Giải bài tập trang 54 Chuyên đề Hóa 10 Bài 8 | Cánh diều

Rate this post

Giải bài tập trang 54 Chuyên đề Hóa 10 – Cánh diều

Luyện tập 2 trang 54 Chuyên đề Hóa 10: Vẽ công thức cấu tạo của các chất sau:

Gợi ý: Chọn O (oxygen, khu vực 2) rồi giữ chuột trái lên một nguyên tử C, di chuyển một đoạn, thả chuột sẽ được nhóm -OH gắn vào.

Trả lời:

a) Bước 1: Chọn cửa sổ Structure (khu vực 1) và chế độ vẽ thông thường (khu vực 4, nút Draw normal)

Bước 2: Lấy vòng benzene ở khu vực thư viện công cụ bên phải.

Bước 3:

+ Chọn C ở khu vực 2; Nhấn chuột vào một đỉnh trên vòng benzene (nhóm CH2) sẽ xuất hiện nhánh CH3

+ Chọn O (oxygen, khu vực 2) rồi giữ chuột trái lên một nguyên tử C, di chuyển một đoạn, thả chuột sẽ được nhóm -OH gắn vào.

Bước 4: Vào menu Tools, nháy chuột vào Clean Structure (chuyển cấu trúc 2D về dạng phù hợp)

Bước 5: Trong khu vực 3, chọn nút select/move; giữ chuột trái và di chuyển lên toàn bộ công thức, khi thả chuột trái, phân tử đã được chọn (xuất hiện các dấu chấm xung quanh công thức); nháy chuột phải lên công thức, chọn Object Properties bằng chuột trái, xuất hiện của sổ Properties. Tại mục size Calculation bỏ chọn auto ta sẽ chọn được cơ chữ (Atom Symbol Size) (thường chọn 14) và độ dài liên kết (Bond Length) tùy ý. Chọn font chữ ở mục atom style.

Xem thêm:  Natri Hidroxit là gì? Công thức hóa học, phân loại, cách điều chế

Cuối cùng ấn vào apply sẽ thu được công thức cần vẽ

b) Bước 1: Chọn cửa sổ Structure (khu vực 1) và chế độ vẽ thông thường (khu vực 4, nút Draw normal)

Bước 2: Thực hiện chuỗi động tác:

+ Chọn C (carbon ở khu vực 2);

+ Nháy chuột vào màn hình sẽ hiện lên công thức: CH4;

+ Giữ chuột trái trên công thức CH4 rồi di chuyển chuột một đoạn, thả tay ra sẽ xuất hiện công thức: H3C – CH3;

+ Chọn O (ở khu vực 2), giữ chuột trên nhóm CH3, di chuyển chuột một đoạn, thả tay ra sẽ xuất hiện công thức:

+ Chọn O (ở khu vực 2); giữ chuột trên nhóm CH2 (bị ẩn đi), di chuyển chuột một đoạn, thả tay ra sẽ xuất hiện công thức:

Chuyên đề Hóa 10 Bài 8: Vẽ cấu trúc phân tử - Cánh diều (ảnh 1)

+ Chọn N (ở khu vực 2) giữ chuột trên nhóm CH3, di chuyển chuột một đoạn, thả tay ra sẽ xuất hiện công thức:

Chuyên đề Hóa 10 Bài 8: Vẽ cấu trúc phân tử - Cánh diều (ảnh 1)

Bước 3: Vào menu Tools, nháy chuột vào Clean Structure (chuyển cấu trúc 2D về dạng phù hợp).

Bước 4: Lại chọn C ở khu vực 2, nháy chuột vào 2 liên kết C – C xen kẽ sẽ thu được công thức

Chuyên đề Hóa 10 Bài 8: Vẽ cấu trúc phân tử - Cánh diều (ảnh 1)

Bước 5: Trong khu vực 3, chọn nút select/ move; giữ chuột trái và di chuyển lên toàn bộ công thức, khi thả chuột trái, phân tử đã được chọn (xuất hiện các dấu chấm xung quanh công thức); nháy chuột phải lên công thức, chọn Object Properties bằng chuột trái, xuất hiện của sổ Properties. Chọn All sẽ hiện lên C ở giữa, tại mục size Calculation bỏ chọn auto ta sẽ chọn được cơ chữ (Atom Symbol Size) (thường chọn 14) và độ dài liên kết (Bond Length) tùy ý. Chọn font chữ ở mục atom style

Xem thêm:  Giải bài 1,2,3, 4,5 ,6,7 trang 148149 Hóa lớp 9 - Dethikiemtra.com

Cuối cùng ấn vào apply sẽ thu được công thức cần vẽ

Chuyên đề Hóa 10 Bài 8: Vẽ cấu trúc phân tử - Cánh diều (ảnh 1)

Luyện tập 3 trang 54 Chuyên đề Hóa 10: Vẽ công thức Lewis của các chất sau:

Trả lời:

a) Bước 1: Vẽ công thức

+ Chọn cửa sổ Structure (khu vực 1) và chế độ vẽ thông thường (khu vực 4, nút Draw normal)

+ Chọn N (ở khu vực 2);

+ Nháy chuột vào màn hình sẽ hiện lên công thức: NH3;

+ Giữ chuột trái trên công thức NH3 rồi di chuyển chuột một đoạn, thả tay ra sẽ xuất hiện công thức: H2N – NH2;

+ Nháy chuột 2 lần vào liên kết N – N sẽ được công thức

Bước 2: Trong menu Templates, chọn Templates Windows, chọn tiếp Lewis Structure sẽ hiện lên một bảng có các mẫu công thức Lewis và mẫu các cặp electron (nếu không thấy cụm từ Lewis Structure trên thanh công cụ bên tay trái thì vào Organizer, chọn Lewis Structure). Chọn cặp electron phù hợp, rồi gắn vào công thức, ta được:

b) Bước 1: Vẽ công thức

Bước 2: Trong menu Templates, chọn Templates Windows, chọn tiếp Lewis Structure sẽ hiện lên một bảng có các mẫu công thức Lewis và mẫn các cặp electron (nếu không thấy cụm từ Lewis Structure trên thanh công cụ bên tay trái thì vào Organizer, chọn Lewis Structure). Chọn cặp electron, rồi gắn vào công thức ta được.

2. Lưu file và chuyển công thức sang word, powerpoint

Luyện tập 4 trang 54 Chuyên đề Hóa 10: Lưu các nội dung đã vẽ ở trên:

Xem thêm:  Giải Hóa 9 bài 23: Thực hành: Tính chất hóa học của nhôm và sắt

a) Dưới định dạng file ChemSketch

b) Dưới định dạng file ảnh, chèn vào Word và PowerPoint

Trả lời:

a) Học sinh lưu các nội dung trên dưới định dạng file ChemSkeck theo các bước sau:

Để lưu file, vào menu File, chọn Save As. Cửa sổ Save Document As hiện lên. Trong mục File name đặt tên file tùy ý. Trong mục Save as type chọn ChemSketch (*.sk2). Nhấn Save để lưu.

b) Học sinh lưu các nội dung trên dưới định dạng file ảnh, chèn vào Word và PowerPoint theo các bước sau:

Để lưu file, vào menu File, chọn Save As. Cửa sổ Save Document As hiện lên. Trong mục File name đặt tên file tùy ý. Trong mục Save as type chọn phần mở rộng (đuôi) là .tif, gif, .png, hoặc .jpg

Xem thêm lời giải bài tập Chuyên đề Hóa lớp 10 Cánh diều với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Giải bài tập trang 53 Chuyên đề Hóa 10 Bài 8

Giải bài tập trang 55 Chuyên đề Hóa 10 Bài 8

Giải bài tập trang 56 Chuyên đề Hóa 10 Bài 8