Giải Hoá 9 Bài 46: Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic

Rate this post

Sau bài học các em sẽ được nghiên cứu về tính chất vật lý, phản ứng hóa học liên quan đến Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic. Từ đó vận dụng kiến thức đã học để giải các bài tập ứng dụng và chứng minh các hiện tượng thực tiễn trong cuộc sống có liên quan.

Giải bài tập SGK Hóa 9 Bài 46

Giải Bài 1 trang 144 SGK Hoá 9

Chọn các chất thích hợp vào các chữ cái rồi hoàn thành các phương trình hóa học theo những sơ đồ chuyển hóa sau:

Lời giải:

b) CH2 = CH2 + Br2 → C2H4Br2

nCH2 = CH2 trùng hợp→ (- CH2 – CH2 – )n

Giải bài 2 Hoá 9 SGK trang 144

Nêu hai phương pháp hóa học khác nhau để phân biệt hai dung dịch C2H5OH và CH3COOH.

Lời giải:

Hai phương pháp hóa học khác nhau là:

a) Dùng quỳ tím axit CH3COOH làm quỳ tím hóa đỏ.

Rượu C2H5OH không làm đổi màu quỳ tím.

b) Dùng Na2CO3 ( hoặc CaCO3)

CH3COOH cho khí CO2 thoát ra.

2CH3COOH + Na2CO3 → 2CH3COONa + CO2 + H2O

C2H5OH không có phản ứng.

Xem thêm:  Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 4 trang 41 sgk Hóa học 8

Giải bài 3 SGK Hoá 9 trang 144

Có ba chất hữu cơ có công thức phân tử là C2H4, C2H4O2, C2H6O được kí hiệu ngẫu nhiên là A, B, C. Biết rằng:

– Chất A và C tác dụng được với natri.

– Chất B không tan trong nước.

– Chất C tác dụng được với Na2CO3.

Hãy xác định công thức phân tử và viết công thức cấu tạo của A, B, C.

Lời giải:

Chất C vừa tác dụng được với Na vừa tác dụng với Na2CO3. Vậy C là axit, trong phân tử có nhóm -COOH. C là CH3COOH (C2H4O2).

Chất A tác dụng được với Na vậy A là rượu C2H5OH (C2H6O).

Chất B không tan trong nước, không tác dụng với Na, Na2CO3, vậy B là C2H4.

Giải Bài 4 trang 144 SGK Hoá 9

Đốt cháy 23g chất hữu cơ A thu được sản phẩm gồm 44g CO2 và 27g H2O.

a) Hỏi trong A có những nguyên tố nào?

b) Xác định công thức phân tử của A, biết tỉ khối hơi của A so với hidro là 23.

Lời giải:

a) Bảo toàn nguyên tố C ta có: nC = nCO2 = = 1 mol

Bảo toàn nguyên tố H ta có: nH = 2nH2O = = 3 mol

Vì đốt cháy A thu được CO2 và H2O nên A chứa C, H và có thể có oxi

Theo đề bài, ta có: mO = mA – mC – mH = 23 – 12 – 3 = 8 (g)

Vậy trong A có 3 nguyên tố: C, H, O. CT chung của A: CxHyOz

b) nA = 23/46 = 0,5 mol

Giải bài tập Hóa học lớp 9 | Giải hóa lớp 9

Ta có: nCO2 = 0,5x = 1 ⇒ x = 2

nH2O = 0,25y = 1,5 ⇒ y = 6

Ta có: MA = 12x + y + 16z = 46 ⇒ z = 1

Xem thêm:  Giải bài 1,2,3,4,5,6,7 trang 45 Hóa lớp 11: Axit nitric và muối nitrat

Vậy công thức phân tử của A là: C2H6O

Giải Bài 5 Hoá 9 SGK trang 144

Cho 22,4 lít khí etilen (ở điều kiện tiêu chuẩn) tác dụng với nước (dư) có axit sunfuric làm xúc tác, thu được 13,8g rượu etylic. Hãy tính hiệu suất phản ứng cộng nước của etilen.

Lời giải:

Phương trình phản ứng của etilen với nước:

C2H4 + H2O → C2H5OH

Theo lí thuyết: 1 mol C2H5OH tạo ra mC2H5OH = 46.1 = 46 (g)

Thực tế: mC2H5OH = 13,8 (g)

Hiệu suất phản ứng:

Lý thuyết trọng tâm Hóa 9 Bài 46: Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic trang 144

Sơ đồ liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic:

Phương trình hóa học minh họa:

  

►►► CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về Giải bài tập Hóa 9 Bài 46: Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic trang 144 file PDF hoàn toàn miễn phí!