Bài 12 Trang 119 Sgk Hóa Lớp 10, Cho 69, 6g

Rate this post
 • Trang chủ
 • Lớp 1
 • Lớp 2
 • Lớp 3
 • Lớp 4
 • Lớp 5
 • Lớp 6
 • Lớp 7
 • Lớp 8
 • Lớp 9
 • Lớp 10
 • Lớp 11
 • Lớp 12

Tìm kiếm

 • Môn Toán
 • Môn Văn
 • Tiếng Anh
 • Vật Lý
 • Hóa học
 • Sinh học
 • Môn khác
  • Lịch sử
  • Địa lý
  • Tin học
  • Công nghệ
  • Khoa học
  • Giáo dục Công dân
 • Trang chủ
 • Lớp 1
 • Lớp 2
 • Lớp 3
 • Lớp 4
 • Lớp 5
 • Lớp 6
 • Lớp 7
 • Lớp 8
 • Lớp 9
 • Lớp 10
 • Lớp 11
 • Lớp 12

Trang chủ Lớp 10 Hóa lớp 10 Bài 12 trang 119 sgk Hóa lớp 10, cho 69, 6g Luyện tập: Nhóm halogen – Bài 12 trang 119 sgk Hóa học lớp 10. cho 69, 6g

Xem thêm:: Công Thức Hóa Học Của Nước Cất | Tư Vấn Giải Đáp

Advertisements

cho 69, 6g MnO2 tác dụng với dung dịch HCl đặc dư. Dẫn khí thoát ra đi vào 500ml dung dịch NaOH 4M (ở nhiệt độ thường).

a) Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra.

b) Xác định nồng độ mol/l của những chất có trong dung dịch sau phản ứng. Biết rằng tinh thể của dung dịch sau phản ứng thay đổi không đáng kể.

Hướng dẫn giải:

Xem thêm:: Giải bài 1,2,3, 4,5,6,7,8 trang 111 SGK Hóa 12: Kim loại kiềm và hợp

nNaOH = 0,5 x 4 = 2 mol

a) Phương trình hóa học của phản ứng :

MnO2 + 4 HCl → MnCl2 + Cl2 +2H2O

Quảng cáo – Advertisements

0,8 mol 0,8mol 0,8 mol

Xem thêm:: Giải Hóa 8 Bài 5: Nguyên tố hóa học – VnDoc.com

Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O

0,8 mol → 1,6 mol 0,8mol 0,8mol

Xem thêm:  Tóm tắt công thức Hóa học lớp 8 cả năm chi tiết - VietJack.com

b) Nồng độ mol/l của các chất trong dung dịch sau phản ứng:

CM(NaCl) = (C_{Mleft ( MnCl_{2} right )}) = CM(NaClO) =(frac{0,8}{0,5}) = 1,6 mol/l

CM(NaOH)dư = (frac{2. 1,6}{0,5}) = 0,8 mol/l

Xem thêm:: Công Thức Hóa Học Của Nước Cất | Tư Vấn Giải Đáp

Advertisements

Danh sách bài tập

Bài 13 trang 119 sgk Hóa lớp 10, Khí oxi có lẫn các tạp Bài 11 trang 119 sgk Hóa lớp 10, Cho 300 ml một dung dịch có hòa tan Bài 10 trang 119 sgk Hóa 10, Trong một dung dịch có hòa tan Bài 8 trang 119 sgk Hóa lớp 10, Nêu các phản ứng chứng minh Bài 9 trang 119 sgk Hóa 10, Điều chế flo, Bài 7 trang 119 sgk Hóa lớp 10, Tính khối lượng HCl

Mục lục môn Hóa 10

 • Sơ lược về hợp chất có oxi của clo
 • Flo – Brom – Iot
 • Luyện tập: Nhóm halogenChương 6 – OXI – LƯU HUỲNH
 • Lý thuyết chương oxi – lưu huỳnh
 • Oxi – ozon

Xem đầy đủ: Hóa 10

Xem theo môn học

Sách giáo khoa (SGK)

 • Toán lớp 10
 • Ngữ Văn lớp 10
 • Tiếng Anh lớp 10
 • Tiếng Anh lớp 10 mới
 • Vật Lý lớp 10
 • Hóa lớp 10
 • Sinh lớp 10
 • Địa lí lớp 10
 • Lịch Sử lớp 10
 • GDCD lớp 10
 • Tin Học lớp 10
 • Công Nghệ lớp 10

Sách bài tập (SBT)

 • SBT Toán lớp 10
 • SBT Văn 10
 • SBT Tiếng Anh lớp 10 mới
 • SBT Vật Lý lớp 10
 • SBT Hóa lớp 10
 • SBT Sinh lớp 10
 • SBT Địa Lí lớp 10
 • SBT Lịch Sử lớp10
Xem thêm:  Công thức cấu tạo Alanin và bài tập vận dụng

Luyện tập

Bài 1 trang 52 địa lí 10, Bài 1 Hãy trình bày những nhân tố ảnh hưởng đến lượng mưa. Ngưng đọng hơi nước trong khí quyển. Mưa – Bài 1 trang 52 sgk địa lí 10. Bài 1 Hãy trình bày những nhân… Môi trường có ảnh hưởng như thế nào đến sự phát sinh, phát triển bệnh? Bài 35: Điều kiện phát sinh phát triển bệnh ở vật nuôi – Câu 2 trang 104 SGK Công nghệ 10. Môi trường có… Bài 2 trang 43 sgk sách Địa 10, Bài 2. Hãy nêu sự phân bố các khối khí và các frông theo trình tự… Khí quyển. Sự phân bố nhiệt độ không khí trên Trái Đất – Bài 2 trang 43 sgk địa lí 10. Bài 2. Hãy… Câu 3 trang 27 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Hầu hết các tính chất khác thường của nước được gây ra bởi Câu 3 trang 27 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Bài 7: Các nguyên tố hóa học và nước của tế bào. Điền vào chỗ… Ôn tập văn học dân gian Việt Nam (SBT Văn 10 tập 1) trang 70 – Anh (chị) hãy cho biết: Văn học dân… câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 70 SBT Ngữ văn 10 tập 1. Anh (chị) hãy cho biết: Văn học dân gian khác văn…

 • Privacy Policy
 • Bản quyền
 • Điều khoản sử dụng
 • Liên hệ
 • Sitemap

© Copyright 2017 – BaitapSGK.com