Unit 7 lớp 11: Getting started | Hay nhất Giải bài tập Tiếng Anh 11 mới

Rate this post

Unit 7 lớp 11: Getting started

Unit 7: Further Education – Getting Started – Cô Nguyễn Thanh Hoa (Giáo viên VietJack)

1. Listen and read

Bài nghe:

Nội dung bài nghe

Phong: Hey, you’ve been in front of your computer for so long! What are you looking for?

Kevin: Well, I’ve been searching for information about further education for several days and I’ve learnt a lot about it from different websites.

Phong: What is further education?

Kevin: It’s basically education below degree level for people above school age. It can be academic or vocational.

Maria: Sounds interesting! How are they different?

Kevin: Academic courses help us develop analytical skills, critical thinking and knowledge for higher education at a university or college.

Phong: Will that lead to a bachelor’s degree?

Kevin: Exactly. That’s the undergraduate level. At the postgraduate level, you get a master’s degree. or a doctoral degree. A doctoral degree, also called a doctorate or PhD, is the highest university degree.

Maria: I see. What about vocational courses?

Kevin: They provide us with practical skills, training and qualifications to succeed in a particular job.

Maria: OK. So, what are your plans for the future?

Kevin: I’ve been thinking about studying abroad lately. Besides improving my language skills. I can learn more about other cultures. It can be exciting.

Phong: And more expensive…

Kevin: But we can apply for scholarships.

Maria: Weil, I may need more time to decide on my major so I won’t go straight to university after school.

Kevin: Good ideal Many students prefer to take a gap year between secondary school and college so they can do voluntary work or internships, and travel.

Maria: I couldn’t agree more. I’ve travelled to quite a few countries since grade 9. Next year I plan to go to Thailand to work as a volunteer at a children’s home. I hope the practical experience will make my CV look good.

Phong: Sounds great! I’d like to join you if I can. we have never been to Thailand before.

Hướng dẫn dịch:

Phong: Này, bạn ngồi trước màn hình máy tính lâu quá rồi đấy nhé. Đang tìm kiếm cái gì thế?

Xem thêm:  Trọn bộ từ vựng tiếng Anh về giày dép cực đầy đủ - Step Up English

Kevin: Ờ, mấy hôm nay mình đang tìm kiếm thông tin về giáo dục bổ túc. Mình đọc được rất nhiều về vấn đề này trên các trang mạng khác nhau.

Phong: Giáo dục bổ túc là gì?

Kevin: Về cơ bản đó là bậc giáo dục dưới trình độ bằng cấp dành cho những người đã tốt nghiệp trung học, có thế ở hình thức học thuật hay đào tạo nghề.

Maria: Nghe có vẻ thú vị! Chúng khác nhau thế nào?

Kevin: Các khoá học thuật giúp chúng ta phát triển kỹ năng phân tích, tư duy phản biện và kiến thức cho giáo dục nâng cao ở các trường cao đang và đại học.

Phong: Có phải ai tham gia các khoá học này sẽ được cấp bằng cử nhân?

Kevin: Chính xác. Đó là bậc đại học. Ở bậc cao học, bạn sẽ được nhận bằng thạc sĩ, hoặc tiến sĩ. Bằng tiến sĩ, hay còn gọi là học vị tiến sĩ, là bàng cấp đại học cao nhất.

Maria: Mình hiểu rồi. Thế còn các khoá học nghề?

Kevin: Chúng cung cấp cho chúng ta những kỹ năng thực hành, đào tạo và trang bị trình độ chuyên môn để có thể thành công trong một lĩnh vực nghề nghiệp cụ thể.

Maria: Ờ vậy kế hoạch tương lai của bạn là gì?

Kevin: Gần đây mình nghĩ đến chuyện đi du học. Ngoài việc cải thiện các kỹ năng ngôn ngữ. mình có thể tìm hiểu thêm về các nền văn hoá khác. Cũng có thể hứng thú lắm đây!

Phong: Và tốn kém hơn…

Kevin: Nhưng chúng ta có thê xin học bổng.

Maria: Ừ, có thể mình cần thêm thời gian để quyết định chọn chuyên ngành, vì thế mình sẽ không vào thẳng đại học sau khi tốt nghiệp trung học.

Kevin: Ý kiến hay đấy! Nhiều học sinh thích nghỉ ngơi một năm trong khoảng thời gian sau khi học xong trung học và trước khi vào đại học đê họ có thể tham gia công việc tình nguyện, đi thực tập và du lịch.

Xem thêm:  Tiếng Anh lớp 6 Unit 7 Looking Back (trang 14 Tập 2) - VietJack.com

Maria: Mình hoàn toàn đồng ý. Mình đã đến một số nước từ năm lớp 9. Năm tới mình dự định đi Thái Lan làm tình nguyện viên ở một trại trẻ. Mình hy vọng kinh nghiệm thực tế sẽ khiến lý lịch của mình ấn tượng.

2. Work in pairs. Complete each sentence with no more than three words. (Làm bài tập theo cặp. Hoàn thiện câu bàng cách điền vào ô trống không quá 3 từ.)

1. academic or vocational2. undergraduate and postgraduate3. a bachelor’s degree 4. vocational courses / a vocational course5. apply for scholarships

3. Work in groups of three. Read the conversation again and answer the question. (Làm bài tập theo nhóm 3 người. Đọc lại đoạn hội thoại một lần nữa và trả lời câu hỏi.)

1. They can pursue further education.

2. They can help students develop analytical skills, critical thinking and knowledge for higher education at a university or college.

3. Because they want to take some time before deciding on their career and major.

4. Taking a gap year can allow students to do voluntary work or internships, and travel. This practical experience will make their CVs look good.

4. Work in pairs. Discuss your plans after leaving secondary school. (Làm bài tập theo cặp. Thảo luận kế hoạch sau khi tot nghiệp trung học.)

My dad is a doctor and his love for his chosen career has inspired me to follow in his I footsteps. I have decided to go to a medical school after graduation where I can learr. about different diseases. I would like to be a surgeon, but first of all, I will need to I become a medical doctor because I will have to gain practical experience for at least a number of years.

Well, taking a year off after graduation from high school is a great idea for me. Durin- this time I can do something useful that I may not have an opportunity to do again. I love doing voluntary jobs because it will provide me with some great life skills like learning to take care of myself and living on a tight budget! I plan to work at a homeless shelter this summer, right after graduation. I will serve food and help clean up for homeless people. Helping others makes me feel good, and I think I will gain so much from doing this job.

Xem thêm:  38 câu thành ngữ trong tiếng Anh dễ nhớ nhất với người Việt - Aroma

Bài giảng: Unit 7 Further Education – Getting started – Cô Lê Mai Anh (Giáo viên VietJack)

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 11 Unit 7 khác:

 • Unit 7 Từ vựng Tiếng Anh 11 mới: Liệt kê các từ vựng cần học trong bài

 • Getting Started (trang 18-19 SGK Tiếng Anh 11 mới) 1. Listen and read 2. Work in pairs …

 • Language (trang 20-21 SGK Tiếng Anh 11 mới) 1. Complete the following … 2. Complete the following sentences …

 • Skills: gồm 4 phần

 • Reading (trang 22-23 SGK Tiếng Anh 11 mới) 1. Look at the table … 2. Quickly read the text …

 • Speaking (trang 23-24 SGK Tiếng Anh 11 mới) 1. Match the phrases … 2. Choose the correct …

 • Listening (trang 24-25 SGK Tiếng Anh 11 mới) 1. Look at the pictures … 2. Listen to an international …

 • Writing (trang 25 SGK Tiếng Anh 11 mới) 1. Read Mai’s email … 2. Read the email in 1 …

 • Communication and Culture (trang 26-27 SGK Tiếng Anh 11 mới) 1. Work in groups … 1. Look at the Singapore’s …

 • Looking Back (trang 28 SGK Tiếng Anh 11 mới) 1. Listen and repeat … 2. Listen and mark …

 • Project (trang 29 SGK Tiếng Anh 11 mới) 1. Your English class is going to … 2. Present your groups …

Xem thêm các tài liệu giúp học tốt Tiếng Anh lớp 11 mới:

 • Giải sách bài tập Tiếng Anh 11 mới
 • Bộ Đề thi Tiếng Anh 11 mới năm 2021 có đáp án
 • 600 bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 11 mới năm 2021 có đáp án

Săn SALE shopee tháng 6:

 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3
 • La Roche-Posay mua là có quà: