Giải bài 4 trang 96 SGK Hóa 10 – VietJack.com

Rate this post

Bài 21: Khái quát về nhóm halogen

Video Bài 4 trang 96 SGK Hóa 10 – Cô Phạm Thu Huyền (Giáo viên VietJack)

Bài 4 (trang 96 SGK Hóa 10): So sánh những nguyên tố halogen về các mặt sau:

a) Cấu tạo nguyên tử và cấu tạo phân tử.

b) Tính chất vật lí.

c) Tính chất hóa học.

Lời giải:

So sánh những nguyên tố halogen về các mặt sau:

a) Cấu tạo nguyên tử và cấu tạo phân tử:

– Giống nhau:

+ Số lớp electron ngoài cùng có 7e. Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử halogen đều có 1 electron độc thân.

+ Phân tử 2 nguyên tử, liên kết cộng hóa trị không cực.

+ Cấu hình electron lớp ngoài cùng ns2np5.

– Khác nhau:

+ Bán kính nguyên tử tăng dần từ flo đến iot.

+ Số lớp electron tăng dần từ flo đến iot.

+ Lớp ngoài cùng của nguyên tố flo là lớp thứ 2 nên không có phân lớp d. Nguyên tử clo, brom và iot có phân lớp d còn trống.

+ Ở trạng thái kích thích, nguyên tử clo, brom hoặc iot có thể có 3, 5 hoặc electron độc thân.

+ Độ âm điện giảm dần từ flo đến iot.

b) Tính chất vật lí

Trong nhóm halogen, tính chất vật lí biến đổi có quy luật: Trạng thái tập hợp, màu sắc, nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi …

Xem thêm:  Giải bài 1 2 3 4 5 trang 141 sgk Hóa Học 12

Từ flo đến iot ta nhận thấy:

– Trạng thái tập hợp: Từ thể khí chuyển sang thể lỏng và thể rắn.

– Màu sắc: đậm dần

– Nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi: tăng dần.

– Flo không tan trong nước vì nó phân hủy nước rất mạnh, các halogen khác tan tương đối ít trong nước và tan nhiều trong một số dung môi hữu cơ.

c) Tính chất hóa học:

Giống nhau:

– Vì lớp electron lớp ngoài cùng có cấu tạo tương tự nhau (…ns2np5) nên các halogen rất giống nhau về tính chất hóa học của đơn chất cũng như về thành phần và tính chất của các hợp chất.

– Halogen có ái lực với electron lớn. Nguyên tử halogen X với 7 electron lớp ngoài cùng dễ dàng thu thêm 1 electron để trở thành ion âm.

X + 1e → X-

– Oxi hóa được hầu hết các kim loại tạo muối halogennua.

Khác nhau:

– Khả năng oxi hóa của các halogen giảm dần từ flo đến iot.

– Phản ứng với kim loại, với hidro, với nước của các halogen cũng có khác nhau.

– Flo không thể hiện tính khử (không có số oxi hóa dương) còn các halogen khác có tính khử và tính khử tăng dần từ flo đến iot.

Xem thêm các bài giải bài tập Hóa học 10 Bài 21: Khái niệm về nhóm halogen

 • Bài 1 (trang 96 SGK Hóa 10): Kim loại nào sau đây tác dụng với dung dịch HCl loãng …

 • Bài 2 (trang 96 SGK Hóa 10): Đặc điểm nào dưới đây không phải là đặc điểm chung …

 • Bài 3 (trang 96 SGK Hóa 10): Đặc điểm nào dưới đây là đặc điểm chung …

 • Bài 4 (trang 96 SGK Hóa 10): So sánh những nguyên tố halogen về các mặt sau: …

 • Bài 5 (trang 96 SGK Hóa 10): Hãy cho biết tính quy luật của sự biến đổi của nhiệt độ nóng chảy …

 • Bài 6 (trang 96 SGK Hóa 10): Nêu tính chất hóa học cơ bản của các nguyên tố halogen …

 • Bài 7 (trang 96 SGK Hóa 10): Giải thích vì sao các nguyên tố halogen không có ở trạng thái tự do trong tự nhiên.

 • Bài 8 (trang 96 SGK Hóa 10): Cho một lượng đơn chất halogen tác dụng với Mg …

Xem thêm:  Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 9 trang 118 119 sgk Hóa Học 12

Các bài Giải bài tập Hóa 10, Để học tốt Hóa học 10 Chương 5 khác:

 • Bài 21: Khái quát về nhóm halogen
 • Bài 22: Clo
 • Bài 23: Hiđro clorua – Axit clohiđric và muối clorua
 • Bài 24: Sơ lược về hợp chất có oxi của clo
 • Bài 25: Flo – Brom – Iot

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Chân trời sáng tạo
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Cánh diều

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 7500 câu trắc nghiệm Toán 10 có đáp án
 • Hơn 5000 câu trắc nghiệm Hóa 10 có đáp án chi tiết
 • Gần 4000 câu trắc nghiệm Vật lý 10 có đáp án