Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 4 5 trang 30 31 sgk Hóa học 8

Rate this post

Hướng dẫn giải Bài 8: Bài luyện tập 1, sách giáo khoa Hóa học 8. Nội dung bài Giải bài 1 2 3 4 5 trang 30 31 sgk Hóa học 8 bao gồm đầy đủ đầy đủ lý thuyết, công thức, phương trình hóa học, chuyên đề hóa học, … có trong SGK để giúp các em học sinh học tốt môn hóa học lớp 8.

I – Kiến thức cần nhớ

1. Sơ đồ về mối quan hệ giữa các khái niệm

Giải bài 1 2 3 4 5 trang 30 31 sgk Hóa học 8
Giải bài 1 2 3 4 5 trang 30 31 sgk Hóa học 8

2. Tổng kết về chất, nguyên tử và phân tử

3. Trò chơi ô chữ về chất, nguyên tử và phân tử

Bài 8: Bài luyện tập 1

Câu 1: (8 chữ cái) Hạt vô cùng nhỏ, trung hoà về điện.

Câu 2: (6 chữ cái) Gồm nhiều chất trộn lẫn với nhau.

Câu 3: (7 chữ cái) Khối lượng phân tử tập trung hầu hết ở phần này.

Câu 4: (8 chữ cái) Hạt cấu tạo nên nguyên tử, mang giá trị điện tích âm.

Câu 5: (6 chữ cái) Hạt cấu tạo nên hạt nhân nguyên tử, mang giá trị điện tích dương.

Câu 6: (8 chữ cái) Chỉ tập trung những nguyên tử cùng loại (có cùng số proton trong hạt nhân).

Đáp án:

Bài 8: Bài luyện tập 1

⇒ Từ khóa là: PHÂN TỬ

Xem thêm:  Methanol là gì? Tính chất, công dụng, tác hại & lưu ý khi sử dụng

Dưới đây là phần Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 4 5 trang 30 31 sgk Hóa học 8. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi giải nhé!

II – Bài tập

Giaibaisgk.com giới thiệu với các bạn đầy đủ phương pháp trả lời các câu hỏi, giải các bài tập hóa học 8 kèm bài giải, câu trả lời chi tiết bài 1 2 3 4 5 trang 30 31 sgk Hóa học 8 cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết bài giải, câu trả lời từng bài tập các bạn xem dưới đây:

1. Giải bài 1 trang 30 sgk Hóa học 8

a) Hãy chỉ ra từ nào (những từ in nghiêng) chỉ vật thể tự nhiên, từ nào chỉ vật thể nhân tạo, từ nào chỉ chất trong các câu sau đây.

– Chậu có thể làm bằng nhôm hay chất dẻo.

– Xenlulozơ là thành phần chính tạo nên màng tế bào thực vật, có nhiều trong thân cây (gỗ, tre, nứa,…).

b) Biết rằng sắt có thể bị nam châm hút, có khối lượng riêng D = 7,8g/cm3 nhôm có D = 2,7g/cm3 và gỗ tốt (coi như là xenlulozơ) có D ≈ 0,8g/cm3. Hãy nói cách làm để tách riêng mỗi chất trong hỗn hợp vụn rất nhỏ ba chất?

Trả lời:

a) Vật thể tự nhiên: thân cây.

Vật thể nhân tạo: Chậu.

Chất: Nhôm, chất dẻo, xenlulozo.

b) Dùng nam châm hút sắt (tách được sắt ra).

Cho hỗn hợp còn lại vào nước thì nhôm chìm xuống còn gỗ nổi lên do nhôm có khối lượng riêng (2,7g/cm3) lớn hơn nước (1g/cm3) và gỗ có khối lượng riêng (0,8g/cm3 ) nhỏ hơn nước (1g/cm3). Gạn và lọc ta tách riêng được hai chất này.

2. Giải bài 2 trang 31 sgk Hóa học 8

Cho biết hình bên là sơ đồ nguyên tử magie.

Xem thêm:  Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 95 Sách giáo khoa Hóa học 11

Giải bài tập Hóa học 8 | Để học tốt hóa học 8

a) Hãy chỉ ra : số p trong hạt nhân, số e trong nguyên tử, số lớp electron và số e lớp ngoài cùng.

b) Nêu điểm khác nhau và giống nhau giữa nguyên tử magie và nguyên tử canxi (Xem sơ đồ nguyên tử ở bài 5, Bài 4 – Nguyên tử, trang 16).

Trả lời:

a) – Số proton: 12p;

– Số lớp electron: 3

– Số electron: 12e;

– Số e lớp ngoài cùng: 2e

b) – Giống nhau: Ca và Mg đều có 2e lớp ngoài cùng.

– Khác nhau:

+ Số p trong hạt nhân: Mg có 12, Ca có 20.

+ Số lớp e: Mg có 3 lớp e, Ca có 4 lớp e.

3. Giải bài 3 trang 31 sgk Hóa học 8

Một hợp chất có phân tử gồm 2 nguyên tử nguyên tố X liên kết với 1 nguyên tử O và nặng hơn phân tử hiđro 31 lần.

a) Tính phân tử khối của hợp chất.

b) Tính nguyên tử khối của X, cho biết tên và kí hiệu củ nguyên tố (xem bảng 1, trang 42).

Trả lời:

Hợp chất gồm 2 X và 1 O nên công thức phân tử của hợp chất có dạng: X2O

a) Phân tử khối của hợp chất bằng:

({M_{{X_{_2}}O}} = 31{M_{{H_2}}} = 31.2 = 62,đvC)

b) Nguyên tử khối của X là:

Ta có: (2{M_X} + 16 = 62 Rightarrow {M_X} = 23)

((M_X) là nguyên tử khối của X)

Vậy X là nguyên tố natri. Kí hiệu hóa học là Na.

4. Giải bài 4 trang 31 sgk Hóa học 8

Chép vào vở bài tập những câu sau đây với đầy đủ các từ hay cụm từ thích hợp:

a) Những chất tạo nên từ hai … trở lên được gọi là …

b) Những chất có … gồm những nguyên tử cùng loại … được gọi là …

Xem thêm:  CaC2 + H2O → C2H2 + Ca(OH)2 - VnDoc.com

c) … là những chất tạo nên từ một …

d) … là những chất có … gồm những nguyên tử khác loại …

e) Hầu hết các … có phân tử là hạt hợp thành, còn … là hạt hợp thành của … kim loại.

Trả lời:

a) Những chất tạo nên từ hai nguyên tố hóa học trở lên được gọi là hợp chất.

b) Những chất có phân tử gồm những nguyên tử cùng loại liên kết với nhau được gọi là đơn chất.

c) Đơn chất là những chất tạo nên từ một nguyên tố hóa học.

d) Hợp chất là những chất có phân tử gồm những nguyên tử khác loại liên kết với nhau.

e) Hầu hết các chất có phân tử là hạt hợp thành, còn nguyên tử là hạt hợp thành của đơn chất kim loại.

5. Giải bài 5 trang 31 sgk Hóa học 8

Câu sau đây gồm hai phần: “Nước cất là một hợp chất, vì nước cất sôi ở đúng 100oC”.

Hãy chọn phương án đúng trong số các phương án sau:

A. Ý 1 đúng, ý 2 sai.

B. Ý 1 sai, ý 2 đúng.

C. Cả hai ý đều đúng và ý 2 giải thích ý 1.

D. Cả hai ý đều đúng nhưng ý 2 không giải thích ý 1.

E. Cả hai ý đều sai.

(Ghi trong vở bài tập).

Trả lời:

Phương án D.

Câu trước:

 • Hướng dẫn Trả lời câu hỏi trang 28 sgk Hóa học 8

Câu tiếp theo:

 • Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 4 trang 33 34 sgk Hóa học 8

Xem thêm:

 • Giải các bài tập Hóa học lớp 8 khác
 • Để học tốt môn Toán lớp 8
 • Để học tốt môn Vật lí lớp 8
 • Để học tốt môn Sinh học lớp 8
 • Để học tốt môn Ngữ văn lớp 8
 • Để học tốt môn Lịch sử lớp 8
 • Để học tốt môn Địa lí lớp 8
 • Để học tốt môn Tiếng Anh lớp 8
 • Để học tốt môn Tiếng Anh lớp 8 thí điểm
 • Để học tốt môn Tin học lớp 8
 • Để học tốt môn GDCD lớp 8

Trên đây là phần Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 4 5 trang 30 31 sgk Hóa học 8 đầy đủ và ngắn gọn nhất. Chúc các bạn làm bài môn Hóa học lớp 8 thật tốt!

“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com“