H4 tạo ra C2H5Cl

Ánh sáng khuyếch tán

3. Tính chất hóa học của etilen

CTCT:

Ở phản ứng này, một liên kết kém bền trong liên kết đôi bị đứt ra và phân tử etilen kết hợp thêm một phân tử brom.

Phương trình hóa học: C2H4 + Br2 → C2H4Br2

Dung dịch Br2 ban đầu có màu vàng nâu. Sục khí etilen vào dung dịch => dung dịch mất màu

Xem thêm:  Bài 1,2,3,4,5,6 trang 33 SGK hóa lớp 9: Tính chất hóa học của muối

3.2. Phản ứng cộng với các chất khác như HCl, H2

Ngoài brom, trong những điều kiện thích hợp, etilen còn có phản ứng cộng vởi một số chất khác như: H2, Cl2, HCl…

4. Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1: Etilen có nhiều tính chất khác vớ Metan như: phản ứng cộng,trùng hợp,oxi hóa là do trong phân tử anken có chứa:

A. liên kết σ bền.

B. liên kết π

C. liên kết π bền .

D. liên kết π kém bền .

Câu 2: Trong công nghiệp, etilen được điều chế bằng cách:

A. tách hiđro từ ankan

B. crăckinh ankan

C. tách nước từ ancol

D. a,b đều đúng.

Câu 3: Tính chất nào sau đây không phải là tính chất vật lí của etilen?

A. tan trong dầu mỡ

B. nhẹ hơn nước

C. chất không màu

D. tan trong nước

Câu 4: Trong phòng thí nghiệm, etilen được điều chế bằng cách:

A. tách hiđro từ ankan

B. crăckinh ankan

C. tách nước từ ancol

D. Cracking propan

Câu 5: Sản phẩm trùng hợp etilen là:

A. poli vinyl clorua

B. polietilen

C. poliepilen

D. polipropilen

Câu 6. Khi dẫn khí C2H4 vào dung dịch Brom (dư) đựng trong ống nghiệm có thể quan sát thấy

A. màu của dung dịch brom nhạt dần, có chất kết tủa

B. màu của dung dịch brom nhạt dần, có chất lỏng không tan chìm dưới đáy ống nghiệm.

C. màu của dung dịch brom nhạt dần, có khí thoát ra.

Xem thêm:  Viết các công thức Lewis cho mỗi phân tử sau: H2O; H2S; HOCl

D. màu của dung dịch brom không thay đổi

Câu 7. Dãy sau đây gồm các chất tác dụng được với etilen trong điều kiện thích hợp?

A. Hiđro, nước, oxi, brom, hiđro bromua

B. Hiđro, nước, oxi, brom, natri hiđroxit

C. Hiđro, nước, oxi, brom, axit cacbonic

D. Hiđro, nước, oxi, brom, axit axetic

Câu 8. Dẫn m gam hỗn hợp gồm metan và etilen đi qua dung dịch nước brom thì thấy lượng brom tham gia phản ứng là 8 gam. Khí bay ra được đốt cháy hoàn toàn và dẫn sản phẩm cháy đi qua dung dịch Ba(OH)2 dư thì thu được 29,55 gam kết tủa. Giá trị của m là:

A. 4 gam

B. 2,2 gam

C. 3,8 gam

D. 2,8 gam

Câu 9. Phát biểu nào dưới đây không đúng:

A. Điều chế etilen trong phòng thí nghiệm bằng cách đun etylic với H2SO4đặc tới khoảng 170oC

B. Tất cả các ancol khi đun nóng với H2SO4 đặc tới khoảng 170oC đều thu được anken

C. Đun nóng ancol với H2SO4đặc ở nhiệt độ khoảng 140oC sẽ thu được ete

D. Đun nóng propan-1-ol với H2SO4 đặc ở nhiệt độ 170oC chỉ thu được 1 olefin duy nhất

Câu 10. Phương pháp điều chế etilen trong phòng thí nghiệm là:

A. Crackinh ankan.

B. Cho C2H2 tác dụng với H2, xúc tác Pd/PbCO3.

C. Tách H2 từ etan.

D. Đun C2H5OH với H2SO4 đặc ở 170oC.

……………………………………….

>> Mời các bạn tham khảo một số tài liệu liên quan

  • C2H2 + HCl → C2H3Cl
  • C2H5Cl + NaOH → C2H5OH + NaCl
  • C2H6 + Cl2 → HCl + C2H5Cl
Xem thêm:  Phèn chua có công thức là gì? Công dụng và tác hại của phèn chua?

C2H4 + HCl → C2H5Cl Để có thể nâng cao kết quả trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 11, Chuyên đề Hóa học 11, Giải bài tập Hoá học 11. Tài liệu học tập lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.