Tiếng Anh 8 Unit 5 Skills 2 (trang 57) | Tiếng Anh 8 Global Success

Rate this post

Lời giải bài tập Unit 5 lớp 8 Skills 2 trang 57 trong Unit 5: Our customs and traditions Tiếng Anh 8 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 8 Unit 5.

Tiếng Anh 8 Unit 5 Skills 2 (trang 57) – Tiếng Anh 8 Global Success

1 (trang 57 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Work in pairs. Look at the photos and answer the following questions. (Làm việc theo cặp. Hãy quan sát các bức ảnh và trả lời các câu hỏi sau)

1. What can you see in the photos?

2. In which part of Vietnam might the festival occur?

Gợi ý:

1. In picture a, I see it’s a Flower garlands and coloured lanterns festival. In picture b, I see it’s a boat racing festival.

2. In Central region of Vietnam might the festival occur.

Hướng dẫn dịch:

1. Bạn có thể nhìn thấy gì trong các bức ảnh?

Ở hình a, tôi thấy đó là Lễ hội hoa đăng và đèn lồng màu. Ở hình b, tôi thấy đó là lễ hội đua thuyền.

2. Lễ hội có thể diễn ra ở vùng nào của Việt Nam?

Ở miền Trung Việt Nam có thể diễn ra lễ hội.

2 (trang 57 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Listen to part of the programme “Charming Viet Nam”. Fill in each blank with no more than TWO words. (Nghe một phần chương trình “Duyên dáng Việt Nam”. Điền vào mỗi chỗ trống không quá HAI từ)

Bài nghe:

Đáp án:

1. end

2. young rice

3. fashion shows

4. Race

Nội dung bài nghe:

Let’s go to the Mekong Delta enjoying the Ooc-om-bok Festival of the Khmer people. It is also called the moon worshiping festival. Traditionally, the Khmer use the festival to thank the Moon God for giving them a good harvest. It also marks the end of the year of the Khmer calendar. Ooc-om-bok occurs in mid October, according to the lunar calendar. When the Moon is at its highest position, the monks and the elders offer young rice and fruits to the moon God. Then they take some young rice to feed children and ask them about their wishes. People sing and dance in the moonlight. Visitors can participate in games, watch traditional fashion shows, and see flying lantern contests. The next day, villagers organize the race. This is a boat race that attracts many tourists. Here is some advice to tourists at the Ooc-om-bok Festival. They should not wear shorts or sleeveless shirts when attending the religious ceremony. And don’t litter the temple grounds. And now, let’s …

Xem thêm:  CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 3: ĐỊNH NGHĨA, CẤU TRÚC, CÁCH DÙNG

Hướng dẫn dịch:

Hãy về Đồng bằng sông Cửu Long thưởng thức Lễ hội Ooc-om-bok của người Khmer. Nó còn được gọi là lễ hội cúng trăng. Theo truyền thống, người Khmer dùng lễ hội để tạ ơn Thần Mặt trăng đã ban cho họ một vụ mùa bội thu. Nó cũng đánh dấu sự kết thúc của năm theo lịch Khmer. Ooc-om-bok diễn ra vào giữa tháng 10 âm lịch. Khi Mặt Trăng ở vị trí cao nhất, các thầy tu và các bô lão dâng lúa non và hoa quả lên Thần Mặt Trăng. Sau đó, họ lấy một ít lúa non để cho trẻ em ăn và hỏi chúng về ước muốn của chúng. Mọi người ca hát và nhảy múa dưới ánh trăng. Du khách có thể tham gia các trò chơi, xem trình diễn thời trang truyền thống và xem các cuộc thi thả đèn trời. Ngày hôm sau, dân làng tổ chức cuộc đua. Đây là cuộc đua thuyền thu hút rất nhiều khách du lịch. Dưới đây là một số lời khuyên cho khách du lịch tại Lễ hội Ooc-om-bok. Họ không được mặc quần đùi hoặc áo cộc tay khi tham dự các buổi lễ tôn giáo. Và không xả rác trong khuôn viên chùa. Và bây giờ, hãy…

3 (trang 57 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Listen again and tick (v) T (True) or F (False) (Nghe lại và đánh dấu (v) T (True) hoặc F (Sai))

Bài nghe:

1. Ok Om Bok is the Moon Worshipping Festival.

2. On the night of the festival, the elders talk about their wishes.

3. There are lantern contests at the festival.

4. Tourists should wear informal clothes when attending the worshipping ceremony.

Hướng dẫn dịch:

1. Ok Om Bok là Lễ Cúng Trăng.

2. Vào đêm hội, những người lớn tuổi nói về những điều ước của họ.

3. Có các cuộc thi đèn lồng tại lễ hội.

4. Du khách nên mặc trang phục lịch sự khi dự lễ cúng.

Xem thêm:  100+ từ tiếng Anh bắt đầu bằng chữ P thông dụng nhất! - Flyer

Đáp án:

1. T

2. F

3. T

4. F

4 (trang 57 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Work in groups. Read the following pieces of advice for tourists at the Ok Om Bok Festival. Put them in the correct column (Làm việc nhóm. Đọc những lời khuyên sau đây dành cho khách du lịch tại Lễ hội Ok Om Bok. Đặt chúng vào đúng cột)

a. dress up for the Moon God offering ceremony

b. keep quiet when the monks and the elders are talking

c. climb on the animal statues in the temple ground

d. show respect to the monks and the elders

e. refuse young rice when the elders offer it to you

f. litter the temple ground

Đáp án:

Dos

Don’ts

– Dress up for the Moon God offering ceremony.

– Keep quiet when the monks and the elders are talking.

– Show respect to the monks and the elders.

– Climb on the animal statues in the temple ground.

– Refuse young rice when the elders offer it to you.

– Litter the temple ground.

Hướng dẫn dịch:

Nên làm

Không nên làm

– Hóa trang cho lễ cúng Thần Mặt Trăng.

– Giữ im lặng khi các nhà sư và các trưởng lão đang nói chuyện.

– Thể hiện sự tôn trọng với các nhà sư và người lớn tuổi.

– Trèo lên tượng thú trong khuôn viên chùa.

– Từ chối cơm non khi người lớn mời.

– Xả rác xuống đất chùa.

5 (trang 57 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Tom sent you an email. Read part of his email below. (Tom đã gửi cho bạn một email. Đọc một phần email của anh ấy bên dưới.)

“… Guess what! My dad is taking me with him to Soc Trang Province. We will be there during the Ok Om Bok Festival. What are some dos and don’ts at this festival? …”

Hướng dẫn dịch:

“… Đoán xem! Bố tôi đang đưa tôi đi cùng ông ấy đến tỉnh Sóc Trăng. Chúng tôi sẽ ở đó trong Lễ hội Ok Om Bok. Một số việc nên và không nên tại lễ hội này là gì? …”

Write an email (80 – 100 words) to advise Tom about participating in the Ok Om Bok Festival (Viết email (80 – 100 từ) tư vấn cho Tom về việc tham gia Lễ hội Ok Om Bok)

Xem thêm:  Phân biệt Start và Begin trong tiếng Anh

Gợi ý:

Dear Tom,

I’m happy to hear that you are going to join the Ok Om Bok Festival in Soc Trang Province. Here, I have some advice for you to dos and don’ts at that festival. First, I think you should wear trainers or shoes and comfortable clothes because maybe you must be walk a lot. And then, remember to bring some bottle of water, it will be hot in Soc Trang so you will get thirsty. Also, I should remind you that you must not to litter on the ground or run away from your father.

I hope you will have a great time with your dad and enjoy the festival.

Best wishes,

Linh

Hướng dẫn dịch:

Tom thân mến,

Tôi rất vui khi biết rằng bạn sẽ tham gia Lễ hội Ok Om Bok ở tỉnh Sóc Trăng. Ở đây, tôi có một số lời khuyên cho bạn nên và không nên làm tại lễ hội đó. Đầu tiên, tôi nghĩ bạn nên đi giày thể thao và quần áo thoải mái vì có thể bạn phải đi bộ nhiều. Và sau đó, nhớ mang theo một chai nước, ở Sóc Trăng sẽ nóng nên bạn sẽ khát nước. Ngoài ra, tôi nên nhắc nhở bạn rằng bạn không được xả rác xuống đất hoặc chạy xa khỏi bố bạn.

Tôi hy vọng bạn sẽ có một thời gian tuyệt vời với bố của bạn và tận hưởng lễ hội.

Lời chúc tốt đẹp nhất,

Linh

Lời giải bài tập Tiếng Anh 8 Unit 5: Our customs and traditions hay khác:

 • Tiếng Anh 8 A Closer Look 1 (trang 52, 53)

 • Tiếng Anh 8 A Closer Look 2 (trang 53, 54)

 • Tiếng Anh 8 Communication (trang 54, 55)

 • Tiếng Anh 8 Skills 1 (trang 55, 56)

 • Tiếng Anh 8 Skills 2 (trang 57)

 • Tiếng Anh 8 Looking Back (trang 58)

 • Tiếng Anh 8 Project (trang 59)

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 8 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay khác:

 • Tiếng Anh 8 Unit 6: Lifestyles
 • Tiếng Anh 8 Review 2
 • Tiếng Anh 8 Unit 7: Environmental protection
 • Tiếng Anh 8 Unit 8: Shopping
 • Tiếng Anh 8 Unit 9: Natural disasters

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 8 mới hay khác:

 • Giải sách bài tập Tiếng Anh 8 mới
 • 720 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 8 mới có đáp án
 • Top 30 Đề thi Tiếng Anh 8 mới (có đáp án)

Săn SALE shopee tháng 6:

 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3
 • La Roche-Posay mua là có quà: