Tiếng Anh lớp 6 Unit 11 Looking Back (trang 56 Tập 2) – VietJack.com

Rate this post

Chào mừng bạn đến với xaydung4.edu.vn trong bài viết về Anh 6 unit 11 looking back chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Lời giải bài tập Unit 11 lớp 6 Looking Back trang 56 trong Unit 11: Our greener world Tiếng Anh 6 Global Success hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 6 Unit 11.

Tiếng Anh lớp 6 Unit 11 Looking Back (trang 56 Tập 2) – Global Success

Video giải Tiếng Anh 6 Unit 11 Looking back – Global Success – Cô Minh Hiền (Giáo viên VietJack)

VOCABULARY

1. Add more words to the word webs below. (Thêm từ vào lưới từ dưới đây)

Đáp án:

GRAMMAR

2. Write a / an or the (Viết a, an hoặc the)

Đáp án:

1.a

2.an

3.the

4.the

5.a, an

Giải thích:

– Dùng “an” trước danh từ bắt đầu bằng nguyên âm (u, e, o, a, i)

– Dùng “a” trước danh từ bắt đầu bằng phụ âm

– Dùng “the” trước danh từ đã xác định

Hướng dẫn dịch:

1. Nếu tôi có một con chó, tôi sẽ chạy đi.

2. Thị trấn của bạn có phòng trưng bày nghệ thuật nào không?

3. Trăng hôm nay thật sáng.

4. Có một ngôi đền trong thị trấn. Ngôi đền ấy rất cũ.

Xem thêm:  Tiếng Anh 7 Unit 8: Films | Tiếng Anh 7 Global Success - VietJack.com

5. Mẹ của bạn là giáo viên à? Không, mẹ mình là họa sĩ.

3. Write the correct form of each verb in brackets. (Chia dạng đúng của từ trong ngoặc)

1. If they (build) ………. an airport here, it (be) ………… very noisy.

2. People (save) ……… the environment if they (reuse) ………. old items.

3. If we (grow) ……..trees, our school (be) ……… greener.

4. If we (not have)………. enough food. We (be) …….. hungry.

5. If we (be)………… hungry, we (be) …… tired.

Đáp án:

1. build; will be

2. will save, reuse

3. grow, will be

4. don’t have; will be

5. are; will be

Giải thích:

Cấu trúc câu điều kiện loại 1:

If + S + V (hiện tại đơn), S + will V (tương lai đơn).

Hướng dẫn dịch:

1. Nếu họ xây một chiếc sân bay ở đây, nó sẽ rất ồn.

2. Mọi người sẽ cứu được môi trường nếu họ dùng lại đồ cũ.

3. Nếu họ trồng cây, ngôi trường của chúng ta sẽ xanh hơn.

4. Nếu họ không có đủ thức ăn, họ sẽ đói.

5. Nếu chúng ta đói, chúng ta sẽ bị mệt.

4. Combine each pair of sentences below to make a first conditional sentence. (Nối những câu đơn dưới đây để tạo thành câu điều kiện loại 1)

1. We walk or cycle. We are healthy.

2. We use the car all the time. We make the air dirty.

3. You reuse paper. You save trees.

4. You make noise. Your sister doesn’t sleep.

Xem thêm:  Phân biệt các mạo từ A, An, The trong tiếng Anh không bao giờ

5. I see a used bottle on the road. I put it in the bin.

Đáp án:

1. If we walk or cycle, we will be healthy.

2. If we use the car all the time, we will make the air dirty.

3. If you reuse paper, you will save trees.

4. If you make noise, your sister will not sleep.

5. If I see a used bottle on the road, I will put it in the bin.

Giải thích:

Cấu trúc câu điều kiện loại 1:

If + S + V (hiện tại đơn), S + will V (tương lai đơn).

Hướng dẫn dịch:

1. Nếu chúng ta đi bộ hoặc đạp xe, chúng ta sẽ khỏe mạnh.

2. Nếu chúng ta lúc nào cũng dùng ô tô, chúng ta sẽ khiến không khí bị ô nhiễm.

3. Nếu bạn dùng lại giấy, bạn sẽ cứu cây xanh.

4. Nếu bạn làm ồn, chị gái bạn sẽ không ngủ được.

5. Nếu tôi nhìn thấy một cái chai đã được sử dụng trên đường, tôi sẽ bỏ nó vào thùng rác.

Lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 11: Our greener world hay khác:

 • Từ vựng Unit 11 lớp 6

 • Tiếng Anh lớp 6 Unit 11 Getting Started (trang 48, 49)

 • Tiếng Anh lớp 6 Unit 11 A Closer Look 1 (trang 50, 51)

 • Tiếng Anh lớp 6 Unit 11 A Closer Look 2 (trang 51, 52)

 • Tiếng Anh lớp 6 Unit 11 Communication (trang 53)

 • Tiếng Anh lớp 6 Unit 11 Skills 1 (trang 54)

 • Tiếng Anh lớp 6 Unit 11 Skills 2 (trang 55)

 • Tiếng Anh lớp 6 Unit 11 Project (trang 57)

Xem thêm:  Unit 7 lớp 8: Skills 2 | Hay nhất Giải bài tập Tiếng Anh 8 mới

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

 • Tiếng Anh lớp 6 Unit 9: Cities of the world
 • Tiếng Anh lớp 6 Review 3 (Unit 7-8-9)
 • Tiếng Anh lớp 6 Unit 10: Our houses in the future
 • Tiếng Anh lớp 6 Unit 12: Robots
 • Tiếng Anh lớp 6 Review 4 (Unit 10-11-12)

Săn SALE shopee tháng 6:

 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3
 • La Roche-Posay mua là có quà: