Giải bài 1 trang 76 SGK Hóa 10 – VietJack.com

Rate this post

Bài 16: Luyện tập: Liên kết hóa học

Video Bài 1 trang 76 SGK Hóa 10 – Cô Phạm Thu Huyền (Giáo viên VietJack)

Bài 1 (trang 76 SGK Hóa 10): a) Viết phương tình biểu diễn sự hình thành các ion sau đây từ các nguyên tử tương ứng:

Na → Na+ ; Cl → Cl-

Mg → Mg2+; S → S2-

Al → Al3+; O → O2-

b) Viết cấu hình electron của các nguyên tử và các ion. Nhận xét về cấu hình electron lớp ngoài cùng của các ion được tạo thành.

Lời giải:

a) Na → Na+ + 1e; Cl + 1e → Cl-

Xem thêm:: Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 trang 43 sgk Hóa học 9

Xem thêm:: Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 trang 19 sgk Hóa học 9

Mg → Mg2+ + 2e; S + 2e → S2-

Al → Al3+ + 3e; O +2e → O2-

b) Cấu hình electron của các nguyên tử và các ion:

11Na : 1s22s22p63s1; Na+: 1s22s22p6

Cấu hình electron lớp ngoài cùng giống Ne.

17Cl : 1s22s22p63s23p5; Cl-: 1s22s22p63s23p6

Cấu hình electron lớp ngoài cùng giống Ar.

12Mg: 1s22s22p63s2; Mg2+: 1s22s22p6

Cấu hình electron lớp ngoài cùng giống Ne.

Xem thêm:: Toluene: Cấu trúc, Khối lượng phân tử, Tính chất & Sử dụng

Xem thêm:: Bài tập 1,2,3,4,5 trang 75, 76 Hóa lớp 8: Tính theo phương trình hóa

16S : 1s22s22p63s23p4; S2-: 1s22s22p63s23p6

Cấu hình electron lớp ngoài cùng giống Ar.

Xem thêm:  Cấu tạo của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học - Download.vn

13Al : 1s22s22p63s23p1; Al3+: 1s22s22p6

Cấu hình electron lớp ngoài cùng giống Ne.

? : 1s22s22p4; O2-: 1s22s22p6

Cấu hình electron lớp ngoài cùng giống Ne.

Xem thêm các bài giải bài tập Hóa học 10 Bài 16: Luyện tập: Liên kết hóa học

 • Bài 1 (trang 76 SGK Hóa 10): a) Viết phương tình biểu diễn sự hình thành các ion sau đây từ các nguyên tử tương ứng: …

 • Bài 2 (trang 76 SGK Hóa 10): Trình bày sự giống nhau và khác nhau của 3 loại liên kết …

 • Xem thêm:: Giải bài 7, 8, 9, 10, 11, 12 trang 89, 90 Sách giáo khoa Hóa học 10

  Xem thêm:: Công thức cấu tạo đúng của CO2 là? – Luật Hoàng Phi

  Bài 3 (trang 76 SGK Hóa 10): Cho dãy oxit sau đây : Na2O, MgO …

 • Bài 4 (trang 76 SGK Hóa 10): a) Dựa vào giá trị độ âm điện …

 • Bài 5 (trang 76 SGK Hóa 10): Một nguyên tử có cấu hình electron 1s22s22p3 …

 • Bài 6 (trang 76 SGK Hóa 10): Lấy thí dụ về tinh thể ion, …

 • Bài 7 (trang 76 SGK Hóa 10): Xác định điện hóa trị của các nguyên tố nhóm VIA …

 • Bài 8 (trang 76 SGK Hóa 10): a) Dựa vào vị trí của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn …

 • Bài 9 (trang 76 SGK Hóa 10): Xác định số oxi hóa của Mn, Cr, Cl …

Các bài Giải bài tập Hóa 10, Để học tốt Hóa học 10 Chương 3 khác:

 • Bài 16: Luyện tập: Liên kết hóa học
 • Bài 17: Phản ứng oxi hóa khử
 • Bài 18: Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ
 • Bài 19: Luyện tập: Phản ứng oxi hóa – khử
 • Bài 20: Bài thực hành số 1: Phản ứng oxi hóa khử
Xem thêm:  Giải Hóa 9 Bài 12: Mối quan hệ giữa các loại chất vô cơ - VnDoc.com

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Chân trời sáng tạo
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Cánh diều

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 7500 câu trắc nghiệm Toán 10 có đáp án
 • Hơn 5000 câu trắc nghiệm Hóa 10 có đáp án chi tiết
 • Gần 4000 câu trắc nghiệm Vật lý 10 có đáp án