Tiếng Anh 7 Unit 9 Looking back (trang 100) – VietJack.com

Rate this post

Lời giải bài tập Unit 9 lớp 7 Looking back trang 100 trong Unit 9: Festivals around the world Tiếng Anh 7 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 7 Unit 9.

Tiếng Anh 7 Unit 9 Looking back (trang 100) – Tiếng Anh 7 Global Success

1 (trang 100 Tiếng Anh 7 Global Success): Circle the correct words or phrases in brackets. (Khoanh tròn các từ hoặc cụm từ đúng trong ngoặc.)

1. There wasn’t a (light / fireworks) display on New Year’s Eve last year.

2. She was the best actress at the (Cannes Film Festival / music festival) last year

3. At Easter, children enjoy (painting / buying) Easter eggs.

4. People prepare (moon cakes / candy apples) for Halloween.

5. For (Thanksgiving / Tet), people have a feast with turkey, cornbread, and sweet potatoes.

Lời giải:

1. fireworks

2. Cannes Film Festival

3. painting

4. candy apples

5. Thanksgiving

Giải thích:

– light (n) ánh sáng

– fireworks (n) pháo hoa

– Cannes Film Festival (n) Liên hoan phim Cannes

– music festival (n) lễ hội âm nhạc

– painting (v) vẽ

– buying (v) mua

– moon cakes (n) bánh trung thu

– candy apples (n) kẹo táo

– Thanksgiving (n) Lễ Tạ ơn

Hướng dẫn dịch:

1. Năm ngoái không có bắn pháo hoa vào đêm giao thừa.

2. Cô ấy là nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Cannes năm ngoái.

3. Vào lễ Phục sinh, trẻ em thích vẽ những quả trứng Phục sinh.

4. Mọi người chuẩn bị kẹo táo cho Halloween.

Xem thêm:  Giải Getting Started - trang 58 Unit 5 SGK tiếng anh 12 mới

5. Đối với Lễ Tạ ơn, mọi người có một bữa tiệc với gà tây, bánh ngô và khoai lang.

2 (trang 100 Tiếng Anh 7 Global Success): Complete each sentence by filling in the blank with a word or phrase in the box. (Hoàn thành từng câu bằng điền vào chỗ trống với một từ hoặc cụm từ trong hộp.)

1. The best part of the Mid-Autumn Festival is the performance of _________.

2. There are flower _________ in the Tulip Festival.

3. We like to wear traditional _________ at Tet.

4. One of the symbols of Easter is the Easter _________.

5. The Twins Day Festival is the largest _________ for twins in the world.

Lời giải:

1. lion dances

2. floats

3. costumes

4. Bunny

5. gathering

Giải thích:

– floats (n) xe diễu hành

– costumes (n) trang phục truyền thống

– Bunny (n) Thỏ Phục sinh

– gathering (n) sự tụ họp

– lion dances (n) điệu múa lân

Hướng dẫn dịch:

1. Đặc sắc nhất của Tết Trung thu là màn múa lân.

2. Có xe diễu hành hoa trong Lễ hội hoa Tulip.

3. Chúng tôi thích mặc trang phục truyền thống vào dịp Tết.

4. Một trong những biểu tượng của Lễ Phục sinh là Chú thỏ Phục sinh.

5. Lễ hội Ngày sinh đôi là lễ hội tụ họp lớn nhất của các cặp song sinh trên thế giới.

3 (trang 100 Tiếng Anh 7 Global Success): Choose the correct question A or B. (Chọn câu A hoặc B đúng.)

1. A. Did you go to the Lim Festival yesterday?

B. Are you go to the Lim Festival yesterday?

2. A. Are they always celebrate the festival in May?

Xem thêm:  Language focus - Unit 6 trang 69 Tiếng Anh 12 - Loigiaihay.com

B. Do they always celebrate the festival in May?

3. A. Will you wear a costume for Halloween?

B. Will do you wear a costume for Halloween?

4. A. Does he interest in joining the festival?

B. Is he interested in joining the festival?

5. A. Do people listen to traditional songs at Hoi Mua Festival last year?

B. Did people listen to traditional songs at Hoi Mua Festival last year?

Lời giải:

1. A

2. B

3. A

4. B

5. B

Giải thích:

1. Dùng thì quá khứ đơn vì có “yesterday”

2. Dùng thì hiện tại đơn vì có “always”

3. Dùng thì tương lai đơn dựa vào nghĩa

4. be interested in Ving (có hứng thú với việc gì)

5. Dùng thì quá khứ đơn vì có “last year”

Hướng dẫn dịch:

1. Hôm qua bạn có đi lễ hội Lim không?

2. Họ có luôn tổ chức lễ hội vào tháng Năm không?

3. Bạn sẽ mặc một bộ trang phục cho Halloween?

4. Anh ấy có hứng thú với việc tham gia lễ hội không?

5. Mọi người có nghe các bài hát truyền thống ở Lễ hội Hội Mùa năm ngoái không?

4 (trang 100 Tiếng Anh 7 Global Success): Answer the following questions about yourself (Trả lời các câu hỏi sau đây về bản thân)

1. Are you interested in festivals?

2. Do you eat banh chung at Tet?

3. Can you cook any traditional food?

4. Did you see a fireworks display last year?

5. Does your family gather together at Tet?

Gợi ý:

1. Yes, I am.

2. Yes, I do.

3. Yes, I can.

4. No, I didn’t.

5. Yes, my family does.

Hướng dẫn dịch:

1. Bạn có hứng thú với các lễ hội không? – Có.

Xem thêm:  Từ vựng tiếng Anh chủ đề trên bãi biển - At the Beach - Alokiddy

2. Bạn có ăn bánh chưng vào ngày Tết không? – Có.

3. Bạn có thể nấu món ăn truyền thống nào không? – Có.

4. Bạn có xem bắn pháo hoa năm ngoái không? – Không.

5. Gia đình bạn có quây quần bên nhau vào dịp Tết không? – Có.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 7 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay khác:

 • Từ vựng Unit 9 lớp 7

 • Getting Started (trang 92, 93 Tiếng Anh lớp 7): 1. Listen and read … 2. Read the conversation again

 • A Closer Look 1 (trang 94 Tiếng Anh lớp 7): 1. Write under each picture a festival name from the box… 2. Complete the table below with the phrases from the box

 • A Closer Look 2 (trang 95, 96 Tiếng Anh lớp 7): 1. Fill in each blank with a correct auxiliary verb or modal verb… 2. Change the sentences into Yes/ No questions

 • Communication (trang 96, 97 Tiếng Anh lớp 7): 1. Listen and read the conversation… 2. Work in groups

 • Skills 1 (trang 97, 98 Tiếng Anh lớp 7): 1. Work in pairs. Look at the pictures… 2. Match the word from the email in 1 with its meaning

 • Skills 2 (trang 99 Tiếng Anh lớp 7): 1. Look at the animal below. … 2. Now listen to Mark talking about how his family celebrates a festival

 • Project (trang 101 Tiếng Anh lớp 7): 1. Think of a new festival that you would like to celebrate… 2. Draw pictures of the new festival

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Chân trời sáng tạo
 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Cánh diều

Săn SALE shopee tháng 6:

 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3
 • La Roche-Posay mua là có quà: