Giải Bài Tập Hóa Học 12 – Bài 27: Nhôm và hợp chất của nhôm

Rate this post

Chào mừng bạn đến với xaydung4.edu.vn trong bài viết về Bài tập hóa 12 trang 129 chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 12: tại đây

Xem thêm các sách tham khảo liên quan:

  • Sách giáo khoa hóa học lớp 12
  • Sách giáo khoa hóa học nâng cao lớp 12
  • Giải Hóa Học Lớp 12 Nâng Cao
  • Giải Sách Bài Tập Hóa Lớp 12
  • Sách Giáo Viên Hóa Học Lớp 12
  • Sách Giáo Viên Hóa Học Lớp 12 Nâng Cao
  • Sách Bài Tập Hóa Học Lớp 12
  • Sách Bài Tập Hóa Học Lớp 12 Nâng Cao

Giải Bài Tập Hóa Học 12 – Bài 27: Nhôm và hợp chất của nhôm giúp HS giải bài tập, cung cấp cho các em một hệ thống kiến thức và hình thành thói quen học tập làm việc khoa học, làm nền tảng cho việc phát triển năng lực nhận thức, năng lực hành động:

Bài 1 (trang 128 SGK Hóa 12): Viết phương trình hóa học của các phản ứng thực hiện dãy chuyển đổi sau:

Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12 Bai 1 Trang 128 Sgk Hoa 12

Lời giải:

(1) 2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

(2) AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3 + 3NaCl

(3) Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O

(4) NaAlO2 + CO2 + 2H2O → NaHCO3 + Al(OH)3

(5) 2 Al(OH)3 -to→ Al2O3 + 3H2O

(6) 2Al2O3 -dpnc→ 4Al + 3O2

Bài 2 (trang 128 SGK Hóa 12): Có hai lọ không ghi nhãn đựng dung dịch AlCl3 và dung dịch NaOH. Không dùng thêm chất nào khác, làm thế nào để nhận biết mỗi chất?

Lời giải:

Xem thêm:  Giải Hóa học 10 trang 119 Chân trời sáng tạo - VietJack.com

Cho hai lọ lần lượt tác dụng với nhau :

Cho từ từ dd lọ 1 vào lọ 2 nếu xuất hiện kết tủa mà kết tủa tan ngay thì lọ 1 là AlCl3 và lọ 2 là NaOH

AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3 + 3NaCl

Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O

Nếu cho từ từ dd lọ 1 vào lọ 2 mà có kết tủa sau một thời gian kết tủa mới tan thì lọ 1 là NaOH và lọ 2 là AlCl3

Bài 3 (trang 128 SGK Hóa 12): Phát biểu nào dưới đây là đúng

A. Nhôm là một kim loại lưỡng tính.

B. Al(OH)3 là một bazo lưỡng tính.

C. Al2O3 là oxit lưỡng tính.

D. Al(OH)3 là một hydroxit lưỡng tính.

Lời giải:

Đáp án D.

Bài 4 (trang 129 SGK Hóa 12): Trong những chất sau, chất nào không có tính chất lưỡng tính ?

A. Al(OH)3.

B. Al2O3.

C. ZnSO4.

D. NaHCO3.

Lời giải:

Đáp án C.

Bài 5 (trang 129 SGK Hóa 12): Cho một lượng hỗn hợp Mg – Al tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 8,96 lít H2. Mặt khác, cho lượng hỗn hợp như trên tác dụng với dung dịch NaOH dư thì thu được 6,72 lít H2. Các thể tích khí đều đo ở đktc.

Tính khối lượng của mỗi kim loại có trong lượng hỗn hợp đã dùng.

Lời giải:

Gọi x, y (mol) lần lượt là số mol Mg, Al trong hỗn hợp.

Phương trình phản ứng:

Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12 Bai 5 Trang 129 Sgk Hoa 12

Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12 Bai 5 Trang 129 Sgk Hoa 12 2

Số mol H2

Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12 Bai 5 Trang 129 Sgk Hoa 12 3

Theo bài ra ta có hệ phương trình:

Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12 Bai 5 Trang 129 Sgk Hoa 12 4

mMg = 24.0,1 = 2,4(g)

Xem thêm:  Bạc ( Ag ) có nguyên tử khối là bao nhiêu? Bạc có mấy đồng vị

mAl = 27.0,2 = 5,4(g)

Bài 6 (trang 129 SGK Hóa 12): Cho 100 ml dung dịch AlCl3 1M tác dụng với 200ml dung dịch NaOH. Kết tủa tạo thành được làm khô và nung đến khối lượng không đổi cân nặng 2,55g. Tính nồng độ dung dịch NaOH ban đầu.

Lời giải:

Số mol AlCl3 là nAlCl3 = 0,1. 1 = 0,1 (mol)

Số mol Al2O3 là nAl2O3 = Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12 Bai 6 Trang 129 Sgk Hoa 12 1 = 0,025 (mol)

AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3 + 3NaCl (1)

0,1(mol) 0,1(mol)

2Al(OH)3 + 2NaOH → 2NaAlO2 + 3H2O (2)

0,05(mol)

2 Al(OH)3 -to→ Al2O3 + 3H2O (3)

0,05(mol) 0,025(mol)

Theo pt(3) ta thấy nAl(OH)3 = 2. nAl2O3 = 2. 0,025 = 0,05 (mol)

Như vậy đã có: 0,1 – 0,05 = 0,05 (mol) Al(OH)3 đã bị hòa tan ở pt (2)

Từ (1) và (2) số mol NaOH = 3.0,1 + 0,05 = 0,35 (mol)

Nồng độ mol/l C(M(NaOH)) = Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12 Bai 6 Trang 129 Sgk Hoa 12 2 = 1,75M

Bài 7 (trang 129 SGK Hóa 12): Có 4 mẫu bột kim loại là Na, Al , Ca, Fe. Chỉ dùng nước làm thuốc thử, thì số kim loại có thể phân biệt được là bao nhiêu?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Lời giải:

Đáp án D.

Trích mẫu thử rồi đổ nước vào từng mẫu thử

Kim loại nào phản ứng mạnh với nước, tạo dung dịch trong suốt là Na

Kim loại nào phản ứng mạnh với nước, tạo dung dịch trắng đục là Ca vì Ca(OH)2 ít tan, kết tủa trắng

Cho dd NaOH đến dư vào 2 mẫu thử còn lại, mẫu thử nào tác dụng tạo kết tủa rồi kết tủa tan, có giải phóng khí là Al.

Chất còn lại không phản ứng là Fe

Xem thêm:  Dao Động Điều Hòa Là Gì? Công Thức Và Bài Tập - Marathon

PTHH:

Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12 Bai 6 Trang 129 Sgk Hoa 12 3

Bài 8 (trang 129 SGK Hóa 12): Điện phân Al2O3 nóng chảy với dòng điện cường độ 9,65 A trong thời gian 3000 giây, thu được 2,16 g Al. Hiệu suất của phản ứng là bao nhiêu?

A. 60%

B. 70%

C. 80%

D. 90%

Lời giải:

Đáp án C.

Theo đinh luật Faraday khối lượng nhôm thu được là

Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12 Bai 8 Trang 129 Sgk Hoa 12 1

Hiệu suất là Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12 Bai 8 Trang 129 Sgk Hoa 12 2